Patriarchs of Constantinople Patriarchowie Konstantynopola

General Information Informacje ogólne

Bishops of Byzantium (until 325) Biskupi Bizancjum (do 325)
Saint Andrew the Apostle Świętego Andrzeja Apostoła (founder) (Założyciel)
Stachys the Apostle Stachys Apostoła 38-54 38-54
Onesimus of Constantinople Onezym Konstantynopola 54-68 54-68
Polycarpus I of Constantinople Polycarpus I z Konstantynopola 69-89 69-89
Plutarch of Constantinople Plutarch z Konstantynopola 89-105 89-105
Sedecion of Constantinople Sedecion Konstantynopola 105-114 105-114
Diogenes of Constantinople Diogenes Konstantynopola 114-129 114-129
Eleutherius of Constantinople Eleutherius Konstantynopola 129-136 129-136
Felix of Constantinople Felix Konstantynopola 136-141 136-141
Polycarpus II of Constantinople Polycarpus II z Konstantynopola 141-144 141-144
Athendodorus of Constantinople Athendodorus Konstantynopola 144-148 144-148
Euzois of Constantinople Euzois Konstantynopola 148-154 148-154
Laurence of Constantinople Laurence Konstantynopola 154-166 154-166
Alypius of Constantinople Alypius Konstantynopola 166-169 166-169
Pertinax of Constantinople Pertinax Konstantynopola 169-187 169-187
Olympians of Constantinople Olimpijscy Konstantynopola 187-198 187-198
Mark I of Constantinople (or Marcus I) Mark I z Konstantynopola (lub Marcus I) 198-211 198-211
Philadelphus of Constantinople Filadelfos Konstantynopola 211-217 211-217
Ciriacus I of Constantinople Ciriacus I z Konstantynopola 217-230 217-230
Castinus of Constantinople Castinus Konstantynopola 230-237 230-237
Eugenius I of Constantinople Eugeniusz I z Konstantynopola 237-242 237-242
Titus of Constantinople Titus Konstantynopola 242-272 242-272
Dometius of Constantinople Dometius Konstantynopola 272-284 272-284
Rufinus I of Constantinople Rufinus I z Konstantynopola 284-293 284-293
Probus of Constantinople Probus Konstantynopola 293-306 293-306
Metrophanes of Constantinople Metrophanes Konstantynopola 306-314 306-314
Alexander of Constantinople Alexander Konstantynopola 314-337 314-337

BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail
Bishops and Archbishops of Constantinople 325/331-381 inclusive Biskupów i arcybiskupów Konstantynopola 325/331-381 włącznie
Paul I of Constantinople Paweł I z Konstantynopola 337-339 337-339
Eusebius of Nicomedia Euzebiusz z Nikomedii 339-341 339-341
Paul I of Constantinople Paweł I z Konstantynopola restored 341-342 przywrócone 341-342
Macedonius I of Constantinople Macedonius I z Konstantynopola 342-346 342-346
Paul I of Constantinople Paweł I z Konstantynopola restored 346-351 przywrócone 346-351
Macedonius I of Constantinople Macedonius I z Konstantynopola restored 351-360 przywrócone 351-360
Eudoxius of Antioch Eudoxius Antiochii 360-370 360-370
Demophilus of Constantinople Demophilus Konstantynopola 370-379 370-379
Evagrius of Constantinople Evagrius Konstantynopola 370 or 379 370 lub 379
Maximus of Constantinople Maximus Konstantynopola 380 380
Gregory I of Constantinople Nazianzus the Theologian Grzegorz I Konstantynopola Nazjanzu Teolog 379-381 379-381

Patriarchs of Constantinople (since 381) Patriarchowie Konstantynopola (od 381)
Nectarius of Constantinople Nectarius Konstantynopola 381-397 381-397
John I Chrysostom of Constantinople Jan I Chryzostom Konstantynopola 398-404 398-404
Arsacius of Tarsus Arsacius z Tarsu 404-405 404-405
Atticus of Constantinople Atticus Konstantynopola 406-425 406-425
Sisinnius I of Constantinople Sisinnius I z Konstantynopola 426-427 426-427
Nestorius of Constantinople Nestoriusz z Konstantynopola 428-431 428-431
Maximianus of Constantinople Maximianus Konstantynopola 431-434 431-434
Proclus of Constantinople Proklos Konstantynopola 434-446 434-446
Flavian of Constantinople 0r (Phlabianus) Flavian Konstantynopola 0r (Phlabianus) 446-449 446-449
Anatolius of Constantinople Anatolius Konstantynopola 449-458 449-458
Gennadius I of Constantinople Gennadius I z Konstantynopola 458-471 458-471
Acacius of Constantinople Achacy Konstantynopola 471-488 471-488
Fravitta of Constantinople or (Phrabitas) Fravitta Konstantynopola lub (Phrabitas) 488-489 488-489
Euphemius of Constantinople Euphemius Konstantynopola 489-495 489-495
Macedonius II of Constantinople Macedonius II z Konstantynopola 495-511 495-511
Timothy I of Constantinople or (Timotheus I) Timothy I z Konstantynopola lub (Tymoteusz I) 511-518 511-518
John II Cappadocia of Constantinople John Kapadocja II Konstantynopola 518-520 518-520
Epiphanius of Constantinople Epifaniusz z Konstantynopola 520-535 520-535
Anthimus I of Constantinople Anthimus I z Konstantynopola 535-536 535-536
Mennas of Constantinople Mennas Konstantynopola 536-552 536-552
Eutychius of Constantinople Eutychius Konstantynopola 552-565, 577-582 552-565, 577-582
John III Scholasticus of Constantinople Jan III scholasticus Konstantynopola 565-577 565-577
John IV Nesteutes of Constantinople John IV Nesteutes Konstantynopola 582-595 582-595
Cyriacus of Constantinople or Kyriakos (Greek) Cyriacus Konstantynopola lub Kyriakos (Grecja) 596-606 596-606
Thomas I of Constantinople Thomas I z Konstantynopola 607-610 607-610
Sergius I of Constantinople Sergiusz I z Konstantynopola 610-638 610-638
Pyrrhus I of Constantinople Pyrrhus I z Konstantynopola 638-641 638-641
Paul II of Constantinople Paweł II z Konstantynopola 641-653 641-653
Peter of Constantinople Peter Konstantynopola 654-666 654-666
Thomas II of Constantinople Thomas II z Konstantynopola 667-669 667-669
John V of Constantinople John V Konstantynopola 669-675 669-675
Constantine I of Constantinople Konstantyn I z Konstantynopola 675-677 675-677
Theodore I of Constantinople Theodore I z Konstantynopola 677-679 677-679
George I of Constantinople Jerzy I z Konstantynopola 679-686 679-686
Paul III of Constantinople Paweł III w Konstantynopolu 687-693 687-693
Callinicus I of Constantinople Callinicus I z Konstantynopola 693-705 693-705
Cyrus of Constantinople Cyrus Konstantynopola 705-711 705-711
John VI of Constantinople John VI Konstantynopola 712-715 712-715
Germanus I or (Germanius) of Constantinople Germanus I lub (Germanius) Konstantynopola 715-730 715-730
Anastasius of Constantinople Anastazy Konstantynopola 730-754 730-754
Constantine II of Constantinople Konstantyn II z Konstantynopola 754-766 754-766
Nicetas of Constantinople Niketas Konstantynopola 766-780 766-780
Paul IV of Constantinople Paweł IV Konstantynopola 780-784 780-784
Saint Tarasius of Constantinople Saint Tarasius Konstantynopola 784-806 784-806
Nicephorus I of Constantinople Nicefor I z Konstantynopola 806-815 806-815
Theodotus I of Cassiteras Theodotus I Cassiteras 815-821 815-821
Anthony I of Constantinople Anthony I z Konstantynopola 821-836 821-836
John VII Grammaticus of Constantinople John VII Grammaticus Konstantynopola 836-843 836-843
Methodius I of Constantinople Metodego I z Konstantynopola 843-847 843-847
Ignatius I of Constantinople Ignacy I z Konstantynopola 847-December 25 858, 847-25 grudnia 858,
867-October 23 877 867-23 października 877
Photius I (the Great) of Constantinople Photius I (Wielki) w Konstantynopolu December 25 858-867, 25 grudnia 858-867,
877-886 877-886
Stephen I of Constantinople or (Stephan) Stephen I z Konstantynopola lub (Stephan) 886-893 886-893
Anthony II Kauleas of Constantinople Anthony II Kauleas Konstantynopola 893-901 893-901
Nicholas I Mysticus of Constantinople Mikołaj I Mysticus Konstantynopola 901-907, 912-925 901-907, 912-925
Euthymius I Syncellus of Constantinople Euthymius I Syncellus Konstantynopola 907-912 907-912
Stephan II or (Stephanus) of Amasea Stephan II lub (Stephanus) z Amasea 925-928 925-928
Tryphon of Constantinople Tryphon Konstantynopola 928-931 928-931
Theophylactus of Constantinople Teofilakta Konstantynopola 933-956 933-956
Polyeuctus of Constantinople Polyeuctus Konstantynopola 956-970 956-970
Basil I Skamandrenus of Constantinople Bazyli I Skamandrenus Konstantynopola 970-974 970-974
Anthony III Studites of Constantinople Anthony III Studites Konstantynopola 974-980 974-980
Nicholas II Chrysoberges of Constantinople Mikołaj II Chrysoberges Konstantynopola 984-996 984-996
Sisinnius II of Constantinople Sisinnius II z Konstantynopola 996-998 996-998
Sergius II of Constantinople Sergiusz II z Konstantynopola 999-1019 999-1019
Eustathius of Constantinople Eustazy Konstantynopola 1019-1025 1019-1025
Alexius I Studites of Constantinople Aleksy I Studites Konstantynopola 1025-1043 1025-1043
Michael I Cerularius of Constantinople Michael I Cerularius Konstantynopola 1043-1058 1043-1058
Constantine III Lichoudas of Constantinople Konstantyn III Lichoudas Konstantynopola 1059-1063 1059-1063
John VIII Xiphilinus of Constantinople Jan VIII Xiphilinus Konstantynopola 1064-1075 1064-1075
Cosmas I of Constantinople Kosmy I z Konstantynopola 1075-1081 1075-1081
Eustathius Garidas of Constantinople Eustazy Garidas Konstantynopola 1081-1084 1081-1084
Nicholas III Grammaticus of Constantinople Nicholas III Grammaticus Konstantynopola 1084-1111 1084-1111
John IX Agapetus of Constantinople John IX Agapetus Konstantynopola 1111-1134 1111-1134
Leo of Constantinople (Leon Styppes) Leo Konstantynopola (Leon Styppes) 1134-1143 1134-1143
Michael II Kurkuas of Constantinople Michael II Kurkuas Konstantynopola 1143-1146 1143-1146
Cosmas II Atticus of Constantinople Kosmy II Atticus Konstantynopola 1146-1147 1146-1147
Nicholas IV Muzalon of Constantinople Mikołaja IV Muzalon Konstantynopola 1147-1151 1147-1151
Theodotus II of Constantinople Theodotus II z Konstantynopola 1151-1153 1151-1153
Neophytus I of Constantinople Neophytus I z Konstantynopola 1153 1153
Constantine V Chliarenus of Constantinople Konstantyn V Chliarenus Konstantynopola 1154-1156 1154-1156
Luke Chrysoberges of Constantinople Luke Chrysoberges Konstantynopola 1156-1169 1156-1169
Michael III (of Anchialus) of Constantinople Michael III (z Anchialus) Konstantynopola 1170-1177 1170-1177
Chariton of Constantinople Chariton Konstantynopola 1177-1178 1177-1178
Theodosius I Borradiotes of Constantinople Teodozjusz I Borradiotes Konstantynopola 1179-1183 1179-1183
Basil II Carnaterus of Constantinople Bazyli II Carnaterus Konstantynopola 1183-1186 1183-1186
Nicetas II Muntanes of Constantinople Niketas II Muntanes Konstantynopola 1186-1189 1186-1189
Leontius of Constantinople (Leon Theotokites) Leoncjusz z Konstantynopola (Leon Theotokites) 1189-1190 1189-1190
Dositheus of Constantinople Dositheus Konstantynopola 1190-1191 1190-1191
George II Xiphilinus of Constantinople George II Xiphilinus Konstantynopola 1191-1198 1191-1198
John X Camaterus of Constantinople John X Camaterus Konstantynopola 1198-1206 1198-1206
Michael IV Autoreianus of Constantinople Michael IV Autoreianus Konstantynopola 1207-1213 1207-1213
Theodore II Eirenicus of Constantinople Teodor II Eirenicus Konstantynopola 1213-1215 1213-1215
Maximus II of Constantinople Maximus II z Konstantynopola 1215 1215
Manuel I Charitopoulos of Constantinople Manuel I Charitopoulos Konstantynopola 1215-1222 1215-1222
Germanus II (or Germanius) of Constantinople Germanus II (lub Germanius) Konstantynopola 1222-1240 1222-1240
Methodius II of Constantinople Metodego II z Konstantynopola 1240 1240
vacancy wakat 1240-1244 1240-1244
Manuel II of Constantinople Manuel II z Konstantynopola 1244-1255 1244-1255
Arsenius Autoreianus of Constantinople Arsenius Autoreianus Konstantynopola 1255-1259, 1261-1267 1255-1259, 1261-1267
Nicephorus II of Constantinople Nicefor II z Konstantynopola 1260-1261 1260-1261
Germanus III of or (Germanius) Constantinople Germanus III lub (Germanius) Konstantynopola 1267 1267
Joseph I Galesiotes of Constantinople Joseph I Galesiotes Konstantynopola 1267-1275 1267-1275
John XI Bekkos of Constantinople John XI Bekkos Konstantynopola 1275-1282 1275-1282
Gregory II Cyprius of Constantinople Grzegorz II Cyprius Konstantynopola 1283-1289 1283-1289
Athanasius I of Constantinople Atanazy I z Konstantynopola 1289-1293, 1303-1309 1289-1293, 1303-1309
John XII of Constantinople Jan XII Konstantynopola 1294-1303 1294-1303
Nephon I of Constantinople Nephon I z Konstantynopola 1310-1314 1310-1314
John XIII Glykys of Constantinople Jan XIII Glykys Konstantynopola 1315-1320 1315-1320
Gerasimus I of Constantinople Gerasimus I z Konstantynopola 1320-1321 1320-1321
Jesaias of Constantinople Jesaias Konstantynopola 1323-1334 1323-1334
John XIV Kalekas of Constantinople John XIV Kalekas Konstantynopola 1334-1347 1334-1347
Isidore I of Constantinople Izydora I z Konstantynopola 1347-1350 1347-1350
Callistus I of Constantinople Kaliksta I w Konstantynopolu 1350-1354, 1355-1363 1350-1354, 1355-1363
Philotheus Kokkinos of Constantinople Philotheus Kokkinos Konstantynopola 1354-1355, 1364-1376 1354-1355, 1364-1376
Macarius of Constantinople Makary z Konstantynopola 1376-1379, 1390-1391 1376-1379, 1390-1391
Nilus of Constantinople (Neilus Kerameus) Nilus Konstantynopola (Neilus Kerameus) 1379-1388 1379-1388
Anthony IV of Constantinople Anthony IV Konstantynopola 1389-1390, 1391-1397 1389-1390, 1391-1397
Callistus Xanothopoulos of Constantinople Kaliksta Xanothopoulos Konstantynopola 1397 1397
Matthew I of Constantinople Matthew I z Konstantynopola 1397-1410 1397-1410
Euthymius II of Constantinople Euthymius II z Konstantynopola 1410-1416 1410-1416
Joseph II of Constantinople Józef II z Konstantynopola 1416-1439 1416-1439
Metrophanes II of Constantinople Metrophanes II z Konstantynopola 1440-1443 1440-1443
Gregory III Mammas of Constantinople Grzegorz III Mammas Konstantynopola 1443-1450 1443-1450
Athanasius II of Constantinople Atanazy II z Konstantynopola 1450-1453 1450-1453
Gennadius II Scholarius of Constantinople Gennadius II Scholarius Konstantynopola 1453-1456, 1458, 1453-1456, 1458,
1462-1463, 1464 1462-1463, 1464
Isidore II Xanthopoulos of Constantinople Izydora II Xanthopoulos Konstantynopola 1456-1457 1456-1457
Sophronius I Syropoulos of Constantinople Sophronius I Syropoulos Konstantynopola 1463-1464 1463-1464
Joasaph I of Constantinople Joasaph I Konstantynopola 1464, 1464-1466 1464, 1464/66
Marcus II Xylokaraves of Constantinople Marcus II Xylokaraves Konstantynopola 1466 1466
Symeon I (of Trebizond) of Constantinople Symeon I (z Trapezuntu) Konstantynopola 1466, 1471-1474, 1466, 1471/74,
1481-1486 1481-1486
Dionysius I of Constantinople Dionizy I z Konstantynopola 1466-1471, 1489-1491 1466-1471, 1489-1491
Raphael I of Constantinople Rafał I z Konstantynopola 1475-1476 1475-1476
Maximus III Manasses of Constantinople Maximus III Manasses Konstantynopola 1476-1481 1476-1481
Nephon II of Constantinople Nephon II z Konstantynopola 1486-1488, 1486-1488,
1497-1498, 1502 1497-1498, 1502
Maximus IV of Constantinople Maximus IV Konstantynopola 1491-1497 1491-1497
Joachim I of Constantinople Joachim I z Konstantynopola 1498-1502, 1504 1498-1502, 1504
Pachomius I of Constantinople Pachomius I z Konstantynopola 1503-1504, 1504-1513 1503-1504, 1504-1513
Theoleptus I of Constantinople Theoleptus I z Konstantynopola 1513-1522 1513-1522
Jeremias I of Constantinople Jeremias I z Konstantynopola 1522-1545 1522-1545
Joannicus I of Constantinople Joannicus I z Konstantynopola 1546 1546
Dionysius II of Constantinople Dionizy II z Konstantynopola 1546-1555 1546-1555
Joasaph II of Constantinople Joasaph II z Konstantynopola 1555-1565 1555-1565
Metrophanes III of Constantinople Metrophanes III Konstantynopola 1565-1572, 1579-1580 1565-1572, 1579-1580
Jeremias II Tranos of Constantinople Jeremias II Tranos Konstantynopola 1572-1579, 1580-1584, 1572-1579, 1580-1584,
1587-1595 1587-1595
Pachomius II of Constantinople Pachomius II z Konstantynopola 1584-1585 1584-1585
Theoleptus II of Constantinople Theoleptus II z Konstantynopola 1585-1586 1585-1586
Matthew II of Constantinople Matthew II z Konstantynopola 1596, 1598-1602, 1596, 1598/02,
1603 1603
Elias the Illustrious of Constantinople Elias Illustrious Konstantynopola 1596 1596
Theophanes I Karykes of Constantinople Theophanes I Karykes Konstantynopola 1597 1597
Meletius I Pegas (Coadjutor) of Constantinople Meletius I Pegas (koadiutor) Konstantynopola 1597-1598, 1601 1597-1598, 1601
Neophytus II of Constantinople Neophytus II z Konstantynopola 1602-1603, 1607-1612 1602-1603, 1607-1612
Raphael II of Constantinople Raphael II z Konstantynopola 1603-1607 1603-1607
Timothy II (or Timotheus) of Constantinople Timothy II (lub Tymoteusz) z Konstantynopola 1612-1620 1612-1620
Cyril I Lucaris of Constantinople Cyryl I Lucaris Konstantynopola 1612, 1620-1623, 1612, 1620/23,
1623-1630, 1630-1633, 1623-1630, 1630-1633,
1633-1634, 1634-1635, 1633-1634, 1634-1635,
1637-1638 1637-1638
Gregory IV (of Amasea) of Constantinople Grzegorz IV (z Amasea) Konstantynopola 1623 1623
Anthimus II of Constantinople Anthimus II z Konstantynopola 1623 1623
Cyril II Kontares of Constantinople Cyril II Kontares Konstantynopola 1633, 1635-1636, 1633, 1635/36,
1638-1639 1638-1639
Athanasius III Patelaros of Constantinople Atanazy III Patelaros Konstantynopola 1634 1634
Neophytus III (of Nicea) of Constantinople Neophytus III (Nicejski) Konstantynopola 1636-1637 1636-1637
Parthenius I of Constantinople Parthenius I z Konstantynopola 1639-1644 1639-1644
Parthenius II of Constantinople Parthenius II z Konstantynopola 1644-1646, 1648-1651 1644-1646, 1648-1651
Joannicus II of Constantinople Joannicus II z Konstantynopola 1646-1648, 1651-1652, 1646-1648, 1651-1652,
1653-1654, 1655-1656 1653-1654, 1655-1656
Cyril III of Constantinople Cyril III Konstantynopola 1652-1654 1652-1654
Parthenius III of Constantinople Parthenius III Konstantynopola 1656-1657 1656-1657
Gabriel II of Constantinople Gabriel II z Konstantynopola 1657 1657
Parthenius IV of Constantinople Parthenius IV Konstantynopola 1657-1662, 1665-1667, 1657-1662, 1665-1667,
1671, 1675-1676, 1671, 1675/76,
1684, 1685 1684, 1685
Theophanes II of Constantinople Theophanes II z Konstantynopola 1659 1659
Dionysius III of Constantinople Dionizy III Konstantynopola 1662-1665 1662-1665
Clement of Constantinople Klemens z Konstantynopola 1667 1667
Methodius III of Constantinople Metodego III Konstantynopola 1668-1671 1668-1671
Dionysius Muselimes (the Muslim) of Constantinople Dionizy Muselimes (Muslim) Konstantynopola 1671-1673, 1676-1679, 1671-1673, 1676-1679,
1682-1684, 1686, 1682-1684, 1686,
1687, 1693-1694 1687, 1693/94
Gerasimus II of Constantinople Gerasimus II z Konstantynopola 1673-1674 1673-1674
Athanasius IV of Constantinople Atanazy IV Konstantynopola 1679 1679
James of Constantinople James Konstantynopola 1679-1682, 1685-1686, 1679-1682, 1685-1686,
1687-1688 1687-1688
Callinicus II of Constantinople Callinicus II z Konstantynopola 1688, 1689-1693, 1688, 1689/93,
1694-1702 1694-1702
Neophytus IV of Constantinople Neophytus IV Konstantynopola 1688 1688
Gabriel III of Constantinople Gabriel III Konstantynopola 1702-1707 1702-1707
Neophytus V of Constantinople Neophytus V Konstantynopola 1707 1707
Cyprianus I of Constantinople Cyprianus I z Konstantynopola 1707-1709, 1713-1714 1707-1709, 1713-1714
Athanasius V of Constantinople Atanazy V Konstantynopola 1709-1711 1709-1711
Cyril IV of Constantinople Cyril IV Konstantynopola 1711-1713 1711-1713
Cosmas III of Constantinople Kosmy III Konstantynopola 1714-1716 1714-1716
Jeremias III of Constantinople Jeremias III Konstantynopola 1716-1726, 1732-1733 1716-1726, 1732-1733
Paisius II of Constantinople Paisius II z Konstantynopola 1726-1732, 1740-1743, 1726-1732, 1740-1743,
1744-1748 1744-1748
Serapheim I of Constantinople Serapheim I z Konstantynopola 1733-1734 1733-1734
Neophytus VI of Constantinople Neophytus VI Konstantynopola 1734-1740, 1743-1744 1734-1740, 1743-1744
Cyril V of Constantinople Cyril V Konstantynopola 1748-1751, 1752-1757 1748-1751, 1752-1757
Callinicus III of Constantinople Callinicus III Konstantynopola 1757 1757
Serapheim II of Constantinople Serapheim II z Konstantynopola 1757-1761 1757-1761
Joannicus III of Constantinople Joannicus III Konstantynopola 1761-1763 1761-1763
Samuel I Chatzeres of Constantinople Samuel I Chatzeres Konstantynopola 1763-1768, 1773-1774 1763-1768, 1773-1774
Meletius II of Constantinople Meletius II z Konstantynopola 1769-1769 1769-1769
Theodosius II of Constantinople Teodozjusz II w Konstantynopolu 1769-1773 1769-1773
Sophoronius II of Constantinople Sophoronius II z Konstantynopola 1774-1780 1774-1780
Gabriel IV of Constantinople Gabriel IV Konstantynopola 1780-1785 1780-1785
Procopius I of Constantinople Procopius I z Konstantynopola 1785-1789 1785-1789
Neophytus VII of Constantinople Neophytus VII Konstantynopola 1789-1794, 1798-1801 1789-1794, 1798-1801
Gerasimus III of Constantinople Gerasimus III Konstantynopola 1794-1797 1794-1797
Gregory V of Constantinople Grzegorz V Konstantynopola 1797-1798, 1806-1808, 1797-1798, 1806-1808,
1818-1821 1818-1821
Callinicus IV of Constantinople Callinicus IV Konstantynopola 1801-1806, 1808-1809 1801-1806, 1808-1809
Jeremias IV of Constantinople Jeremias IV Konstantynopola 1809-1813 1809-1813
Cyril VI of Constantinople Cyril VI Konstantynopola 1813-1818 1813-1818
Eugenius II of Constantinople Eugeniusz II z Konstantynopola 1821-1822 1821-1822
Anthimus III of Constantinople Anthimus III Konstantynopola 1822-1824 1822-1824
Chrysanthus I of Constantinople Chrysanthus I z Konstantynopola 1824-1826 1824-1826
Agathangelus I of Constantinople Agathangelus I z Konstantynopola 1826-1830 1826-1830
Constantius I of Constantinople Konstancjusz I z Konstantynopola 1830-1834 1830-1834
Constantius II of Constantinople Konstancjusz II z Konstantynopola 1834-1835 1834-1835
Gregory VI of Constantinople Grzegorz VI Konstantynopola 1835-1840, 1867-1871 1835-1840, 1867-1871
Anthimus IV of Constantinople Anthimus IV Konstantynopola 1840-1841, 1848-1852 1840-1841, 1848-1852
Anthimus V of Constantinople Anthimus V Konstantynopola 1841-1842 1841-1842
Germanus IV or (Germanius) of Constantinople Germanus IV lub (Germanius) Konstantynopola 1842-1845, 1852-1853 1842-1845, 1852-1853
Meletius III of Constantinople Meletius III Konstantynopola 1845 1845
Anthimus VI of Constantinople Anthimus VI Konstantynopola 1845-1848, 1853-1855, 1845-1848, 1853-1855,
1871-1873 1871-1873
Cyril VII of Constantinople Cyril VII Konstantynopola 1855-1860 1855-1860
Joachim II of Constantinople Joachim II z Konstantynopola 1860-1863, 1873-1878 1860-1863, 1873-1878
Sophoronius III of Constantinople Sophoronius III Konstantynopola 1863-1866 1863-1866
Joachim III of Constantinople Joachim III Konstantynopola 1878-1884, 1901-1912 1878-1884, 1901-1912
Joachim IV of Constantinople Joachim IV Konstantynopola 1884-1887 1884-1887
Dionysius V of Constantinople Dionizy V Konstantynopola 1887-1891 1887-1891
Neophytus VIII of Constantinople Neophytus VIII Konstantynopola 1891-1894 1891-1894
Anthimus VII of Constantinople Anthimus VII Konstantynopola 1895-1897 1895-1897
Constantine V of Constantinople Konstantyn V Konstantynopola 1897-1901 1897-1901
Germanus V ir (Germanius) of Constantinople Germanus V ir (Germanius) Konstantynopola 1913-1918 1913-1918
vacancy wakat 1918-1921 1918-1921
Meletius IV Metaxakis of Constantinople Meletius IV Metaxakis Konstantynopola 1921-1923 1921-1923
Gregory VII of Constantinople Grzegorz VII Konstantynopola 1923-1924 1923-1924
Constantine VI of Constantinople Konstantyn VI Konstantynopola 1924-1925 1924-1925
Basil III of Constantinople Bazyli III Konstantynopola 1925-1929 1925-1929
Photius II of Constantinople Photius II z Konstantynopola 1929-1935 1929-1935
Benjamin I of Constantinople Benjamin I z Konstantynopola 1936-1946 1936-1946
Maximus V of Constantinople Maximus V Konstantynopola 1946-1948 1946-1948
Athenagoras I of Constantinople Atenagoras I z Konstantynopola 1948-1972 1948-1972
Demetrius I of Constantinople Demetriusz I z Konstantynopola 1972-1991 1972-1991
Bartholomew I of Constantinople Bartłomiej I z Konstantynopola 1991- present 1991 - do chwili obecnejThis subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest