Patriarchs of Alexandria Patriarchowie Aleksandrii

General Information Informacje ogólne

Patriarchs of Alexandria Patriarchowie Aleksandrii
Mark the Evangelist Marka Ewangelisty 43-63 43-63
Anianus of Alexandria Anianus Aleksandrii 61-82 61-82
Avilius of Alexandria Avilius Aleksandrii 83-95 83-95
Kedron of Alexandria Kedron Aleksandrii 96-106 96-106
Primus of Alexandria Primus z Aleksandrii 106-118 106-118
Justus of Alexandria Justus z Aleksandrii 118-129 118-129
Eumenes of Alexandria Eumenes z Aleksandrii 131-141 131-141
Mark II of Alexandria Mark II z Aleksandrii 142-152 142-152
Celadion of Alexandria Celadion Aleksandrii 152-166 152-166
Agrippinus of Alexandria Agrippinus Aleksandrii 167-178 167-178
Julian of Alexandria Julian z Aleksandrii 178-189 178-189
Demetrius of Alexandria Demetriusz z Aleksandrii 189-232 189-232
Heraclas of Alexandria Heraclas Aleksandria 232-248 232-248
Dionysius of Alexandria Dionizy z Aleksandria 248-264 248-264
Maximus of Alexandria Maksym z Aleksandrii 265-282 265-282
Theonas of Alexandria Theonas Aleksandria 282-300 282-300
Peter I of Alexandria Piotr I z Aleksandrii 300-311 300-311
Achillas of Alexandria Achillas Aleksandria 312-313 312-313
Alexander I of Alexandria Aleksander I z Aleksandrii 313-328 313-328
Athanasius I of Alexandria Atanazy z Aleksandrii I 328-339 328-339
Gregory of Cappadocia Grzegorza z Kapadocji 339-346 339-346
Athanasius I of Alexandria Atanazy z Aleksandrii I (restored)346-373 (Przywrócony) 346-373
Peter II of Alexandria Piotr II z Aleksandrii 373-380 373-380
Timothy I of Alexandria Timothy I z Aleksandrii 380-385 380-385
Theophilus I of Alexandria Teofil I z Aleksandrii 385-412 385-412
Cyril I of Alexandria Cyryl I z Aleksandrii 412-444 412-444
Dioscorus I of Alexandria Dioskuros I z Aleksandrii 444-451 444-451

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In 451 (the Council of Chalcedon) the Coptic Church split from the Eastern Orthodox Church of Alexandria W 451 (Sobór Chalcedoński) Koptyjski Kościół podzielony od wschodniego Kościoła prawosławnego w Aleksandrii

. .

. .

. .

. .

Coptic Orthodox Popes (since Chalcedon) Koptyjski Kościół Prawosławny Papieże (od Chalcedonie)
Dioscorus of Alexandria Dioskuros Aleksandrii 444-457 444-457
Pope Timothy II of Alexandria Papież Timothy II Aleksandria 457-477 457-477
Pope Peter III of Alexandria Papież Piotr III z Aleksandrii 477-489 477-489
Pope Athanasius II of Alexandria Papież Atanazy z Aleksandrii II 489-496 489-496
Pope John I of Alexandria Papież Jan I z Aleksandrii 496-505 496-505
Pope John II of Alexandria Jan II z Aleksandrii 505-516 505-516
Pope Dioscorus II of Alexandria (Coptic Patriarch) Papież Dioskuros II z Aleksandrii (koptyjski patriarcha) 516-517 516-517
Pope Timothy III of Alexandria Papież Timothy III Aleksandria 517-535 517-535
Pope Theodosius I of Alexandria Papież Teodozjusz I z Aleksandrii 535-566 535-566
Pope Dorotheos of Alexandria Papież Dorotheos Aleksandrii 565-580 565-580
Pope Damian of Alexandria Papież Damian z Aleksandrii 578-607 578-607
Pope Anastasius of Alexandria Anastazy z Aleksandrii 607-619 607-619
Pope Andronicus of Alexandria Papież Andronicus z Aleksandrii 619-665 619-665
Pope Agatho of Alexandria Papież Agaton z Aleksandrii 665-681 665-681
Pope John III of Alexandria Jan III z Aleksandrii 681-689 681-689
Pope Isaac of Alexandria (Coptic Patriarch) Papież Isaac z Aleksandrii (koptyjski patriarcha) 689-692 689-692
Pope Simeon I of Alexandria Papież Simeon I z Aleksandrii 692-700 692-700
Pope Alexander II of Alexandria Papież Aleksander II z Aleksandrii 702-729 702-729
Pope Cosmas I of Alexandria Papież Kosmy I z Aleksandrii 729-730 729-730
Pope Theodorus II of Alexandria Papież Theodorus II Aleksandria 730-742 730-742
Pope Michael I of Alexandria Papież Michael I z Aleksandrii 743-767 743-767
Pope Mina I of Alexandria Papież Mina I z Aleksandrii 767-775 767-775
Pope John IV of Alexandria Jan IV z Aleksandrii 776-799 776-799
Pope Mark II of Alexandria Papież Mark II z Aleksandrii 799-819 799-819
Pope Jacob of Alexandria Papież Jakub z Aleksandrii 819-830 819-830
Pope Simeon II of Alexandria Papież Symeon II z Aleksandrii 830 830
Pope Joseph I of Alexandria Papież Joseph I z Aleksandrii 831-849 831-849
Pope Khail II of Alexandria Papież Khail II Aleksandria 849-851 849-851
Pope Cosmas II of Alexandria Papież Kosmy II Aleksandria 851-858 851-858
Pope Shenouda I of Alexandria Papież Shenouda I z Aleksandrii 859-880 859-880
Pope Khail III of Alexandria Papież Khail III Aleksandria 880-907 880-907
Pope Gabriel I of Alexandria Papież Gabriel I z Aleksandrii 910-921 910-921
Pope Cosmas III of Alexandria Papież Kosmy III Aleksandria 921-933 921-933
Pope Macarius I of Alexandria Papież Makary I z Aleksandrii 933-953 933-953
Pope Theophilus II of Alexandria Papież Teofil II Aleksandria 953-956 953-956
Pope Mina II of Alexandria Papież Mina II Aleksandria 956-974 956-974
Pope Abraham of Alexandria Papież Abraham z Aleksandrii 975-978 975-978
Pope Philotheos of Alexandria (Coptic Patriarch) Papież Philotheos z Aleksandrii (koptyjski patriarcha) 979-1003 979-1003
Pope Zacharias of Alexandria Papież Zachariasz z Aleksandrii 1004-1032 1004-1032
Pope Shenouda II of Alexandria Papież Shenouda II Aleksandria 1032-1046 1032-1046
Pope Christosolos of Alexandria Papież Christosolos Aleksandrii 1047-1077 1047-1077
Pope Cyril II of Alexandria Papież Cyril II Aleksandria 1078-1092 1078-1092
Pope Michael IV of Alexandria Papież Michael IV z Aleksandrii 1092-1102 1092-1102
Pope Gabriel II of Alexandria Papież Gabriel II Aleksandria 1102-1128 1102-1128
Pope Michael V of Alexandria Papież Michael V z Aleksandrii 1145-1146 1145-1146
Pope John V of Alexandria Jan V z Aleksandrii 1146-1166 1146-1166
Pope Mark III of Alexandria Papież Mark III z Aleksandrii 1166-1189 1166-1189
Pope John VI of Alexandria Jan VI z Aleksandrii 1189-1216 1189-1216
Pope Cyril III of Alexandria Papież Cyril III Aleksandria 1235-1243 1235-1243
Pope Athanasius III of Alexandria Papież III Atanazy z Aleksandrii 1250-1261 1250-1261
Pope John VII of Alexandria Papież Jan VII Aleksandria 1261-1268 1261-1268
Pope Gabriel III of Alexandria Papież Gabriel III Aleksandria 1268-1271 1268-1271
Pope John VII of Alexandria Papież Jan VII Aleksandria (restored) 1271-1293 (Przywrócony) 1271/93
Pope Theodosios III of Alexandria Papież Theodosios III Aleksandria 1300-1320 1300-1320
Pope John IX of Alexandria Papież Jan IX Aleksandrii 1320-1327 1320-1327
Pope Benjamin II of Alexandria Papież Benjamin II Aleksandria 1327-1339 1327-1339
Pope Peter V of Alexandria Papież Peter V z Aleksandrii 1340-1348 1340-1348
Pope Mark IV of Alexandria Papież Mark IV z Aleksandrii 1348-1363 1348-1363
Pope John X of Alexandria Papież Jan X Aleksandrii 1363-1369 1363-1369
Pope Gabriel IV of Alexandria Papież Gabriel IV z Aleksandrii 1370-1378 1370-1378
Pope Matthew I of Alexandria Papież Matthew I z Aleksandrii 1378-1408 1378-1408
Pope Gabriel V of Alexandria Papież Gabriel V z Aleksandrii 1408-1427 1408-1427
Pope John XI of Alexandria Papież Jan XI w Aleksandrii 1428-1453 1428-1453
Pope Matthew II of Alexandria Papież Matthew II Aleksandria 1453-1466 1453-1466
Pope Gabriel VI of Alexandria Papież Gabriel VI Aleksandria 1466-1475 1466-1475
Pope Michael IV of Alexandria Papież Michael IV z Aleksandrii 1475-1477 1475-1477
Pope John XII of Alexandria Papież Jan XII z Aleksandrii 1480-1483 1480-1483
Pope John XIII of Alexandria Papież Jan XIII Aleksandrii 1483-1524 1483-1524
Pope Gabriel VII of Alexandria Papież Gabriel VII Aleksandria 1526-1569 1526-1569
Pope John XIV of Alexandria Papież Jan XIV Aleksandrii 1573-1589 1573-1589
Pope Gabriel VIII of Alexandria Papież Gabriel VIII z Aleksandrii 1590-1601 1590-1601
Pope Mark V of Alexandria Papież Mark V z Aleksandrii 1610-1621 1610-1621
Pope John XV of Alexandria Papież Jan XV Aleksandrii 1621-1631 1621-1631
Pope Matthew III of Alexandria Papież Matthew III Aleksandria 1631-1645 1631-1645
Pope Mark VI of Alexandria Papież Mark VI z Aleksandrii 1645-1660 1645-1660
Pope Matthew IV of Alexandria Papież Matthew IV z Aleksandrii 1660-1676 1660-1676
Pope John XVI of Alexandria Papież Jan XVI z Aleksandrii 1676-1718 1676-1718
Pope Peter VI of Alexandria Papież Peter VI Aleksandria 1718-1726 1718-1726
Pope John XVII of Alexandria Papież Jan XVII Aleksandrii 1727-1745 1727-1745
Pope Mark VIII of Alexandria Papież Mark VIII z Aleksandrii 1745-1770 1745-1770
Pope John XVIII of Alexandria Papież Jan XVIII Aleksandrii 1770-1797 1770-1797
Pope Mark IX of Alexandria Papież Mark IX z Aleksandrii 1797-1810 1797-1810
Pope Peter VII of Alexandria Papież Aleksandrii Piotr VII 1810-1854 1810-1854
Pope Cyril IV of Alexandria Papież Cyril IV z Aleksandrii 1854-1861 1854-1861
Pope Demetrius II of Alexandria Papież Demetriusz II Aleksandria 1862-1870 1862-1870
Pope Cyril V of Alexandria Papież Cyril V z Aleksandrii 1874-1928 1874-1928
Pope John XIX of Alexandria Papież Jan XIX z Aleksandrii 1929-1942 1929-1942
Pope Macarius III of Alexandria Papież Makary III Aleksandria 1942-1944 1942-1944
Pope Yusab II of Alexandria Papież Yusab II Aleksandria 1946-1956 1946-1956
Pope Cyril VI of Alexandria Papież Cyril VI Aleksandria 1959-1971 1959-1971
Pope Shenouda III of Alexandria Papież Shenouda III Aleksandria 1971-present 1971-obecny
The Eastern Orthodox Patriarch of Alexandria has the title Patriarch and Pope of Alexandria and all Africa. Eastern Orthodox patriarcha Aleksandrii ma tytuł patriarchy i papieża Aleksandrii i całą Afrykę.
Orthodox Patriarchs of Alexandria Prawosławni patriarchowie Aleksandrii
Patriarch Timothy III of Alexandria Patriarcha Timothy III Aleksandria 460-475 460-475
Patriarch Peter III of Alexandria Patriarcha Piotr III z Aleksandrii 477 477
Patriarch Timothy III of Alexandria Patriarcha Timothy III Aleksandria (restored) (477-482 (Przywrócone) (477-482
Patriarch John I of Alexandria Patriarcha Jan I z Aleksandrii 482 482
Patriarch Peter III of Alexandria Patriarcha Piotr III z Aleksandrii (restored) 482-489 (Przywrócony) 482-489
Patriarch Athanasius II of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Atanazy II 489-496 489-496
Patriarch John II of Alexandria Patriarcha Jan II z Aleksandrii 496-505 496-505
Patriarch John III of Alexandria Patriarcha Jan III z Aleksandrii 505-516 505-516
Patriarch Dioscorus II of Alexandria (Greek Patriarch) Patriarcha Dioskuros II Aleksandria (grecki patriarcha) 516-517 516-517
Patriarch Timothy IV of Alexandria Patriarcha Timothy IV Aleksandrii 517-535 517-535
Patriarch Theodosius of Alexandria Patriarcha Teodozjusz z Aleksandrii 535-536 535-536
Patriarch Paul of Alexandria Patriarcha Paweł z Aleksandrii 537-540 537-540
Patriarch Zoilus of Alexandria Patriarcha Zoilus Aleksandrii 541-551 541-551
Patriarch Apollinarius of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Apollinarius 551-569 551-569
Patriarch John IV of Alexandria Patriarcha Jan IV z Aleksandrii 569-579 569-579
Patriarch Eulogius I of Alexandria Patriarcha Eulogiusz I z Aleksandrii 581-607 581-607
Patriarch Theodore of Alexandria Patriarcha Teodor z Aleksandrii 607-609 607-609
St. John the Merciful Święty Jan Miłosierny 610-619 610-619
Patriarch George I of Alexandria Patriarcha George I z Aleksandrii 621-631 621-631
Patriarch Cyrus of Alexandria Patriarcha Cyrus z Aleksandrii 631-643 631-643
Patriarch Peter IV of Alexandria Patriarcha Piotr IV Aleksandrii 643-651 643-651
Patriarch Theodore II of Alexandria (Coadjutor) Patriarcha Teodor II Aleksandria (koadiutor) . .
Patriarch Peter V of Alexandria (Coadjutor) Patriarcha Peter V z Aleksandrii (koadiutor) . .
Patriarch Peter VI of Alexandria (Coadjutor) Patriarcha Piotr VI Aleksandria (koadiutor) . .
Patriarch Theophylactus of Alexandria (Coadjutor) Patriarcha Teofilakta Aleksandria (koadiutor) . .
Patriarch Onopsus of Alexandria (Coadjutor) Patriarcha Onopsus Aleksandria (koadiutor) . .
Patriarch Cosmas I of Alexandria Patriarcha Kosma I z Aleksandrii 727-768 727-768
Patriarch Politianus of Alexandria Patriarcha Politianus Aleksandrii 768-813 768-813
Patriarch Eustatius of Alexandria Patriarcha Eustatius z Aleksandrii 813-817 813-817
Patriarch Christopher I of Alexandria Patriarcha Christopher I z Aleksandrii 817-841 817-841
Patriarch Sophronius I of Alexandria Patriarcha Sophronius I z Aleksandrii 841-860 841-860
Patriarch Michael I of Alexandria Patriarcha Michael I z Aleksandrii 860-870 860-870
Patriarch Michael II of Alexandria Patriarcha Michael II Aleksandria 870-903 870-903
Patriarch Christodoulus of Alexandria Patriarcha Christodoulus Aleksandrii 907-932 907-932
Patriarch Eutychius of Alexandria Patriarcha Eutychius Aleksandrii 932-940 932-940
Patriarch Sophronius of Alexandria Patriarcha Sophronius Aleksandrii 941 941
Patriarch Isaac of Alexandria Patriarcha Izaak z Aleksandrii 941-954 941-954
Patriarch Job of Alexandria Praca Patriarcha Aleksandrii 954-960 954-960
Patriarch Elias I of Alexandria Patriarcha Eliasz I z Aleksandrii 963-1000 963-1000
Patriarch Arsenius of Alexandria Patriarcha Arsenius Aleksandrii 1000-1010 1000-1010
Patriarch Theophilus of Alexandria Patriarcha Teofil z Aleksandrii 1010-1020 1010-1020
Patriarch George II of Alexandria Patriarcha George II Aleksandria 1021-1051 1021-1051
Patriarch Leontius of Alexandria Patriarcha Leoncjusz z Aleksandrii 1052-1059 1052-1059
Patriarch Alexander II of Alexandria Patriarcha Aleksander II z Aleksandrii 1059-1062 1059-1062
Patriarch John VI of Alexandria Patriarcha Jan VI z Aleksandrii 1062-1100 1062-1100
Patriarch Eulogius of Alexandria Patriarcha Eulogiusz Aleksandrii . .
Patriarch Sabbas of Alexandria Patriarcha Sabbas Aleksandrii . .
Patriarch Cyril II of Alexandria Patriarcha Cyryl z Aleksandrii II . .
Patriarch Theodosius II of Alexandria Patriarcha Teodozjusz II Aleksandria . .
Patriarch Sophronius III of Alexandria Patriarcha Sophronius III Aleksandria 1116-1171 1116-1171
Patriarch Elias II of Alexandria Patriarcha Eliasz II Aleksandria 1171-1175 1171-1175
Patriarch Eleutherius of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Eleutherius 1175-1180 1175-1180
Patriarch Mark III of Alexandria Patriarcha Mark III z Aleksandrii 1180-1209 1180-1209
Patriarch Nicholas I of Alexandria Patriarcha Mikołaj I z Aleksandrii 1210-1243 1210-1243
Patriarch Gregory I of Alexandria Patriarcha Grzegorz I z Aleksandrii 1243-1263 1243-1263
Patriarch Nicholas II of Alexandria Patriarcha Mikołaj II z Aleksandrii 1263-1276 1263-1276
Patriarch Athanasius III of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Atanazy III 1276-1316 1276-1316
Patriarch Gregory II of Alexandria Patriarcha Grzegorz II Aleksandria 1316-1354 1316-1354
Patriarch Gregory III of Alexandria Patriarcha Grzegorz III Aleksandria 1354-1366 1354-1366
Patriarch Niphon of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Niphon 1366-1385 1366-1385
Patriarch Mark IV of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Mark IV 1385-1389 1385-1389
Patriarch Nicholas III of Alexandria Nicholas III Patriarcha Aleksandrii 1289-1398 1289-1398
Patriarch Gregory IV of Alexandria Patriarcha Grzegorz IV z Aleksandrii 1398-1412 1398-1412
Patriarch Nicholas IV of Alexandria Patriarcha Mikołaj IV z Aleksandrii 1412-1417 1412-1417
Patriarch Athanasius IV of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Atanazy IV 1417-1425 1417-1425
Patriarch Mark V of Alexandria Patriarcha Mark V z Aleksandrii 1425-1435 1425-1435
Patriarch Philotheus of Alexandria (Greek Patriarch) Patriarcha Philotheus Aleksandria (grecki patriarcha) 1435-1459 1435-1459
Patriarch Mark VI of Alexandria Patriarcha Mark VI z Aleksandrii 1459-1484 1459-1484
Patriarch Gregory V of Alexandria Patriarcha Grzegorz V z Aleksandrii 1484-1486 1484-1486
Patriarch Joachim of Alexandria Patriarcha Joachim z Aleksandrii 1486-1567 1486-1567
Patriarch Silvester of Alexandria Patriarcha Silvester z Aleksandrii 1569-1590 1569-1590
Patriarch Meletius I of Alexandria Patriarcha Meletius I z Aleksandrii 1590-1601 1590-1601
Cyril Lucaris Cyril Lucaris 1601-1620 1601-1620
Patriarch Gerasimus I of Alexandria Patriarcha Gerasimus I z Aleksandrii 1620-1636 1620-1636
Patriarch Metrophanes of Alexandria Patriarcha Metrophanes Aleksandrii 1636-1639 1636-1639
Patriarch Nicephorus of Alexandria Patriarcha Nicefor z Aleksandrii 1639-1645 1639-1645
Patriarch Joannicius of Alexandria Patriarcha Joannicius Aleksandrii 1645-1657 1645-1657
Patriarch Paisius of Alexandria Patriarcha Paisius Aleksandrii 1657-1678 1657-1678
Patriarch Parthenius I of Alexandria Patriarcha Parthenius I z Aleksandrii 1678-1688 1678-1688
Patriarch Gerasimus II of Alexandria Patriarcha Gerasimus II Aleksandria 1688-1710 1688-1710
Patriarch Samuel of Alexandria Patriarcha Samuel Aleksandrii 1710-1712 1710-1712
Patriarch Cosmas II of Alexandria Patriarcha Kosma II Aleksandria 1712-1714 1712-1714
Patriarch Samuel of Alexandria Patriarcha Samuel Aleksandrii (restored) 1714-1723 (Przywrócony) 1714/23
Patriarch Cosmas II of Alexandria Patriarcha Kosma II Aleksandria (restored) 1723-1736 (Przywrócony) 1723/36
Cosmas III of Alexandria Kosmy III Aleksandria 1737-1746 1737-1746
Patriarch Matthew of Alexandria Patriarcha Matthew Aleksandrii 1746-1766 1746-1766
Patriarch Cyprian of Alexandria Patriarcha Cyprian z Aleksandrii 1766-1783 1766-1783
Patriarch Gerasimus III of Alexandria Patriarcha Gerasimus III Aleksandria 1783-1788 1783-1788
Patriarch Parthenius II of Alexandria Patriarcha Parthenius II Aleksandria 1788-1805 1788-1805
Patriarch Theophilus III of Alexandria Patriarcha Teofil III z Aleksandrii 1805-1825 1805-1825
Patriarch Hierotheus I of Alexandria Patriarcha Hierotheus I z Aleksandrii 1825-1845 1825-1845
Patriarch Artemius of Alexandria Patriarcha Artemius Aleksandrii 1845-1847 1845-1847
Patriarch Hierotheus II of Alexandria Patriarcha Hierotheus II Aleksandria 1847-1858 1847-1858
Patriarch Callinicus of Alexandria Patriarcha Callinicus Aleksandrii 1858-1861 1858-1861
Patriarch Jacob of Alexandria Patriarcha Jakub z Aleksandrii 1861-1865 1861-1865
Patriarch Nicanor of Alexandria Patriarcha Aleksandrii Nicanor 1866-1869 1866-1869
Patriarch Sophronius IV of Alexandria Patriarcha Sophronius IV z Aleksandrii 1870-1899 1870-1899
Patriarch Photius of Alexandria Patriarcha Photius Aleksandrii 1900-1925 1900-1925
Patriarch Meletius II of Alexandria Patriarcha Meletius II Aleksandria 1926-1935 1926-1935
Patriarch Nicholas V of Alexandria Patriarcha Mikołaj V z Aleksandrii 1936-1939 1936-1939
Patriarch Christopher II of Alexandria Patriarcha Christopher II Aleksandria 1939-1966 1939-1966
Patriarch Nicholas VI of Alexandria Patriarcha Mikołaj VI Aleksandria 1968-1986 1968-1986
Patriarch Parthenius III of Alexandria Patriarcha Parthenius III Aleksandria 1987-1996 1987-1996
Patriarch Peter VII of Alexandria Patriarcha Piotr VII Aleksandria 1997-2004 1997-2004
Patriarch Theodore II of Alexandria Patriarcha Teodor II Aleksandria 2004-present 2004-obecnieThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest