Patron Saints Skyddshelgon

General Information Allmän information

The Roman Catholic Churches in many regions recognize Patron Saints . De romersk-katolska kyrkor i många regioner erkänner skyddshelgon. These are Saints who are believed will intercede for an entire country or city regarding adversity or for answering some community Prayer. Det är heliga som tros kommer att medla för ett helt land eller stad om motgångar eller svara på några gemenskap bön.

Detta betvingar presentation i det original- engelska språket


Överför en e-post ifrågasätter eller kommenterar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är: