Gemara Gemara

General Information Allmän information

The Gemara (Aramaic "completion" or "perfection"), in Judaism, is either of the commentaries contained in the two versions of the Talmud, the Babylonian and the Palestinian. Gemara (arameiska "slutförande" eller "perfektion"), i judendom, är en av kommentarerna i de två versionerna av Talmud, den babyloniska och den palestinska. The Gemara pertaining to the Babylonian Talmud is written in East Aramaic, and that pertaining to the Palestinian Talmud is written in West Aramaic. Gemara avseende den babyloniska Talmud är skriven i östra arameiska, och att avseende den palestinska Talmud är skriven i West arameiska. The Gemara includes discussions, explanations, and amplifications of the Mishnah, the traditional doctrine of Judaism developed by rabbinical decisions during the first few centuries of the Christian era. Gemara inkluderar diskussioner, förklaringar och kompletteringar av Mishna, den traditionella läran om judendomen som utvecklats av rabbinska beslut under de första århundradena av den kristna eran. Of the two commentaries, the Gemara of the Babylonian Talmud is the more extensive and elaborated. Av de två kommentarerna är Gemara av den babyloniska Talmud den mer omfattande och utarbetade.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post


Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: