Patriarchs of Antioch Patriarchowie Antiochii

General Information Informacje ogólne

The Patriarch of Antioch was one of the original patriarchs of early Christianity, who were bishops with influence over other Episcopal sees. Patriarcha Antiochii był jednym z oryginalnych patriarchów wczesnego chrześcijaństwa, którzy byli biskupi z wpływem na inne biskupstwa.

Patriarchs of Antioch Patriarchowie Antiochii
Saint Peter the Apostle Święty Piotr Apostoł c.37 - c.53 c.37 - c.53
Euodius Euodius c.53 - c.68 c.53 - c.68
Saint Ignatius of Antioch Ignacy z Antiochii c.68 - 107 c.68 - 107
Hero of Antioch Hero z Antiochii 107 - c.127 107 - c.127
Patriarch Cornelius Patriarcha Cornelius c.127 - c.154 c.127 - c.154
Eros of Antioch Eros z Antiochii c.154 - c.169 c.154 - c.169
Theophilus Teofil c.169 - 182 c.169 - 182
Maximus I Maximus I 182 - 191 182 - 191
Serapion of Antioch Serapion Antiochii 191 - 211 191 - 211
Ascelpiades Ascelpiades 211 - 220 211 - 220
Philetus Filetos 220 - 231 220 - 231
Zebinnus Zebinnus 231 - 237 231 - 237
Saint Babylas Saint Babylas 237 - 253 237 - 253
Fabius Fabius 253 - 256 253 - 256
Demetrius of Antioch Demetriusz z Antiochii 256 - 260 256 - 260
Paul of Samosata Paweł Samosata 260 - 272 260 - 272
Domnus I Domnus I 268 - 273 268 - 273
Timaeus of Antioch Timaeus Antiochii 273 - 282 273 - 282
Cyril of Antioch Cyryl z Antiochii 283 - 303 283 - 303
Tyrannos Tyrannos 304 - 314 304 - 314
Vitalis Vitalis 314 - 320 314 - 320
Saint Philogonus Saint Philogonus 320 - 323 320 - 323
Paulinus of Tyre Paulin z Tyru 323 - 224 323 - 224
Saint Eustathius of Antioch Saint Eustazy Antiochii 324 - 337 324 - 337
Eulalius Eulalius 331 - 333 331 - 333
Euphornius Euphornius 333 - 334 333 - 334
Philaclus Philaclus 334 - 342 334 - 342
Stephanus I of Antioch Stephanus I z Antiochii 342 - 344 342 - 344
Leontius Leoncjusz 344 - 357 344 - 357
Eudoxius of Antioch Eudoxius Antiochii 358 - 359 358 - 359
Euzoius Euzoius 359 - 360 359 - 360
Meletius of Antioch Meletius Antiochii 361 - 381 361 - 381
Flavian I of Antioch Flavian I z Antiochii 381 - 404 381 - 404
Porphyrus of Antioch Porphyrus Antiochii 404 - 412 404 - 412
Patriarch Alexander of Antioch Patriarcha Antiochii Alexander 412 - 417 412 - 417
Theodotus Theodotus 417 - 428 417 - 428
John I of Antioch Jan I z Antiochii 428 - 442 428 - 442
Domnus II Domnus II 442 - 449 442 - 449
Maximus II of Antioch Maximus II Antiochii 449 - 455 449 - 455
Basil of Antioch Bazyli z Antiochii 456 - 458 456 - 458
Acacius Achacy 458 - 461 458 - 461
Martyrius Martyrius 461 - 465 461 - 465
Peter the Fuller Peter Fuller 465 - 466 465 - 466
Julian of Antioch Julian z Antiochii 466 - 476 466 - 476
Peter the Fuller Peter Fuller (restored) 476 - 488 (Przywrócone) 476 - 488
John II of Antioch Jan II z Antiochii 488 - 490 488 - 490
Stephanus II of Antioch Stephanus II Antiochii 490 - 495 490 - 495
Callandion Callandion 495 - 496 495 - 496
Palladius of Antioch Palladiusz Antiochii 496 - 498 496 - 498
Flavian II of Antioch Flavian II Antiochii 498 - 512 498 - 512
Severus of Antioch Severus z Antiochii 512 - 538 512 - 538
(Severus was deposed by the Greek Orthodox Church (Severus został obalony przez Grecki Kościół Prawosławny
in 518; while in exile in Egypt, he was w 518, podczas gdy na wygnaniu w Egipcie, był
recognized by many Syriac Christians as the uznawane przez wielu chrześcijan, jak Syryjski
lawful Patriarch until his death in 538) legalne Patriarcha aż do śmierci w 538)
Paul I of Antioch Paweł I z Antiochii 518 - 521 518 - 521
Euphrosius Euphrosius 521 - 528 521 - 528
Ephrem of Amid Efrem z Amid 528 - 546 528 - 546

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
In 544, Jacob Baradaeus consecrated Sergius of Tella as Patriarch. W 544, Jacob Baradaeus konsekrowany Sergiusza z Tella jako patriarchy. To the year 544, both the Syrian Orthodox Church and the Eastern Orthodoxy Church recognize the same people as legitimate patriarchs; afterwards, they trace a different lineage. Do roku 544, zarówno syryjski Kościół Prawosławny i Kościół wschodni prawosławie uznają tych samych ludzi jako uzasadnione patriarchów potem wytyczają inny rodowód.

. .

. .

. .

. .

Greek (Eastern Orthodox) Patriarchs of Antioch (after 518) Grecka (prawosławny) patriarchowie Antiochii (po 518)
Paul II of Antioch Paweł II z Antiochii 518-521 518-521
Euphrasius of Antioch Eufrazjana z Antiochii 521 - 526 521 - 526
Ephraim of Antioch Ephraim z Antiochii 526-546 526-546
Domnus III of Antioch Domnus III z Antiochii 546-561 546-561
Anastasius the Sinaite Anastazy Sinaite 561 - 571 561 - 571
Gregory of Antioch Grzegorz z Antiochii 571 - 594 571 - 594
Anastasius the Sinaite Anastazy Sinaite (restored) 593 - 599 (Przywrócone) 593 - 599
Anastasius II of Antioch Anastazy II Antiochii 599 - 610 599 - 610
Gregory II of Antioch Grzegorz II Antiochii 610 - 620 610 - 620
Anastasius III of Antioch Anastazy III z Antiochii 620 - 628 620 - 628
Macedonius of Antioch Macedonius Antiochii 628 - 640 628 - 640
George I of Antioch Jerzy I z Antiochii 640 - 656 640 - 656
Macarius of Antioch Makary z Antiochii 656 - 681 656 - 681
Theophanes of Antioch Theophanes Antiochii 681 - 687 681 - 687
Sebastian of Antioch Sebastian z Antiochii 687 - 690 687 - 690
George II of Antioch George II Antiochii 690 - 695 690 - 695
Alexander of Antioch Aleksander z Antiochii 695 - 702 695 - 702
vacancy wakat 702 - 742 702 - 742
Stephen IV of Antioch Stephen IV z Antiochii 742 - 744 742 - 744
Theophylact of Antioch Theophylact Antiochii 744 - 751 744 - 751
Theodore of Antioch Teodor z Antiochii 751 - 797 751 - 797
John IV of Antioch Jan IV z Antiochii 797 - 810 797 - 810
Job of Antioch Praca z Antiochii 810 - 826 810 - 826
Nicholas of Antioch Mikołaja z Antiochii 826 - 834 826 - 834
Simeon of Antioch Symeon z Antiochii 834 - 840 834 - 840
Elias of Antioch Elias z Antiochii 840 - 852 840 - 852
Theodosius I of Antioch Teodozjusz I z Antiochii 852 - 860 852 - 860
Nicholas II of Antioch Mikołaj II z Antiochii 860 - 879 860 - 879
Michae of Antioch Michae Antiochii 879 - 890 879 - 890
Zacharias of Antioch Zachariasz z Antiochii 890 - 902 890 - 902
George III of Antioch Jerzy III z Antiochii 902 - 917 902 - 917
Job II of Antioch Job II Antiochii 917 - 939 917 - 939
Eustratius of Antioch Eustratius Antiochii 939 - 960 939 - 960
Christopher of Antioch Christopher Antiochii 960 - 966 960 - 966
Theodorus II of Antioch Theodorus II Antiochii 966 - 977 966 - 977
Agapius of Antioch Agapius Antiochii 977 - 995 977 - 995
John IV of Antioch Jan IV z Antiochii 995 - 1000 995 - 1000
Nicholas III of Antioch Nicholas III z Antiochii 1000 - 1003 1000 - 1003
Elias II of Antioch Elias II Antiochii 1003 - 1010 1003 - 1010
George Lascaris George Lascaris 1010 - 1015 1010 - 1015
Macarius the Virtuous Makary Virtuous 1015 - 1023 1015 - 1023
Eleutherius of Antioch Eleutherius Antiochii 1023 - 1028 1023 - 1028
Peter III of Antioch Piotr III z Antiochii 1028 - 1051 1028 - 1051
John VI of Antioch (Dionysus) Jan VI z Antiochii (Dionizos) 1051 - 1062 1051 - 1062
Aemilian of Antioch Aemilian Antiochii 1062 - 1075 1062 - 1075
Theodosius II of Antioch Teodozjusz II Antiochii 1075 - 1084 1075 - 1084
Nicephorus of Antioch Nicefor z Antiochii 1084 - 1090 1084 - 1090
(After 1098, the Patriachate was in exile, at first at Constantinople, having been replaced by a Latin Patriarch of Antioch.) (Po 1098, Patriachate był na wygnaniu, najpierw w Konstantynopolu, zostały zastąpione przez łacińskiego patriarchę Antiochii.)
Patriarchs of Antioch Patriarchowie Antiochii
(in exile) (Na wygnaniu)
John VII of Antioch John VII Antiochii 1090 - 1155 1090 - 1155
John IX of Antioch John IX Antiochii 1155 - 1159 1155 - 1159
Euthymius of Antioch Euthymius Antiochii 1159 - 1164 1159 - 1164
Macarius II of Antioch Makary II Antiochii 1164 - 1166 1164 - 1166
Athanasius I of Antioch Atanazy I z Antiochii 1166 - 1180 1166 - 1180
Theodosius III I of Antioch Teodozjusz III I z Antiochii 1180 - 1182 1180 - 1182
Elias III of Antioch Elias III z Antiochii 1182 - 1184 1182 - 1184
Christopher II of Antioch Christopher II Antiochii 1184 - 1185 1184 - 1185
Theodore IV of Antioch Theodore IV z Antiochii 1185 - 1199 1185 - 1199
Joachim of Antioch Joachim z Antiochii 1199 - 1219 1199 - 1219
Dorotheus of Antioch Doroteusz z Antiochii 1219 - 1245 1219 - 1245
Simeon II of Antioch Symeon II z Antiochii 1245 - 1268 1245 - 1268
Euthymius II of Antioch Euthymius II Antiochii 1268 - 1269 1268 - 1269
Latin Patriarchs of Antioch Łaciński patriarcha Antiochii
Bernard of Valence Bernard z Valence 1100-1135 1100-1135
Ralph of Domfront Ralph z Domfront 1135-1139 1135-1139
Aimery of Limoges Aimery Limoges 1139-1193 1139-1193
Ralph II Ralph II 1193-1196 1193-1196
Peter of Angouleme Peter z Angouleme 1196-1208 1196-1208
Peter of Locedio Peter Locedio 1209-1217 1209-1217
vacant opróżniony 1217-1226 1217-1226
Albert Rezzato Albert Rezzato 1226-1245 1226-1245
Opizo Fieschi Opizo Fieschi 1247-1292, 1247-1292,
titular from 1268 tytularny od 1268
(With Theodosius, the Patriachate returned to Antioch.) (Z Teodozjusz, Patriachate wrócił do Antiochii.)
Patriarchs of Antioch Patriarchowie Antiochii
Theodosius IV of Antioch Teodozjusz IV z Antiochii 1269 - 1276 1269 - 1276
Theodosius V of Antioch Teodozjusz V z Antiochii 1276 - 1285 1276 - 1285
Arsenius of Antioch Arsenius Antiochii 1285 - 1293 1285 - 1293
Dionysius of Antioch Dionizy z Antiochii 1293 - 1308 1293 - 1308
Mark of Antioch Mark z Antiochii 1308 - 1342 1308 - 1342
(With Ignatius, the Patriachate transferred to Damascus.) (Z Ignacy, Patriachate przeniesiony do Damaszku.)

Patriarchs at Damascus Patriarchowie w Damaszku
Ignatius II of Antioch Ignacy z Antiochii II 1342 - 1386 1342 - 1386
Pachomius of Antioch Pachomius Antiochii 1386 - 1393 1386 - 1393
Nilus of Antioch Nilus Antiochii 1393 - 1401 1393 - 1401
Michael III of Antioch Michael III z Antiochii 1401 - 1410 1401 - 1410
Pachomius II of Antioch Pachomius II Antiochii 1410 - 1411 1410 - 1411
Joachim II of Antioch Joachim II Antiochii 1411 - 1426 1411 - 1426
Mark III of Antioch Mark III z Antiochii 1426 - 1436 1426 - 1436
Dorotheus II of Antioch Doroteusz II Antiochii 1436 - 1454 1436 - 1454
Michael IV of Antioch Michael IV z Antiochii 1454 - 1476 1454 - 1476
Mark IV of Antioch Mark IV z Antiochii 1476 1476
Joachim III of Antioch Joachim III z Antiochii 1476 - 1483 1476 - 1483
Gregory III of Antioch Grzegorz III z Antiochii 1483 - 1497 1483 - 1497
Dorotheus III of Antioch Doroteusz III z Antiochii 1497 - 1523 1497 - 1523
Michael V of Antioch Michael V z Antiochii 1523 - 1541 1523 - 1541
Dorotheus IV of Antioch Doroteusz IV z Antiochii 1541 - 1543 1541 - 1543
Joachim IV of Antioch (Ibn Juma) Joachim IV z Antiochii (Ibn Juma) 1543 - 1576 1543 - 1576
Michael VI of Antioch (Sabbagh) Michael VI z Antiochii (Sabbagh) 1577 - 1581 1577 - 1581
Joachim V of Antioch Joachim V z Antiochii 1581 - 1592 1581 - 1592
Joachim VI of Antioch Joachim VI Antiochii 1593 - 1604 1593 - 1604
Dorotheus V of Antioch Doroteusz V z Antiochii 1604 - 1611 1604 - 1611
Athanasius III of Antioch (Dabbas) Atanazy III z Antiochii (Dabbas) 1611 - 1619 1611 - 1619
Ignatius III of Antioch (Attiyah) Ignacy III z Antiochii (Attiyah) 1619 - 1631 1619 - 1631
Euthymius III of Antioch Euthymius III z Antiochii 1635 - 1636 1635 - 1636
Euthymius IV of Antioch Euthymius IV z Antiochii 1636 - 1648 1636 - 1648
Michael III of Antioch (Zaim) Michael III z Antiochii (Zaim) 1648- 1672 1648 - 1672
Neophytos of Antioch Neophytos Antiochii 1674 - 1684 1674 - 1684
Athanasius IV of Antioch (Dabbas) Atanazy IV z Antiochii (Dabbas) 1686 - 1694 1686 - 1694
Cyril III of Antioch (Zaim) Cyril III z Antiochii (Zaim) 1694 - 1720 1694 - 1720
Athanasius IV of Antioch (Dabbas) Atanazy IV z Antiochii (Dabbas) 1720 - 1724 1720 - 1724
Sylvester of Antioch Sylvester Antiochii 1724 - 1766 1724 - 1766
Philemon of Antioch Filemon z Antiochii 1766 - 1767 1766 - 1767
Daniel of Antioch Daniel z Antiochii 1767 - 1791 1767 - 1791
Euthymius V of Antioch Euthymius V z Antiochii 1792 - 1813 1792 - 1813
Seraphim of Antioch Serafin z Antiochii 1813 - 1823 1813 - 1823
Methodius of Antioch Metodego z Antiochii 1843 - 1859 1843 - 1859
Hierotheos of Antioch Hierotheos Antiochii 1850 - 1885 1850 - 1885
Gerasimos of Antioch Gerasimos Antiochii 1885 - 1891 1885 - 1891
Spyridon of Antioch Spyridon Antiochii 1892 - 1898 1892 - 1898
Meletius II of Antioch (Doumani) Meletius II z Antiochii (Doumani) 1899 - 1906 1899 - 1906
Gregory IV of Antioch (Haddad) Grzegorz IV z Antiochii (Haddad) 1906 - 1928 1906 - 1928
Alexander III of Antioch (Tahan) Aleksander III z Antiochii (Tahan) 1928 - 1958 1928 - 1958
Theodosius VI of Antioch (Abourjaily) Teodozjusz VI z Antiochii (Abourjaily) 1958 - 1970 1958 - 1970
Elias IV of Antioch (Muawad) Elias IV z Antiochii (Muawad) 1970-1979 1970-1979
Ignaius IV of Antioch (Hazim) Ignaius IV z Antiochii (Hazim) 1979-present 1979-obecny

Syrian (Oriental Orthodox) Patriarchs of Antioch Syryjczyk (Oriental Orthodox) patriarchowie Antiochii
Severus of Antioch Severus z Antiochii 512 - 538 512 - 538
(Severus was deposed by (Severus został obalony przez
the Greek Orthodox Church Grecki Kościół Prawosławny
in 518; while in exile in w 518, podczas gdy na wygnaniu w
Egypt, he was recognized Egipt, został uznany
by many Syriac Christians przez wielu chrześcijan Syryjski
as the lawful Patriarch jako legalnego patriarchę
until his death in 538) aż do śmierci w 538)
vacant opróżniony 538 - 544 538 - 544
Sergius of Tella Sergiusz z Tella 544 - 546 (consecrated 544 - 546 (konsekrowany
by Jacob Baradaeus) Jacob Baradaeus)
vacant opróżniony 546 - 550 546 - 550
Paul II the Black of Alexandria Paweł II Czarny z Aleksandrii 550 - 575 550 - 575
vacant opróżniony 575 - 581 575 - 581
Peter III of Raqqa Piotr III Raqqa 581 - 591 581 - 591
Julian I Julian I 591 - 595 591 - 595
Athanasius I Gammolo Atanazy I Gammolo 595 - 631 595 - 631
John II of the Sedre John II Sedre 631 - 648 631 - 648
Theodore Syrian Patriarch of Antioch Theodore syryjski patriarcha Antiochii 649 - 667 649 - 667
Severius II bar Masqeh Severius II bar Masqeh 667 - 681 667 - 681
Athanasius Atanazy II 683 -686 II 683 -686
Julian II Julian II 686 -708 686 -708
Elias I Elias I 709 -723 709 -723
Athanasius III Atanazy III 724 -740 724 -740
Iwanis I Iwanis I 740 -754 740 -754
Euwanis I Euwanis I 754 - ? 754 -?
Athanasius al-Sandali Atanazy al-Sandali ? ? - 758 - 758
George I of Antioch Jerzy I z Antiochii 758 -790 758 -790
Joseph of Antioch Józef z Antiochii 790 - 792 790 - 792
Quryaqos of Takrit Quryaqos z Takrit 793 - 817 793 - 817
Dionysius I of Tellmahreh Dionizy I Tellmahreh 817 - 845 817 - 845
John III of Antioch Jan III z Antiochii 846 -873 846 -873
Ignatius II Ignacy II 878 -883 878 -883
Theodosius Romanos of Takrit Teodozjusz Romanos z Takrit 887 - 896 887 - 896
Dionysius II Dionizy II 897 -909 897 -909
John IV Qurzahli John IV Qurzahli 910 - 922 910 - 922
Baselius I Baselius I 923 -935 923 -935
John V of Antioch Jan V z Antiochii 936 -953 936 -953
Iwanis II Iwanis II 954 -957 954 -957
Dionysius III Dionizy III 958 -961 958 -961
Abraham I Abraham I 962 -963 962 -963
John VI Sarigta John VI Sarigta 965 - 985 965 - 985
Athanasius IV of Salah Atanazy IV Salah 986 - 1002 986 - 1002
John VII bar Abdun John VII bar Abdun 1004 - 1033 1004 - 1033
Dionysius IV Yahya Dionizy IV Yahya 1034 - 1044 1034 - 1044
vacant opróżniony 1044-1049 1044-1049
John VIII of Antioch Jan VIII Antiochii 1049 -1057 1049 -1057
Athanasius V Atanazy V 1058 -1063 1058 -1063
John IX bar Shushan John IX bar Shushan 1063 - 1073 1063 - 1073
Baselius II Baselius II 1074 -1075 1074 -1075
John Abdun John Abdun 1075 -1077 1075 -1077
Dionysius V Lazaros Dionizy V Lazaros 1077 - 1078 1077 - 1078
Iwanis III Iwanis III 1080 -1082 1080 -1082
Dionysius VI Dionizy VI 1088 -1090 1088 -1090
Athanasius VI bar Khamoro Atanazy VI bar Khamoro 1091 - 1129 1091 - 1129
John X bar Mawdyono John X bar Mawdyono 1129 - 1137 1129 - 1137
Athanasius VII bar Qutreh Atanazy VII bar Qutreh 1138 - 1166 1138 - 1166
Michael I the Great Michael I Wielki 1166 - 1199 1166 - 1199
Athanasius VIII Atanazy VIII 1200 -1207 1200 -1207
John XI of Antioch John XI Antiochii 1208 -1220 1208 -1220
Ignatius III David David Ignatius III 1222 - 1252 1222 - 1252
John XII bar Madani Jan XII bar Madani 1252 - 1263 1252 - 1263
Ignatius IV Yeshu Ignacy IV Yeshu 1264 - 1282 1264 - 1282
Philoxenos I Nemrud Philoxenos I Nemrud 1283 - 1292 1283 - 1292
Michael II of Antioch Michael II Antiochii 1292 -1312 1292 -1312
Michael III Yeshu Michael III Yeshu 1312 - 1349 1312 - 1349
Baselius III Gabriel Baselius III Gabriel 1349 - 1387 1349 - 1387
Philoxenos II the Writer Philoxenos II Writer 1387 - 1421 1387 - 1421
Baselius IV Shemun Baselius IV Shemun 1421 - 1444 1421 - 1444
Ignatius Behnam al-Hadli Ignacy Behnam al-Hadli 1445 - 1454 1445 - 1454
Ignatius Khalaf Ignacy Khalaf 1455 - 1483 1455 - 1483
Ignatius John XIII Ignacy Jan XIII 1483 - 1493 1483 - 1493
Ignatius Nuh of Lebanon Ignacy Nuh Libanu 1493 - 1509 1493 - 1509
Ignatius Yeshu I Ignacy Yeshu I 1509 - 1512 1509 - 1512
Ignatius Jacob I Ignacy Jakub I 1512 - 1517 1512 - 1517
Ignatius David I Ignatius David I 1517 - 1520 1517 - 1520
Ignatius Abd-Allah I Abd-Allah Ignacy I 1520 - 1557 1520 - 1557
Ignatius Nemet Allah I Ignacy Nemet Allah I 1557 - 1576 1557 - 1576
Ignatius David II Shah Ignatius David II Shah 1576 - 1591 1576 - 1591
Ignatius Pilate I Ignacy Piłat I 1591 - 1597 1591 - 1597
Ignatius Hadayat Allah Ignacy Hadayat Allah 1597 - 1639 1597 - 1639
Ignatius Simon I Ignacy Simon I 1640 - 1659 1640 - 1659
Ignatius Yeshu II Qamsheh Ignacy Yeshu II Qamsheh 1659 - 1662 1659 - 1662
Ignatius Abdul Masih I Ignacy Abdul Masih I 1662 - 1686 1662 - 1686
Ignatius George II Ignacy George II 1687 - 1708 1687 - 1708
Ignatius Isaac Azar Ignacy Izaak Azar 1709 - 1722 1709 - 1722
Ignatius Shukr Allah II Ignacy Shukr Allah II 1722 - 1745 1722 - 1745
Ignatius George III Ignacy George III 1745 - 1768 1745 - 1768
Ignatius George IV Ignacy George IV 1768 - 1781 1768 - 1781
Ignatius Matthew Ignacy Matthew 1782 - 1817 1782 - 1817
Ignatius Yunan Ignacy Yunan 1817 -1818 1817 -1818
Ignatius George V Ignacy George V 1819 - 1837 1819 - 1837
Ignatius Elias II Ignacy Eliasz II 1838 - 1847 1838 - 1847
Ignatius Jacob II Ignacy Jakub II 1847 - 1871 1847 - 1871
Ignatius Peter IV Ignacy Piotr IV 1872 - 1894 1872 - 1894
Ignatius Abdul Masih II Ignacy Abdul Masih II 1895 - 1905 1895 - 1905
Ignatius Abd Allah II Ignacy Abd Allah II 1906 - 1915 1906 - 1915
Ignatius Elias III Ignacy Elias III 1917 - 1932 1917 - 1932
Ignatius Afram I Barsoum Ignacy Afram I Barsoum 1933 - 1957 1933 - 1957
Ignatius Jacob III Ignacy Jakub III 1957 - 1980 1957 - 1980
Ignatius Zakka I Iwas Ignatius Zakka I Iwas 1980 - present 1980 - do chwili obecnejThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest