Patriarchs of Alexandria Patriarker av Alexandria

General Information Allmän information

Patriarchs of Alexandria Patriarker av Alexandria
Mark the Evangelist Markera Evangelisten 43-63 43-63
Anianus of Alexandria Anianus av Alexandria 61-82 61-82
Avilius of Alexandria Avilius av Alexandria 83-95 83-95
Kedron of Alexandria Kedron av Alexandria 96-106 96-106
Primus of Alexandria Primus av Alexandria 106-118 106-118
Justus of Alexandria Justus av Alexandria 118-129 118-129
Eumenes of Alexandria Eumenes av Alexandria 131-141 131-141
Mark II of Alexandria Mark II av Alexandria 142-152 142-152
Celadion of Alexandria Celadion av Alexandria 152-166 152-166
Agrippinus of Alexandria Agrippinus av Alexandria 167-178 167-178
Julian of Alexandria Julian av Alexandria 178-189 178-189
Demetrius of Alexandria Demetrius av Alexandria 189-232 189-232
Heraclas of Alexandria Heraclas i Alexandria 232-248 232-248
Dionysius of Alexandria Dionysius av Alexandria 248-264 248-264
Maximus of Alexandria Maximus av Alexandria 265-282 265-282
Theonas of Alexandria Theonas i Alexandria 282-300 282-300
Peter I of Alexandria Peter I av Alexandria 300-311 300-311
Achillas of Alexandria Achillas i Alexandria 312-313 312-313
Alexander I of Alexandria Alexander I av Alexandria 313-328 313-328
Athanasius I of Alexandria Athanasius I av Alexandria 328-339 328-339
Gregory of Cappadocia Gregorius av Kappadokien 339-346 339-346
Athanasius I of Alexandria Athanasius I av Alexandria (restored)346-373 (Återställda) 346-373
Peter II of Alexandria Peter II av Alexandria 373-380 373-380
Timothy I of Alexandria Timothy I av Alexandria 380-385 380-385
Theophilus I of Alexandria Theophilus I av Alexandria 385-412 385-412
Cyril I of Alexandria Cyril I av Alexandria 412-444 412-444
Dioscorus I of Alexandria Dioscorus I av Alexandria 444-451 444-451

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiös
Information
Källa
webbplats
Our List of 2,300 SubjectsVårt lista av 1.000 som klosterbrodern betvingar
E-mailE-post
In 451 (the Council of Chalcedon) the Coptic Church split from the Eastern Orthodox Church of Alexandria År 451 (rådet av Chalcedon) den koptiska kyrkan delas av den rysk-ortodoxa kyrkan i Alexandria

. .

. .

. .

. .

Coptic Orthodox Popes (since Chalcedon) Koptiska ortodoxa påvar (sedan Chalcedon)
Dioscorus of Alexandria Dioscorus av Alexandria 444-457 444-457
Pope Timothy II of Alexandria Påven Timothy II av Alexandria 457-477 457-477
Pope Peter III of Alexandria Påven Peter III av Alexandria 477-489 477-489
Pope Athanasius II of Alexandria Påven Athanasius II av Alexandria 489-496 489-496
Pope John I of Alexandria Påven Johannes I av Alexandria 496-505 496-505
Pope John II of Alexandria Påven Johannes II av Alexandria 505-516 505-516
Pope Dioscorus II of Alexandria (Coptic Patriarch) Påven Dioscorus II av Alexandria (Coptic patriarken) 516-517 516-517
Pope Timothy III of Alexandria Påven Timothy III av Alexandria 517-535 517-535
Pope Theodosius I of Alexandria Påven Theodosius I av Alexandria 535-566 535-566
Pope Dorotheos of Alexandria Påven Dorotheos av Alexandria 565-580 565-580
Pope Damian of Alexandria Påven Damian av Alexandria 578-607 578-607
Pope Anastasius of Alexandria Påven Anastasius av Alexandria 607-619 607-619
Pope Andronicus of Alexandria Påven Andronikus av Alexandria 619-665 619-665
Pope Agatho of Alexandria Påven Agatho av Alexandria 665-681 665-681
Pope John III of Alexandria Påven Johannes III av Alexandria 681-689 681-689
Pope Isaac of Alexandria (Coptic Patriarch) Påven Isaac av Alexandria (Coptic patriarken) 689-692 689-692
Pope Simeon I of Alexandria Påven Simeon I av Alexandria 692-700 692-700
Pope Alexander II of Alexandria Påven Alexander II av Alexandria 702-729 702-729
Pope Cosmas I of Alexandria Påven Kosmas I av Alexandria 729-730 729-730
Pope Theodorus II of Alexandria Påven Theodorus II av Alexandria 730-742 730-742
Pope Michael I of Alexandria Påven Michael I av Alexandria 743-767 743-767
Pope Mina I of Alexandria Påven Mina I av Alexandria 767-775 767-775
Pope John IV of Alexandria Påven Johannes IV av Alexandria 776-799 776-799
Pope Mark II of Alexandria Påven Mark II av Alexandria 799-819 799-819
Pope Jacob of Alexandria Påven Jakob av Alexandria 819-830 819-830
Pope Simeon II of Alexandria Påven Simeon II av Alexandria 830 830
Pope Joseph I of Alexandria Påven Joseph I av Alexandria 831-849 831-849
Pope Khail II of Alexandria Påven Khail II av Alexandria 849-851 849-851
Pope Cosmas II of Alexandria Påven Kosmas II av Alexandria 851-858 851-858
Pope Shenouda I of Alexandria Påven Shenouda I av Alexandria 859-880 859-880
Pope Khail III of Alexandria Påven Khail III av Alexandria 880-907 880-907
Pope Gabriel I of Alexandria Påven Gabriel I av Alexandria 910-921 910-921
Pope Cosmas III of Alexandria Påven Kosmas III av Alexandria 921-933 921-933
Pope Macarius I of Alexandria Påven Macarius I av Alexandria 933-953 933-953
Pope Theophilus II of Alexandria Påven Theophilus II av Alexandria 953-956 953-956
Pope Mina II of Alexandria Påven Mina II av Alexandria 956-974 956-974
Pope Abraham of Alexandria Påven Abraham av Alexandria 975-978 975-978
Pope Philotheos of Alexandria (Coptic Patriarch) Påven Philotheos av Alexandria (Coptic patriarken) 979-1003 979-1003
Pope Zacharias of Alexandria Påven Zacharias av Alexandria 1004-1032 1004-1032
Pope Shenouda II of Alexandria Påven Shenouda II av Alexandria 1032-1046 1032-1046
Pope Christosolos of Alexandria Påven Christosolos av Alexandria 1047-1077 1047-1077
Pope Cyril II of Alexandria Påven Cyril II av Alexandria 1078-1092 1078-1092
Pope Michael IV of Alexandria Påven Michael IV av Alexandria 1092-1102 1092-1102
Pope Gabriel II of Alexandria Påven Gabriel II av Alexandria 1102-1128 1102-1128
Pope Michael V of Alexandria Påven Michael V av Alexandria 1145-1146 1145-1146
Pope John V of Alexandria Påven Johannes V av Alexandria 1146-1166 1146-1166
Pope Mark III of Alexandria Påven Mark III av Alexandria 1166-1189 1166-1189
Pope John VI of Alexandria Påven Johannes VI av Alexandria 1189-1216 1189-1216
Pope Cyril III of Alexandria Påven Cyril III av Alexandria 1235-1243 1235-1243
Pope Athanasius III of Alexandria Påven Athanasius III av Alexandria 1250-1261 1250-1261
Pope John VII of Alexandria Påven Johannes VII av Alexandria 1261-1268 1261-1268
Pope Gabriel III of Alexandria Påven Gabriel III av Alexandria 1268-1271 1268-1271
Pope John VII of Alexandria Påven Johannes VII av Alexandria (restored) 1271-1293 (Återställda) 1271-1293
Pope Theodosios III of Alexandria Påven Theodosios III av Alexandria 1300-1320 1300-1320
Pope John IX of Alexandria Påven Johannes IX av Alexandria 1320-1327 1320-1327
Pope Benjamin II of Alexandria Påven Benjamin II av Alexandria 1327-1339 1327-1339
Pope Peter V of Alexandria Påven Peter V av Alexandria 1340-1348 1340-1348
Pope Mark IV of Alexandria Påven Mark IV av Alexandria 1348-1363 1348-1363
Pope John X of Alexandria Påven Johannes X av Alexandria 1363-1369 1363-1369
Pope Gabriel IV of Alexandria Påven Gabriel IV av Alexandria 1370-1378 1370-1378
Pope Matthew I of Alexandria Påven Matthew I av Alexandria 1378-1408 1378-1408
Pope Gabriel V of Alexandria Påven Gabriel V av Alexandria 1408-1427 1408-1427
Pope John XI of Alexandria Påven Johannes XI Alexandria 1428-1453 1428-1453
Pope Matthew II of Alexandria Påven Matthew II av Alexandria 1453-1466 1453-1466
Pope Gabriel VI of Alexandria Påven Gabriel VI av Alexandria 1466-1475 1466-1475
Pope Michael IV of Alexandria Påven Michael IV av Alexandria 1475-1477 1475-1477
Pope John XII of Alexandria Påven Johannes XII i Alexandria 1480-1483 1480-1483
Pope John XIII of Alexandria Påven Johannes XIII av Alexandria 1483-1524 1483-1524
Pope Gabriel VII of Alexandria Påven Gabriel VII av Alexandria 1526-1569 1526-1569
Pope John XIV of Alexandria Påven Johannes XIV av Alexandria 1573-1589 1573-1589
Pope Gabriel VIII of Alexandria Påven Gabriel VIII av Alexandria 1590-1601 1590-1601
Pope Mark V of Alexandria Påven Mark V av Alexandria 1610-1621 1610-1621
Pope John XV of Alexandria Påven Johannes XV av Alexandria 1621-1631 1621-1631
Pope Matthew III of Alexandria Påven Matthew III av Alexandria 1631-1645 1631-1645
Pope Mark VI of Alexandria Påven Mark VI av Alexandria 1645-1660 1645-1660
Pope Matthew IV of Alexandria Påven Matthew IV av Alexandria 1660-1676 1660-1676
Pope John XVI of Alexandria Påven Johannes XVI i Alexandria 1676-1718 1676-1718
Pope Peter VI of Alexandria Påven Peter VI av Alexandria 1718-1726 1718-1726
Pope John XVII of Alexandria Påven Johannes XVII av Alexandria 1727-1745 1727-1745
Pope Mark VIII of Alexandria Påven Mark VIII av Alexandria 1745-1770 1745-1770
Pope John XVIII of Alexandria Påven Johannes XVIII i Alexandria 1770-1797 1770-1797
Pope Mark IX of Alexandria Påven Mark IX av Alexandria 1797-1810 1797-1810
Pope Peter VII of Alexandria Påven Peter VII av Alexandria 1810-1854 1810-1854
Pope Cyril IV of Alexandria Påven Cyril IV av Alexandria 1854-1861 1854-1861
Pope Demetrius II of Alexandria Påven Demetrius II av Alexandria 1862-1870 1862-1870
Pope Cyril V of Alexandria Påven Cyril V av Alexandria 1874-1928 1874-1928
Pope John XIX of Alexandria Påven Johannes XIX i Alexandria 1929-1942 1929-1942
Pope Macarius III of Alexandria Påven Macarius III av Alexandria 1942-1944 1942-1944
Pope Yusab II of Alexandria Påven Yusab II av Alexandria 1946-1956 1946-1956
Pope Cyril VI of Alexandria Påven Cyril VI av Alexandria 1959-1971 1959-1971
Pope Shenouda III of Alexandria Påven Shenouda III av Alexandria 1971-present 1971-nuvarande
The Eastern Orthodox Patriarch of Alexandria has the title Patriarch and Pope of Alexandria and all Africa. Den östra ortodoxa patriarken av Alexandria har titeln patriark och påven av Alexandria och hela Afrika.
Orthodox Patriarchs of Alexandria Ortodoxa patriarker av Alexandria
Patriarch Timothy III of Alexandria Patriark Timothy III av Alexandria 460-475 460-475
Patriarch Peter III of Alexandria Patriarken Peter III av Alexandria 477 477
Patriarch Timothy III of Alexandria Patriark Timothy III av Alexandria (restored) (477-482 (Återställda) (477-482
Patriarch John I of Alexandria Patriark John I av Alexandria 482 482
Patriarch Peter III of Alexandria Patriarken Peter III av Alexandria (restored) 482-489 (Återställda) 482-489
Patriarch Athanasius II of Alexandria Patriarken Athanasius II av Alexandria 489-496 489-496
Patriarch John II of Alexandria Patriarken Johan II av Alexandria 496-505 496-505
Patriarch John III of Alexandria Patriarken John III av Alexandria 505-516 505-516
Patriarch Dioscorus II of Alexandria (Greek Patriarch) Patriarken Dioscorus II av Alexandria (grekiska patriarken) 516-517 516-517
Patriarch Timothy IV of Alexandria Patriark Timothy IV av Alexandria 517-535 517-535
Patriarch Theodosius of Alexandria Patriark Theodosius av Alexandria 535-536 535-536
Patriarch Paul of Alexandria Patriark Paul av Alexandria 537-540 537-540
Patriarch Zoilus of Alexandria Patriark Zoilus av Alexandria 541-551 541-551
Patriarch Apollinarius of Alexandria Patriark Apollinarius av Alexandria 551-569 551-569
Patriarch John IV of Alexandria Patriark John IV av Alexandria 569-579 569-579
Patriarch Eulogius I of Alexandria Patriark Eulogius I av Alexandria 581-607 581-607
Patriarch Theodore of Alexandria Patriark Theodore av Alexandria 607-609 607-609
St. John the Merciful St John den barmhärtige 610-619 610-619
Patriarch George I of Alexandria Patriark George I av Alexandria 621-631 621-631
Patriarch Cyrus of Alexandria Patriark Cyrus av Alexandria 631-643 631-643
Patriarch Peter IV of Alexandria Patriark Peter IV av Alexandria 643-651 643-651
Patriarch Theodore II of Alexandria (Coadjutor) Patriarken Theodore II av Alexandria (Coadjutor) . .
Patriarch Peter V of Alexandria (Coadjutor) Patriark Peter V av Alexandria (Coadjutor) . .
Patriarch Peter VI of Alexandria (Coadjutor) Patriark Peter VI av Alexandria (Coadjutor) . .
Patriarch Theophylactus of Alexandria (Coadjutor) Patriark Theophylactus av Alexandria (Coadjutor) . .
Patriarch Onopsus of Alexandria (Coadjutor) Patriark Onopsus av Alexandria (Coadjutor) . .
Patriarch Cosmas I of Alexandria Patriark Kosmas I av Alexandria 727-768 727-768
Patriarch Politianus of Alexandria Patriark Politianus av Alexandria 768-813 768-813
Patriarch Eustatius of Alexandria Patriark Eustatius av Alexandria 813-817 813-817
Patriarch Christopher I of Alexandria Patriark Christopher I av Alexandria 817-841 817-841
Patriarch Sophronius I of Alexandria Patriark Sophronius I av Alexandria 841-860 841-860
Patriarch Michael I of Alexandria Patriark Michael I av Alexandria 860-870 860-870
Patriarch Michael II of Alexandria Patriarken Michael II av Alexandria 870-903 870-903
Patriarch Christodoulus of Alexandria Patriark Christodoulus av Alexandria 907-932 907-932
Patriarch Eutychius of Alexandria Patriark Eutychius av Alexandria 932-940 932-940
Patriarch Sophronius of Alexandria Patriark Sophronius av Alexandria 941 941
Patriarch Isaac of Alexandria Patriark Isaac av Alexandria 941-954 941-954
Patriarch Job of Alexandria Patriarken Job av Alexandria 954-960 954-960
Patriarch Elias I of Alexandria Patriarken Elias I av Alexandria 963-1000 963-1000
Patriarch Arsenius of Alexandria Patriark Arsenius av Alexandria 1000-1010 1000-1010
Patriarch Theophilus of Alexandria Patriark Theophilus av Alexandria 1010-1020 1010-1020
Patriarch George II of Alexandria Patriarken George II av Alexandria 1021-1051 1021-1051
Patriarch Leontius of Alexandria Patriark Leontius av Alexandria 1052-1059 1052-1059
Patriarch Alexander II of Alexandria Patriarken Alexander II av Alexandria 1059-1062 1059-1062
Patriarch John VI of Alexandria Patriark John VI av Alexandria 1062-1100 1062-1100
Patriarch Eulogius of Alexandria Patriark Eulogius av Alexandria . .
Patriarch Sabbas of Alexandria Patriark Sabbas av Alexandria . .
Patriarch Cyril II of Alexandria Patriarken Cyril II av Alexandria . .
Patriarch Theodosius II of Alexandria Patriarken Theodosius II av Alexandria . .
Patriarch Sophronius III of Alexandria Patriark Sophronius III av Alexandria 1116-1171 1116-1171
Patriarch Elias II of Alexandria Patriarken Elias II av Alexandria 1171-1175 1171-1175
Patriarch Eleutherius of Alexandria Patriark Eleutherius av Alexandria 1175-1180 1175-1180
Patriarch Mark III of Alexandria Patriark Mark III av Alexandria 1180-1209 1180-1209
Patriarch Nicholas I of Alexandria Patriark Nicholas I av Alexandria 1210-1243 1210-1243
Patriarch Gregory I of Alexandria Patriark Gregorius I av Alexandria 1243-1263 1243-1263
Patriarch Nicholas II of Alexandria Patriarken Nikolaj II av Alexandria 1263-1276 1263-1276
Patriarch Athanasius III of Alexandria Patriarken Athanasius III av Alexandria 1276-1316 1276-1316
Patriarch Gregory II of Alexandria Patriarken Gregorius II av Alexandria 1316-1354 1316-1354
Patriarch Gregory III of Alexandria Patriark Gregory III av Alexandria 1354-1366 1354-1366
Patriarch Niphon of Alexandria Patriark Niphon av Alexandria 1366-1385 1366-1385
Patriarch Mark IV of Alexandria Patriark Mark IV av Alexandria 1385-1389 1385-1389
Patriarch Nicholas III of Alexandria Patriark Nicholas III av Alexandria 1289-1398 1289-1398
Patriarch Gregory IV of Alexandria Patriark Gregorius IV av Alexandria 1398-1412 1398-1412
Patriarch Nicholas IV of Alexandria Patriark Nicholas IV av Alexandria 1412-1417 1412-1417
Patriarch Athanasius IV of Alexandria Patriark Athanasius IV av Alexandria 1417-1425 1417-1425
Patriarch Mark V of Alexandria Patriark Mark V av Alexandria 1425-1435 1425-1435
Patriarch Philotheus of Alexandria (Greek Patriarch) Patriark Philotheus av Alexandria (grekiska patriarken) 1435-1459 1435-1459
Patriarch Mark VI of Alexandria Patriark Mark VI av Alexandria 1459-1484 1459-1484
Patriarch Gregory V of Alexandria Patriark Gregory V av Alexandria 1484-1486 1484-1486
Patriarch Joachim of Alexandria Patriark Joachim av Alexandria 1486-1567 1486-1567
Patriarch Silvester of Alexandria Patriark Silvester av Alexandria 1569-1590 1569-1590
Patriarch Meletius I of Alexandria Patriark Meletius I av Alexandria 1590-1601 1590-1601
Cyril Lucaris Cyril Lucaris 1601-1620 1601-1620
Patriarch Gerasimus I of Alexandria Patriark Gerasimus I av Alexandria 1620-1636 1620-1636
Patriarch Metrophanes of Alexandria Patriark Metrophanes av Alexandria 1636-1639 1636-1639
Patriarch Nicephorus of Alexandria Patriark Nikeforos av Alexandria 1639-1645 1639-1645
Patriarch Joannicius of Alexandria Patriark Joannicius av Alexandria 1645-1657 1645-1657
Patriarch Paisius of Alexandria Patriark Paisius av Alexandria 1657-1678 1657-1678
Patriarch Parthenius I of Alexandria Patriark Parthenius I av Alexandria 1678-1688 1678-1688
Patriarch Gerasimus II of Alexandria Patriarken Gerasimus II av Alexandria 1688-1710 1688-1710
Patriarch Samuel of Alexandria Patriark Samuel av Alexandria 1710-1712 1710-1712
Patriarch Cosmas II of Alexandria Patriarken Kosmas II av Alexandria 1712-1714 1712-1714
Patriarch Samuel of Alexandria Patriark Samuel av Alexandria (restored) 1714-1723 (Återställda) 1714-1723
Patriarch Cosmas II of Alexandria Patriarken Kosmas II av Alexandria (restored) 1723-1736 (Återställda) 1723-1736
Cosmas III of Alexandria Kosmas III av Alexandria 1737-1746 1737-1746
Patriarch Matthew of Alexandria Patriark Matteus av Alexandria 1746-1766 1746-1766
Patriarch Cyprian of Alexandria Patriark Cyprianus av Alexandria 1766-1783 1766-1783
Patriarch Gerasimus III of Alexandria Patriark Gerasimus III av Alexandria 1783-1788 1783-1788
Patriarch Parthenius II of Alexandria Patriarken Parthenius II av Alexandria 1788-1805 1788-1805
Patriarch Theophilus III of Alexandria Patriark Theophilus III av Alexandria 1805-1825 1805-1825
Patriarch Hierotheus I of Alexandria Patriark Hierotheus I av Alexandria 1825-1845 1825-1845
Patriarch Artemius of Alexandria Patriark Artemius av Alexandria 1845-1847 1845-1847
Patriarch Hierotheus II of Alexandria Patriarken Hierotheus II av Alexandria 1847-1858 1847-1858
Patriarch Callinicus of Alexandria Patriark Callinicus av Alexandria 1858-1861 1858-1861
Patriarch Jacob of Alexandria Patriarken Jakob av Alexandria 1861-1865 1861-1865
Patriarch Nicanor of Alexandria Patriark Nicanor av Alexandria 1866-1869 1866-1869
Patriarch Sophronius IV of Alexandria Patriark Sophronius IV av Alexandria 1870-1899 1870-1899
Patriarch Photius of Alexandria Patriark Photius av Alexandria 1900-1925 1900-1925
Patriarch Meletius II of Alexandria Patriarken Meletius II av Alexandria 1926-1935 1926-1935
Patriarch Nicholas V of Alexandria Patriark Nicholas V av Alexandria 1936-1939 1936-1939
Patriarch Christopher II of Alexandria Patriarken Christopher II av Alexandria 1939-1966 1939-1966
Patriarch Nicholas VI of Alexandria Patriark Nicholas VI av Alexandria 1968-1986 1968-1986
Patriarch Parthenius III of Alexandria Patriark Parthenius III av Alexandria 1987-1996 1987-1996
Patriarch Peter VII of Alexandria Patriark Peter VII av Alexandria 1997-2004 1997-2004
Patriarch Theodore II of Alexandria Patriarken Theodore II av Alexandria 2004-present 2004-nuvarandeDetta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: