Monofizytyzm

Eutychianism

Informacje ogólne

Monofizytyzm jest doktryna, że Jezus Chrystus miał tylko jedną naturę, raczej niż dwa - boską i ludzką. Ta wiara jest czasami określane mianem Eutychianism, po Eutyches, w połowie - 5 - w. archimandryta klasztoru w Konstantynopolu.

Eutyches nauczał, że w Jezusie Chrystusie człowiek został wchłonięty przez boskość, "rozpuszczony jak kropla miodu w morzu."

Eutyches walczył z Nestorian doktryny, że dwóch naturach Chrystusa stanowiła dwie różne osoby.

Jego doktryna, jak heretical został skazany, jednak na Sobór Chalcedoński w 451.

Ścisłe Monofizytyzm, lub Eutychianism, wyjaśnia w jednej natury Chrystusa w jednym z czterech sposobów: