Transcendencja Bożego

Informacje ogólne

Pojęcie Bożej transcendencji stwierdza, że Bóg jest podwyższone powyżej zewnętrznych i do wszechświata, że on utworzony. W judeo - chrześcijańskiej tradycji, Bóg jest postrzegane jako połączenie przeciwieństw wynika transcendencji i immanence, że w obu przerasta wszechświat i jest aktywna w to.

Tradycyjne filozofii chrześcijańskiej, szczególnie np. w pracach Thomas Aquinas, traktuje jako transcendencję Boga w tym sensie, że stworzył świat, że ma doskonałą znajomość wszystkich ziemskich rzeczy, które rzeczywiście pochodzą od niego, że jest nieskończony i wieczny; że, w odróżnieniu od ludzi, jest on identyczny z jego własnej istoty.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest