Doctors of the Church Läkare i kyrkan

General Information Allmän information

The Roman Catholic Church recognizes 30 men and 3 women as pre-eminent theologians, people from whom all Catholics can confidently learn from. Den romersk-katolska kyrkan erkänner 30 män och 3 kvinnor som framträdande teologer, människor från vilka alla katoliker kan tryggt lära av. Originally, there were four Doctors (of the Catholic or Western Church), first named in 1298 AD: Ursprungligen fanns det fyra Läkare (den katolska eller västra kyrkan), anges först i 1298 AD:

Later, four corresponding Doctors of the Eastern (Orthodox) Church were named, in 1568 AD: Senare har fyra motsvarande Läkare i östra (ortodoxa) Kyrka heter i 1568 AD:

No women were included in this list until 1970 AD. Inga kvinnor fanns med i listan fram till 1970 AD.

Here is the entire list of the current 33 Doctors of the Church, in approximate chronological order. Här är hela listan över de nuvarande 33 Läkare i kyrkan, i ungefärlig kronologisk ordning.Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: