New Testament References to Odniesienia do Nowego Testamentu
Old Testament Scriptures Pisma Starego Testamentu

General Information Informacje ogólne

Passages in New Testament which quote or allude to the Old Testament Fragmentów Nowego Testamentu, które cytatem lub allude do Starego Testamentu

The following list includes around one thousand New Testament quotations or allusions of Old Testament Scriptures. Poniższa lista obejmuje około tysiąc Nowego Testamentu notowaniami lub aluzje do Pisma Starego Testamentu.

Note: The list contains not only the direct or indirect citations, but also the allusions which are particularly worthy of attention: and the passages are given in the order of the Books of the New Testament. Uwaga: Lista zawiera nie tylko bezpośrednie lub pośrednie odniesienia, ale również aluzje, które są szczególnie godne uwagi, a fragmenty są podane w porządku Księgi Nowego Testamentu.

The first column is the New Testament quotation (or allusion). W pierwszej kolumnie jest Nowy Testament cudzysłowu (lub allusion). The second column is the Old Testament Scripture being referred to. Druga kolumna jest Stary Testament Pisma, o których mowa. If a question mark follows the word 'allusion' ('allusion?') then the allusion is not certain but merely a possibility. Jeśli znak zapytania wynika, słowo "allusion" ( "allusion?") Allusion to nie jest pewne, lecz jedynie możliwość.

Matthew

Mt 1:23 Mt 1:23 Isa 7:14 Isa 7:14
Mt 2:6 Mt 2:6 Mic 5:2 Mic 5:2
Mt 2:15 Mt 2:15 Ho 11:1 Ho 11:1
Mt 2:18 Mt 2:18 Jer 31:15 Jer 31:15
Mt 3:3 Mt 3:3 Isa 40:3 Isa 40:3
Mt 4:4 Mt 4:4 De 8:3 Od 8:3
Mt 4:6 Mt 4:6 Ps 91:11,12 Ps 91:11,12
Mt 4:7 Mt 4:7 De 6:16 Od 6:16
Mt 4:10 Mt 4:10 De 6:13 Od 6:13
Mt 4:10 Mt 4:10 De 10:20 Od 10:20
Mt 4:15,16 Mt 4:15,16 Isa 9:1,2 Isa 9:1,2
Mt 4:15,16 Mt 4:15,16 Isa 42:7 Isa 42:7
Mt 5:5 Mt 5:5 Ps 37:11 Ps 37:11 allusion
Mt 5:21 Mt 5:21 Ex 20:13 Ex 20:13 allusion
Mt 5:21 Mt 5:21 De 5:17 Od 5:17
Mt 5:27 Mt 5:27 Ex 20:14 Ex 20:14 allusion
Mt 5:27 Mt 5:27 De 5:18 Od 5:18
Mt 5:31 Mt 5:31 De 24:1 Od 24:1 allusion
Mt 5:33 Mt 5:33 Ex 20:7 Ex 20:7 allusion
Mt 5:33 Mt 5:33 Le 19:12 Le 19:12 allusion
Mt 5:38 Mt 5:38 Ex 21:24 Ex 21:24 allusion
Mt 5:38 Mt 5:38 Le 24:20 Le 24:20 allusion
Mt 5:38 Mt 5:38 De 19:21 Od 19:21
Mt 5:43 Mt 5:43 Le 19:18 Le 19:18 allusion
Mt 5:48 Mt 5:48 Ge 17:1 Ge 17:1
Mt 7:23 Mt 7:23 Ps 6:8 Ps 6:8
Mt 8:4 Mt 8:4 Le 14:2,3 Le 14:2,3 allusion
Mt 8:17 Mt 8:17 Isa 53:4 Isa 53:4
Mt 9:13 Mt 9:13 Ho 6:6 Ho 6:6
Mt 10:35,26 Mt 10:35,26 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion
Mt 11:5 Mt 11:5 Isa 35:5 Isa 35:5 allusion
Mt 11:5 Mt 11:5 Isa 29:18 Isa 29:18 allusion
Mt 11:10 Mt 11:10 Mal 3:1 Mal 3:1
Mt 11:14 Mt 11:14 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion
Mt 12:3 Mt 12:3 1Sa 21:6 1Sa 21:6 allusion
Mt 12:5 Mt 12:5 Nu 28:9,10 Nu 28:9,10 allusion
Mt 12:7 Mt 12:7 Ho 6:6 Ho 6:6
Mt 12:18 Mt 12:18 Isa 42:1 Isa 42:1
Mt 12:18-21 Mt 12:18-21 Isa 42:1-4 Isa 42:1-4
Mt 12:40 Mt 12:40 Jon 1:17++ Jon 1:17 + + allusion
Mt 12:42 Mt 12:42 1Ki 10:1 1Ki 10:1 allusion
Mt 13:14 Mt 13:14 Isa 6:9,10 Isa 6:9,10
Mt 13:35 Mt 13:35 Ps 78:2 Ps 78:2
Mt 15:4 Mt 15:4 Ex 20:12 Ex 20:12
Mt 15:4 Mt 15:4 De 5:16 Od 5:16
Mt 15:4 Mt 15:4 Ex 21:17 Ex 21:17
Mt 15:4 Mt 15:4 Le 20:9 Le 20:9 allusion
Mt 15:4 Mt 15:4 Pr 20:20 Pr 20:20 allusion
Mt 15:8,9 Mt 15:8,9 Isa 29:13 Isa 29:13
Mt 16:4 Mt 16:4 Jon 1:17 Jon 1:17 allusion
Mt 17:10 Mt 17:10 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion
Mt 18:15 Mt 18:15 Le 19:17 Le 19:17 allusion
Mt 18:16 Mt 18:16 Le 19:15 Le 19:15 allusion
Mt 18:16 Mt 18:16 De 19:15 Od 19:15 allusion
Mt 19:4 Mt 19:4 Ge 1:27 Ge 1:27 allusion
Mt 19:5 Mt 19:5 Ge 2:24 Ge 2:24
Mt 19:7 Mt 19:7 De 24:1 Od 24:1 allusion
Mt 19:18 Mt 19:18 Ex 20:12++ Ex 20:12 + +
Mt 19:19 Mt 19:19 Le 19:18 Le 19:18
Mt 19:26 Mt 19:26 Jer 32:17 Jer 32:17 allusion
Mt 21:5 Mt 21:5 Zec 9:9 Zec 9:9
Mt 21:9 Mt 21:9 Ps 118:26 Ps 118:26
Mt 21:13 Mt 21:13 Isa 56:7 Isa 56:7
Mt 21:13 Mt 21:13 Jer 7:11 Jer 7:11
Mt 21:16 Mt 21:16 Ps 8:2 Ps 8:2
Mt 21:33 Mt 21:33 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion
Mt 21:42 Mt 21:42 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Mt 21:44 Mt 21:44 Isa 8:14 Isa 8:14 allusion
Mt 21:44 Mt 21:44 Zec 12:3 Zec 12:3 allusion
Mt 21:44 Mt 21:44 Da 2:34,35,44 Da 2:34,35,44 allusion
Mt 22:24 Mt 22:24 De 25:5 Od 25:5
Mt 22:32 Mt 22:32 Ex 3:6 Ex 3:6
Mt 22:37 Mt 22:37 De 6:5 Od 6:5
Mt 22:39 Mt 22:39 Le 19:18 Le 19:18
Mt 22:44 Mt 22:44 Ps 110:1 Ps 110:1
Mt 23:35 Mt 23:35 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion
Mt 23:35 Mt 23:35 2Ch 24:21,22 2ch 24:21,22 allusion
Mt 23:38 Mt 23:38 Ps 69:25 Ps 69:25 allusion
Mt 23:38 Mt 23:38 Jer 12:7 Jer 12:7 allusion
Mt 23:38 Mt 23:38 Jer 22:5 Jer 22:5 allusion
Mt 23:39 Mt 23:39 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 9:27 Da 9:27 allusion
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 8:13 Da 8:13 allusion
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 11:31 Da 11:31 allusion
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 12:11 Da 12:11 allusion
Mt 24:21 Mt 24:21 Jer 30:7 Jer 30:7
Mt 24:29 Mt 24:29 Isa 13:9,10 Isa 13:9,10 allusion
Mt 24:29 Mt 24:29 Joe 2:10 Joe 2:10 allusion
Mt 24:29 Mt 24:29 Joe 3:15 Joe 3:15 allusion
Mt 24:29 Mt 24:29 Eze 32:7 Eze 32:7 allusion
Mt 24:35 Mt 24:35 Isa 51:16 Isa 51:16 allusion
Mt 24:37 Mt 24:37 Ge 7:4 Ge 7:4 allusion
Mt 25:41 Mt 25:41 Ps 6:8 Ps 6:8
Mt 26:24 Mt 26:24 Ps 22:1-31 Ps 22:1-31 allusion
Mt 26:31 Mt 26:31 Zec 13:7 Zec 13:7
Mt 26:60 Mt 26:60 Ps 35:11 Ps 35:11 allusion
Mt 26:67 Mt 26:67 Isa 50:6 Isa 50:6 allusion
Mt 27:9,10 Mt 27:9,10 Zec 11:13 Zec 11:13
Mt 27:35 Mt 27:35 Ps 22:18 Ps 22:18
Mt 27:43 Mt 27:43 Ps 22:7,8,9 Ps 22:7,8,9 allusion
Mt 27:46 Mt 27:46 Ps 22:1 Ps 22:1
Mt 28:18 Mt 28:18 Da 7:14 Da 7:14 allusion

Mark

Mr 1:2,3 Pan 1:2,3 Mal 3:1 Mal 3:1
Mr 1:2,3 Pan 1:2,3 Isa 40:3 Isa 40:3
Mr 1:44 Pan 1:44 Le 14:2 Le 14:2 allusion
Mr 2:25,26 Pan 2:25,26 1Sa 21:6 1Sa 21:6 allusion
Mr 4:12 Pan 4:12 Isa 6:9 Isa 6:9
Mr 7:6,7 Pan 7:6,7 Isa 29:13 Isa 29:13
Mr 7:10 Pan 7:10 Ex 20:12 Ex 20:12
Mr 7:10 Pan 7:10 De 5:16 Od 5:16
Mr 7:10 Pan 7:10 Ex 21:17 Ex 21:17
Mr 7:10 Pan 7:10 Pr 20:20 Pr 20:20
Mr 9:11 Pan 9:11 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion
Mr 9:44 Pan 9:44 Isa 66:24 Isa 66:24 allusion
Mr 10:4 Pan 10:4 De 24:1 Od 24:1 allusion
Mr 10:6 Pan 10:6 Ge 1:27 Ge 1:27
Mr 10:7 Pan 10:7 Ge 2:24 Ge 2:24
Mr 10:19 Pan 10:19 Ex 20:12,13,14 Z 20:12,13,14
Mr 11:9 Pan 11:9 Ps 118:26 Ps 118:26
Mr 11:17 Pan 11:17 Isa 56:7 Isa 56:7
Mr 11:17 Pan 11:17 Jer 7:11 Jer 7:11
Mr 12:1 Pan 12:1 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion
Mr 12:10,11 Pan 12:10,11 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Mr 12:19 Pan 12:19 De 25:5 Od 25:5
Mr 12:26 Pan 12:26 Ex 3:6 Ex 3:6
Mr 12:29,30 Pan 12:29,30 De 6:4,5 Od 6:4,5
Mr 12:31 Pan 12:31 Le 19:18 Le 19:18
Mr 12:33 Pan 12:33 1Sa 15:22 1Sa 15:22 allusion
Mr 12:36 Pan 12:36 Ps 110:1 Ps 110:1
Mr 13:5 Pan 13:5 Jer 29:8 Jer 29:8 allusion
Mr 13:12 Pan 13:12 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion
Mr 13:14 Pan 13:14 Da 9:27 Da 9:27 allusion
Mr 13:14 Pan 13:14 Da 8:13 Da 8:13 allusion
Mr 13:14 Pan 13:14 Da 11:31 Da 11:31 allusion
Mr 13:14 Pan 13:14 Da 12:11 Da 12:11 allusion
Mr 13:24 Pan 13:24 Isa 13:9,10 Isa 13:9,10 allusion
Mr 13:24 Pan 13:24 Joe 3:15 Joe 3:15 allusion
Mr 13:31 Pan 13:31 Isa 40:8 Isa 40:8 allusion
Mr 14:27 Pan 14:27 Zec 13:7 Zec 13:7
Mr 15:28 Pan 15:28 Isa 53:12 Isa 53:12
Mr 15:34 Pan 15:34 Ps 22:1 Ps 22:1

Luke

Lu 1:10 Lu 1:10 Le 16:17 Le 16:17 allusion
Lu 1:17 Lu 1:17 Mal 4:5,6 Mal 4:5,6
Lu 1:32 Lu 1:32 Ps 132:11 Ps 132:11 allusion
Lu 1:33 Lu 1:33 Mic 4:7 Mic 4:7 allusion
Lu 1:33 Lu 1:33 Da 4:3 Da 4:3 allusion
Lu 1:55 Lu 1:55 Ge 22:18 Ge 22:18 allusion
Lu 1:55 Lu 1:55 Ge 17:19 Ge 17:19 allusion
Lu 1:73 Lu 1:73 Ge 22:16 Ge 22:16 allusion
Lu 1:73 Lu 1:73 Ge 12:3 Ge 12:3 allusion
Lu 1:78 Lu 1:78 Nu 24:17 Nu 24:17 allusion
Lu 1:78 Lu 1:78 Mal 4:2 Mal 4:2 allusion
Lu 1:79 Lu 1:79 Isa 9:2 Isa 9:2 allusion
Lu 2:21,22 Lu 2:21,22 Le 12:3,4 Le 12:3,4 allusion
Lu 2:23 Lu 2:23 Ex 13:2 Ex 13:2
Lu 2:24 Lu 2:24 Le 12:8 Le 12:8
Lu 2:34 Lu 2:34 Isa 8:14,15 Isa 8:14,15 allusion
Lu 3:4,5,6 Lu 3:4,5,6 Isa 40:3,4,5 Isa 40:3,4,5
Lu 4:4 Lu 4:4 De 8:3 Od 8:3
Lu 4:8 Lu 4:8 De 6:13 Od 6:13
Lu 4:8 Lu 4:8 De 10:20 Od 10:20
Lu 4:10,11 Lu 4:10,11 Ps 91:11,12 Ps 91:11,12
Lu 4:12 Lu 4:12 De 6:16 Od 6:16
Lu 4:18,19 Lu 4:18,19 Isa 61:1,2 Isa 61:1,2
Lu 4:25,26 Lu 4:25,26 1Ki 17:1,9 1Ki 17:1,9 allusion
Lu 4:25,26 Lu 4:25,26 1Ki 18:1,2 1Ki 18:1,2 allusion
Lu 4:27 Lu 4:27 2Ki 5:14 2Ki 5:14 allusion
Lu 5:14 Lu 5:14 Le 14:2 Le 14:2 allusion
Lu 6:3,4 Lu 6:3,4 1Sa 21:6 1Sa 21:6 allusion
Lu 6:24 Lu 6:24 Am 6:1 Am 6:1 allusion
Lu 7:27 Lu 7:27 Mal 3:1 Mal 3:1
Lu 8:10 Lu 8:10 Isa 6:9 Isa 6:9
Lu 10:4 Lu 10:4 2Ki 4:29 2Ki 4:29 allusion
Lu 10:27 Lu 10:27 De 6:5 Od 6:5
Lu 10:27 Lu 10:27 Le 19:18 Le 19:18
Lu 10:28 Lu 10:28 Le 18:5 Le 18:5 allusion
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 1:17 Jon 1:17 allusion
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 3:1-10 Jon 3:1-10 allusion
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 4:1-11 Jon 4:1-11 allusion
Lu 11:31 Lu 11:31 2Ki 10:1 2Ki 10:1 allusion
Lu 11:51 Lu 11:51 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion
Lu 11:51 Lu 11:51 2Ch 24:21,22 2ch 24:21,22 allusion
Lu 13:27 Lu 13:27 Ps 6:8 Ps 6:8
Lu 13:35 Lu 13:35 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion
Lu 13:35 Lu 13:35 Jer 12:7 Jer 12:7 allusion
Lu 13:35 Lu 13:35 Jer 22:5 Jer 22:5 allusion
Lu 14:8 Lu 14:8 Pr 25:6 Pr 25:6 allusion
Lu 14:26 Lu 14:26 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion
Lu 17:3 Lu 17:3 Le 19:17 Le 19:17 allusion
Lu 17:27 Lu 17:27 Ge 7:7 Ge 7:7 allusion
Lu 17:29 Lu 17:29 Ge 19:16 Ge 19:16 allusion
Lu 17:32 Lu 17:32 Ge 19:26 Ge 19:26 allusion
Lu 18:20 Lu 18:20 Ex 20:12 Ex 20:12
Lu 18:20 Lu 18:20 De 5:17,18++ Od 5:17,18 + +
Lu 19:46 Lu 19:46 Isa 56:7 Isa 56:7
Lu 19:46 Lu 19:46 Jer 7:11 Jer 7:11
Lu 20:9 Lu 20:9 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion
Lu 20:17 Lu 20:17 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Lu 20:18 Lu 20:18 Isa 8:14 Isa 8:14 allusion
Lu 20:18 Lu 20:18 Zec 12:3 Zec 12:3 allusion
Lu 20:18 Lu 20:18 Da 2:44 Da 2:44 allusion
Lu 20:28 Lu 20:28 De 25:5 Od 25:5
Lu 20:37 Lu 20:37 Ex 3:6 Ex 3:6 allusion
Lu 20:42,43 Lu 20:42,43 Ps 110:1 Ps 110:1
Lu 22:37 Lu 22:37 Isa 53:12 Isa 53:12
Lu 23:29 Lu 23:29 Isa 54:1 Isa 54:1 allusion
Lu 23:30 Lu 23:30 Ho 10:8 Ho 10:8 allusion
Lu 23:46 Lu 23:46 Ps 31:5 Ps 31:5
Lu 24:46 Lu 24:46 Isa 53:5 Isa 53:5 allusion

John

Joh 1:23 Joh 1:23 Isa 40:3 Isa 40:3
Joh 1:51 Joh 1:51 Ge 28:12 Ge 28:12 allusion
Joh 2:17 Joh 2:17 Ps 69:9 Ps 69:9
Joh 3:14 Joh 3:14 Nu 21:8,9 Nu 21:8,9 allusion
Joh 4:37 Joh 4:37 Mic 6:15 Mic 6:15 allusion
Joh 6:31 Joh 6:31 Ps 78:24 Ps 78:24
Joh 6:31 Joh 6:31 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion
Joh 6:45 Joh 6:45 Isa 54:13 Isa 54:13
Joh 6:49 Joh 6:49 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion
Joh 7:22 Joh 7:22 Le 12:3 Le 12:3 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 55:1 Isa 55:1 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 58:11 Isa 58:11 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 44:3 Isa 44:3 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Zec 13:1 Zec 13:1 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Zec 14:8 Zec 14:8 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Pr 18:4 Pr 18:4 allusion
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 12:3 Isa 12:3 allusion
Joh 7:39 Joh 7:39 Isa 44:3 Isa 44:3 allusion
Joh 7:42 Joh 7:42 Ps 89:4 Ps 89:4 allusion
Joh 7:42 Joh 7:42 Ps 132:11 Ps 132:11 allusion
Joh 7:42 Joh 7:42 Mic 5:1,2 Mic 5:1,2 allusion
Joh 8:5 Joh 8:5 Le 20:10 Le 20:10 allusion
Joh 8:5 Joh 8:5 De 22:21 Od 22:21 allusion
Joh 8:17 Joh 8:17 De 19:15 Od 19:15
Joh 9:31 Joh 9:31 Ps 82:6 Ps 82:6
Joh 10:34 Joh 10:34 Ps 82:6 Ps 82:6 allusion
Joh 12:13 Joh 12:13 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion
Joh 12:14,15 Joh 12:14,15 Zec 9:9 Zec 9:9
Joh 12:34 Joh 12:34 2Sa 7:13 2Sa 7:13 allusion
Joh 12:34 Joh 12:34 Ps 89:30,37 Ps 89:30,37 allusion
Joh 12:34 Joh 12:34 Ps 110:4 Ps 110:4 allusion
Joh 12:34 Joh 12:34 Isa 9:7 Isa 9:7 allusion
Joh 12:38 Joh 12:38 Isa 53:1 Isa 53:1
Joh 12:40 Joh 12:40 Isa 6:9 Isa 6:9
Joh 12:49 Joh 12:49 De 18:18 Od 18:18 allusion
Joh 13:18 Joh 13:18 Ps 41:9 Ps 41:9
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 69:4 Ps 69:4
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 109:3 Ps 109:3
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 35:19 Ps 35:19
Joh 17:12 Joh 17:12 Ps 41:10 Ps 41:10 allusion
Joh 17:12 Joh 17:12 Ps 109:8,17 Ps 109:8,17 allusion
Joh 19:24 Joh 19:24 Ps 22:19 Ps 22:19
Joh 19:28 Joh 19:28 Ps 69:21 Ps 69:21 allusion
Joh 19:36 Joh 19:36 Ex 12:46 Ex 12:46
Joh 19:36 Joh 19:36 Ps 34:20 Ps 34:20
Joh 19:36 Joh 19:36 Nu 9:12 Nu 9:12 allusion
Joh 19:37 Joh 19:37 Zec 12:10 Zec 12:10
Joh 20:9 Joh 20:9 Ps 16:10 Ps 16:10 allusion
Joh 20:17 Joh 20:17 Ps 22:22 Ps 22:22 allusion

Acts Akty

Ac 1:20 Ac 1:20 Ps 69:25 Ps 69:25
Ac 1:20 Ac 1:20 Ps 109:8 Ps 109:8
Ac 2:17-21 Ac 2:17-21 Joe 2:28-32 Joe 2:28-32
Ac 2:25-28 Ac 2:25-28 Ps 16:8-10 Ps 16:8-10
Ac 2:30 Ac 2:30 2Sa 7:12 2Sa 7:12 allusion
Ac 2:30 Ac 2:30 Ps 89:4 Ps 89:4 allusion
Ac 2:31 Ac 2:31 Ps 16:10 Ps 16:10
Ac 2:34 Ac 2:34 Ps 110:1 Ps 110:1
Ac 3:22,23 Ac 3:22,23 De 18:15,18,19 Od 18:15,18,19
Ac 3:25 Ac 3:25 Ge 22:18 Ge 22:18
Ac 3:25 Ac 3:25 Ge 12:3 Ge 12:3 allusion
Ac 4:11 Ac 4:11 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Ac 4:11 Ac 4:11 Isa 28:16 Isa 28:16 allusion
Ac 4:25,26 Ac 4:25,26 Ps 2:1,2 Ps 2:1,2
Ac 7:2 Ac 7:2 Ge 15:7 Ge 15:7 allusion
Ac 7:2 Ac 7:2 Ne 9:7 Ne 9:7 allusion
Ac 7:3 Ac 7:3 Ge 12:1 Ge 12:1
Ac 7:4 Ac 7:4 Ge 11:31 Ge 11:31 allusion
Ac 7:4 Ac 7:4 Ge 12:4,5 Ge 12:4,5 allusion
Ac 7:5 Ac 7:5 Ge 12:7 Ge 12:7 allusion
Ac 7:5 Ac 7:5 Ge 13:15 Ge 13:15 allusion
Ac 7:6,7 Ac 7:6,7 Ge 15:13,14 Ge 15:13,14
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 17:10 Ge 17:10 allusion
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 21:3,4 Ge 21:3,4 allusion
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 25:26 Ge 25:26 allusion
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 42:13 Ge 42:13 allusion
Ac 7:9 Ac 7:9 Ge 37:4,11,28 Ge 37:4,11,28 allusion
Ac 7:9 Ac 7:9 Ge 39:1,2,21 Ge 39:1,2,21 allusion
Ac 7:10 Ac 7:10 Ge 41:37,40 Ge 41:37,40 allusion
Ac 7:11 Ac 7:11 Ge 41:54 Ge 41:54 allusion
Ac 7:12 Ac 7:12 Ge 42:2 Ge 42:2 allusion
Ac 7:13 Ac 7:13 Ge 45:1,9 Ge 45:1,9 allusion
Ac 7:14,15 Ac 7:14,15 Ge 45:1-28 Ge 45:1-28 allusion
Ac 7:16 Ac 7:16 Jos 24:32 Jos 24:32 allusion
Ac 7:17 Ac 7:17 Ex 1:7 Ex 1:7 allusion
Ac 7:18 Ac 7:18 Ex 1:8 Ex 1:8 allusion
Ac 7:19 Ac 7:19 Ex 1:10,22 Ex 1:10,22 allusion
Ac 7:20 Ac 7:20 Ex 2:2 Ex 2:2 allusion
Ac 7:21 Ac 7:21 Ex 2:3-10 Z 2:3-10 allusion
Ac 7:24 Ac 7:24 Ex 2:11 Z 2:11 allusion
Ac 7:26 Ac 7:26 Ex 2:13,14 Ex 2:13,14
Ac 7:29 Ac 7:29 Ex 18:3 Ex 18:3 allusion
Ac 7:30 Ac 7:30 Ex 3:2 Ex 3:2 allusion
Ac 7:32 Ac 7:32 Ex 3:6 Ex 3:6
Ac 7:33,34 Ac 7:33,34 Ex 3:5,7,8,10 Z 3:5,7,8,10
Ac 7:35 Ac 7:35 Ex 2:14 Z 2:14
Ac 7:35 Ac 7:35 Ex 3:15-18 Ex 3:15-18 allusion
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 7:1-12:51 Z 7:1-12:51 allusion
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 14:21 Ex 14:21 allusion
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 12:41 Ex 12:41 allusion
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 15:23 Ex 15:23 allusion
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 16:1-36 Ex 16:1-36 allusion
Ac 7:37 Ac 7:37 De 18:15 Od 18:15
Ac 7:38 Ac 7:38 Ex 19:3 Ex 19:3 allusion
Ac 7:38 Ac 7:38 Ex 20:1-24:18 Z 20:1-24:18 allusion
Ac 7:40 Ac 7:40 Ex 32:1 Ex 32:1
Ac 7:41 Ac 7:41 Ex 32:19 Ex 32:19 allusion
Ac 7:42,43 Ac 7:42,43 Am 5:25,26 Am 5:25,26 allusion
Ac 7:44 Ac 7:44 Ex 25:40 Ex 25:40 allusion
Ac 7:44 Ac 7:44 Ex 26:30 Ex 26:30 allusion
Ac 7:45 Ac 7:45 Jos 3:14 Jos 3:14 allusion
Ac 7:45 Ac 7:45 Jos 18:1 Jos 18:1 allusion
Ac 7:46 Ac 7:46 2Sa 7:2 2Sa 7:2 allusion
Ac 7:46 Ac 7:46 Ps 132:5 Ps 132:5 allusion
Ac 7:47 Ac 7:47 1Ki 8:1-66 1Ki 8:1-66 allusion
Ac 7:49,50 Ac 7:49,50 Isa 66:1,2 Isa 66:1,2
Ac 8:32,33 Ac 8:32,33 Isa 53:7,8 Isa 53:7,8
Ac 10:34 Ac 10:34 De 10:17 Od 10:17 allusion
Ac 10:34 Ac 10:34 Job 34:19 Job 34:19 allusion
Ac 13:17 Ac 13:17 Isa 1:2 Isa 1:2 allusion
Ac 13:17 Ac 13:17 Ex 12:37 Ex 12:37 allusion
Ac 13:18 Ac 13:18 De 1:31 Od 1:31 allusion
Ac 13:18 Ac 13:18 Nu 14:33 Nu 14:33 allusion
Ac 13:18 Ac 13:18 Ps 95:10 Ps 95:10 allusion
Ac 13:19 Ac 13:19 De 7:1 Od 7:1 allusion
Ac 13:19 Ac 13:19 Jos 14:2 Jos 14:2 allusion
Ac 13:20 Ac 13:20 Jud 2:16 Jud 2:16 allusion
Ac 13:20 Ac 13:20 1Sa 3:20 1Sa 3:20 allusion
Ac 13:21 Ac 13:21 1Sa 8:5 1Sa 8:5 allusion
Ac 13:21 Ac 13:21 1Sa 10:21 1Sa 10:21 allusion
Ac 13:22 Ac 13:22 1Sa 13:14 1Sa 13:14
Ac 13:22 Ac 13:22 Ps 89:20 Ps 89:20
Ac 13:22 Ac 13:22 1Ch 10:14 1Ch 10:14 allusion
Ac 13:33 Ac 13:33 Ps 2:7 Ps 2:7
Ac 13:34 Ac 13:34 Ps 55:3 Ps 55:3
Ac 13:35 Ac 13:35 Ps 16:10 Ps 16:10
Ac 13:36 Ac 13:36 1Ki 2:10 1Ki 2:10 allusion
Ac 13:41 Ac 13:41 Hab 1:5 Powierzchnia 1:5
Ac 13:47 Ac 13:47 Isa 49:6 Isa 49:6
Ac 13:47 Ac 13:47 Isa 11:10 Isa 11:10 allusion
Ac 15:16,17 Ac 15:16,17 Am 9:11,12 Am 9:11,12 allusion
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 9:9 Ps 9:9 allusion
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 96:13 Ps 96:13 allusion
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 98:9 Ps 98:9 allusion
Ac 23:5 Ac 23:5 Ex 22:28 Ex 22:28
Ac 28:26,27 Ac 28:26,27 Isa 6:9,10 Isa 6:9,10

Romans

Ro 1:17 Po 1:17 Hab 2:4 Powierzchnia 2:4
Ro 1:22 Po 1:22 Jer 10:14 Jer 10:14 allusion
Ro 2:6 Po 2:6 Pr 24:12 Pr 24:12 allusion
Ro 2:6 Po 2:6 Ps 62:12 Ps 62:12 allusion
Ro 2:11 Po 2:11 De 10:17 Od 10:17 allusion
Ro 2:11 Po 2:11 Job 34:19 Job 34:19 allusion
Ro 2:24 Po 2:24 Isa 52:5 Isa 52:5
Ro 2:24 Po 2:24 Eze 36:20 Eze 36:20
Ro 3:4 Po 3:4 Ps 116:11 Ps 116:11
Ro 3:4 Po 3:4 Ps 51:4 Ps 51:4
Ro 3:8 Po 3:8 Jer 17:6 Jer 17:6 allusion
Ro 3:10,11,12 Po 3:10,11,12 Ps 14:1++ Ps 14:1 + +
Ro 3:13 Po 3:13 Ps 5:9 Ps 5:9
Ro 3:13 Po 3:13 Ps 140:3 Ps 140:3
Ro 3:14 Po 3:14 Ps 10:7 Ps 10:7
Ro 3:15-18 Po 3:15-18 Isa 59:7,8 Isa 59:7,8
Ro 3:18 Po 3:18 Ps 36:1 Ps 36:1
Ro 4:3 Po 4:3 Ge 15:6 Ge 15:6
Ro 4:7,8 Po 4:7,8 Ps 32:1,2 Ps 32:1,2
Ro 4:11 Po 4:11 Ge 17:10 Ge 17:10
Ro 4:17 Po 4:17 Ge 17:5 Ge 17:5
Ro 4:18 Po 4:18 Ge 15:5 Ge 15:5
Ro 7:7 Po 7:7 Ex 20:17 Ex 20:17
Ro 7:7 Po 7:7 De 5:21 Od 5:21
Ro 8:36 Po 8:36 Ps 44:22 Ps 44:22
Ro 9:7 Po 9:7 Ge 21:12 Ge 21:12
Ro 9:9 Po 9:9 Ge 18:10 Ge 18:10
Ro 9:12 Po 9:12 Ge 25:23 Ge 25:23
Ro 9:13 Po 9:13 Mal 1:2,3 Mal 1:2,3
Ro 9:15 Po 9:15 Ex 33:19 Ex 33:19
Ro 9:17 Po 9:17 Ex 9:16 Z 9:16
Ro 9:20 Po 9:20 Isa 45:9 Isa 45:9 allusion
Ro 9:21 Po 9:21 Jer 18:6 Jer 18:6 allusion
Ro 9:25 Po 9:25 Ho 2:23 Ho 2:23
Ro 9:26 Po 9:26 Ho 1:10 Ho 1:10
Ro 9:27,28 Po 9:27,28 Isa 10:22,23 Isa 10:22,23
Ro 9:29 Po 9:29 Isa 1:9 Isa 1:9
Ro 9:33 Po 9:33 Isa 8:14 Isa 8:14
Ro 9:33 Po 9:33 Isa 28:16 Isa 28:16
Ro 10:5 Po 10:5 Le 18:5 Le 18:5
Ro 10:5 Po 10:5 Eze 20:11 Eze 20:11
Ro 10:6,7 Po 10:6,7 De 30:12,13 Od 30:12,13 allusion
Ro 10:8 Po 10:8 De 30:14 Od 30:14
Ro 10:11 Po 10:11 Isa 28:16 Isa 28:16
Ro 10:13 Po 10:13 Joe 2:32 Joe 2:32
Ro 10:15 Po 10:15 Isa 52:7 Isa 52:7
Ro 10:15 Po 10:15 Na 1:15 Na 1:15
Ro 10:16 Po 10:16 Isa 53:1 Isa 53:1
Ro 10:18 Po 10:18 Ps 19:4 Ps 19:4
Ro 10:19 Po 10:19 De 32:21 Od 32:21
Ro 10:20,21 Po 10:20,21 Isa 65:1,2 Isa 65:1,2
Ro 11:1 Po 11:1 Ps 94:14 Ps 94:14 allusion
Ro 11:3 Po 11:3 1Ki 19:10,14 1Ki 19:10,14
Ro 11:4 Po 11:4 1Ki 19:18 1Ki 19:18
Ro 11:8 Po 11:8 Isa 29:10 Isa 29:10
Ro 11:8 Po 11:8 Isa 6:9 Isa 6:9 allusion
Ro 11:9,10 Po 11:9,10 Ps 69:22,23 Ps 69:22,23
Ro 11:26,27 Po 11:26,27 Isa 59:20,21 Isa 59:20,21
Ro 11:34 Po 11:34 Isa 40:13 Isa 40:13
Ro 11:35 Po 11:35 Job 41:11 Job 41:11 allusion
Ro 12:9 Po 12:9 Am 5:15 Około 5:15 allusion
Ro 12:16 Po 12:16 Isa 5:21 Isa 5:21 allusion
Ro 12:16 Po 12:16 Pr 3:7 Pr 3:7
Ro 12:19 Po 12:19 De 32:35 Od 32:35
Ro 12:20 Po 12:20 Pr 25:21,22 Pr 25:21,22
Ro 13:9 Po 13:9 Ex 20:13,17 Z 20:13,17
Ro 13:9 Po 13:9 De 5:16-21 Od 5:16-21
Ro 13:9 Po 13:9 Le 19:18 Le 19:18
Ro 14:11 Po 14:11 Isa 45:23 Isa 45:23
Ro 15:3 Po 15:3 Ps 69:9 Ps 69:9
Ro 15:9 Po 15:9 Ps 18:49 Ps 18:49
Ro 15:10 Po 15:10 De 32:43 Od 32:43
Ro 15:11 Po 15:11 Ps 117:1 Ps 117:1
Ro 15:12 Po 15:12 Isa 11:1,10 Isa 11:1,10
Ro 15:21 Po 15:21 Isa 52:15 Isa 52:15

1 Corinthians 1 Koryntian

1Co 1:19 1Co 1:19 Isa 29:14 Isa 29:14
1Co 1:20 1Co 1:20 Isa 44:25 Isa 44:25 allusion
1Co 1:20 1Co 1:20 Isa 33:18 Isa 33:18 allusion
1Co 1:31 1Co 1:31 Jer 9:24 Jer 9:24
1Co 2:9 1Co 2:9 Isa 64:4 Isa 64:4
1Co 2:16 1Co 2:16 Isa 40:13 Isa 40:13
1Co 3:8 1Co 3:8 Ps 62:12 Ps 62:12 allusion
1Co 3:19 1Co 3:19 Job 5:13 Praca 5:13
1Co 3:20 1Co 3:20 Ps 94:11 Ps 94:11
1Co 5:13 1Co 5:13 De 17:9 Od 17:9 allusion
1Co 5:13 1Co 5:13 De 19:19 Od 19:19 allusion
1Co 5:13 1Co 5:13 De 24:7 Od 24:7 allusion
1Co 6:16 1Co 6:16 Ge 2:24 Ge 2:24
1Co 9:9 1Co 9:9 De 25:4 Od 25:4
1Co 10:1 1Co 10:1 Ex 13:21 Ex 13:21 allusion
1Co 10:1 1Co 10:1 Ex 14:22 Ex 14:22 allusion
1Co 10:1 1Co 10:1 Nu 9:18 Nu 9:18 allusion
1Co 10:3 1Co 10:3 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion
1Co 10:3 1Co 10:3 Ex 17:6 Ex 17:6 allusion
1Co 10:3 1Co 10:3 Nu 11:4 Nu 11:4 allusion
1Co 10:3 1Co 10:3 Nu 20:11 Nu 20:11 allusion
1Co 10:3 1Co 10:3 Nu 26:64,65 Nu 26:64,65 allusion
1Co 10:7 1Co 10:7 Ex 32:6 Ex 32:6
1Co 10:8,10 1Co 10:8,10 Nu 25:1,9 Nu 25:1,9 allusion
1Co 10:8,10 1Co 10:8,10 Nu 21:4 Nu 21:4 allusion
1Co 10:8,10 1Co 10:8,10 Nu 14:2,36 Nu 14:2,36 allusion
1Co 10:8,10 1Co 10:8,10 Ps 106:14,19 Ps 106:14,19 allusion
1Co 10:20 1Co 10:20 De 32:17 Od 32:17
1Co 10:26 1Co 10:26 Ps 24:1 Ps 24:1
1Co 14:21 1Co 14:21 Isa 28:11,12 Isa 28:11,12
1Co 14:34 1Co 14:34 Ge 3:16 Ge 3:16 allusion
1Co 15:3 1Co 15:3 Isa 53:8,9 Isa 53:8,9 allusion
1Co 15:3 1Co 15:3 Ps 22:1-31 Ps 22:1-31 allusion
1Co 15:3 1Co 15:3 Ps 40:1-17 Ps 40:1-17 allusion
1Co 15:4 1Co 15:4 Ps 16:10 Ps 16:10 allusion
1Co 15:25 1Co 15:25 Ps 110:1 Ps 110:1
1Co 15:27 1Co 15:27 Ps 8:6 Ps 8:6
1Co 15:32 1Co 15:32 Isa 22:13 Isa 22:13
1Co 15:45 1Co 15:45 Ge 2:7 Ge 2:7
1Co 15:54 1Co 15:54 Isa 25:8 Isa 25:8
1Co 15:55 1Co 15:55 Ho 13:14 Ho 13:14

2 Corinthians 2 Koryntian

2Co 3:13 2co 3:13 Ex 34:33 Ex 34:33 allusion
2Co 4:13 2co 4:13 Ps 116:10 Ps 116:10
2Co 5:17 2co 5:17 Isa 43:18,19 Isa 43:18,19
2Co 6:2 2co 6:2 Isa 49:8 Isa 49:8
2Co 6:16 2co 6:16 Le 26:11,12 Le 26:11,12
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 Isa 52:11,12 Isa 52:11,12
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 Jer 31:9 Jer 31:9
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 2Sa 7:14 2Sa 7:14
2Co 8:15 2co 8:15 Ex 16:18 Ex 16:18
2Co 9:7 2co 9:7 Pr 22:8 Pr 22:8 allusion
2Co 9:9 2co 9:9 Ps 112:9 Ps 112:9
2Co 10:17 2co 10:17 Jer 9:24 Jer 9:24
2Co 13:1 2co 13:1 De 19:15 Od 19:15

Galatians Galatów

Ga 2:6 Ga 2:6 De 10:17 Od 10:17
Ga 2:16 Ga 2:16 Ps 143:2 Ps 143:2 allusion
Ga 3:6 Ga 3:6 Ge 15:6 Ge 15:6 allusion
Ga 3:8 Ga 3:8 Ge 12:3 Ge 12:3
Ga 3:8 Ga 3:8 Ge 22:18 Ge 22:18 allusion
Ga 3:10 Ga 3:10 De 27:26 Od 27:26
Ga 3:11 Ga 3:11 Hab 2:4 Powierzchnia 2:4
Ga 3:12 Ga 3:12 Le 18:5 Le 18:5
Ga 3:13 Ga 3:13 De 21:23 Od 21:23
Ga 3:16 Ga 3:16 Ge 22:18 Ge 22:18
Ga 3:17 Ga 3:17 Ex 12:40 Ex 12:40 allusion
Ga 4:22 Ga 4:22 Ge 21:2,9 Ge 21:2,9 allusion
Ga 4:22 Ga 4:22 Ge 16:15 Ge 16:15 allusion
Ga 4:27 Ga 4:27 Isa 54:1 Isa 54:1
Ga 4:30 Ga 4:30 Ge 21:10 Ge 21:10
Ga 5:14 Ga 5:14 Le 19:18 Le 19:18

Ephesians Efezjan

Eph 2:17 Ef 2:17 Isa 57:19 Isa 57:19 allusion
Eph 4:8 Ef 4:8 Ps 68:18 Ps 68:18
Eph 4:25 Ef 4:25 Zec 8:16 Zec 8:16
Eph 4:26 Ef 4:26 Ps 4:4 Ps 4:4
Eph 5:31 Ef 5:31 Ge 2:4 Ge 2:4
Eph 6:2,3 Ef 6:2,3 Ex 20:12 Ex 20:12
Eph 6:2,3 Ef 6:2,3 De 5:16 Od 5:16
Eph 6:9 Ef 6:9 De 10:17 Od 10:17 allusion
Eph 6:9 Ef 6:9 Job 34:19 Job 34:19 allusion
Eph 6:17 Ef 6:17 Isa 59:17 Isa 59:17 allusion

Philippians Filipian

html 2:10 html 2:10 Isa 45:23 Isa 45:23 allusion
html 4:5 html 4:5 Ps 119:1-176 141:1-10 Ps 119:1-176 141:1-10 allusion
html 4:5 html 4:5 Ps 145:18 Ps 145:18 allusion

Colossians Kolosan

Col 2:11 Kol 2:11 De 10:16 Od 10:16 allusion
Col 3:25 Kol 3:25 De 10:17 Od 10:17 allusion
Col 3:25 Kol 3:25 Job 34:19 Job 34:19 allusion

1 Thessalonians 1 Tesaloniczan

1Th 5:8 1Th 5:8 Isa 59:17 Isa 59:17 allusion
1Th 5:15 1Th 5:15 Pr 17:13 Pr 17:13 allusion

2 Thessalonians 2 Tesaloniczan

2Th 2:4 2Th 2:4 Da 11:36 Da 11:36 allusion
2Th 2:8 2Th 2:8 Isa 11:4 Isa 11:4 allusion?

1 Timothy 1 Timothy

1Ti 2:13 1Ti 2:13 Ge 1:17 Ge 1:17 allusion?
1Ti 2:13 1Ti 2:13 Ge 2:7,21,22 Ge 2:7,21,22 allusion
1Ti 2:14 1Ti 2:14 Ge 3:6 Ge 3:6 allusion
1Ti 2:14 1Ti 2:14 Ge 3:12 Ge 3:12 allusion
1Ti 5:18 1Ti 5:18 De 25:4 Od 25:4
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Job 1:21 Praca 1:21 allusion
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Ec 5:14 Ec 5:14 allusion
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Ps 49:18 Ps 49:18 allusion?

2 Timothy 2 Timothy

2Ti 2:19 2Ti 2:19 Nu 16:5 Nu 16:5 allusion
2Ti 3:8 2Ti 3:8 Ex 7:11,22 Ex 7:11,22 allusion

Titus

No References for Titus Nr Odniesienia do Tytusa

Philemon Filemona

No References for Philemon Nr Odniesienia do Filemona

Hebrews Hebrajczycy

Heb 1:5 Hbr 1:5 Ps 2:7 Ps 2:7
Heb 1:5 Hbr 1:5 2Sa 7:14 2Sa 7:14
Heb 1:6 Hbr 1:6 Ps 97:7 Ps 97:7
Heb 1:7 Hbr 1:7 Ps 104:4 Ps 104:4
Heb 1:8,9 Hbr 1:8,9 Ps 45:6,7 Ps 45:6,7
Heb 1:10,11,12 Hbr 1:10,11,12 Ps 102:25,26,27 Ps 102:25,26,27
Heb 1:13 Hbr 1:13 Ps 110:1 Ps 110:1
Heb 2:6-8 Hbr 2:6-8 Ps 8:4-6 Ps 8:4-6
Heb 2:12 Hbr 2:12 Ps 22:22 Ps 22:22
Heb 2:13 Hbr 2:13 Isa 8:18 Isa 8:18
Heb 2:13 Hbr 2:13 Ps 18:2 Ps 18:2
Heb 2:13 Hbr 2:13 2Sa 22:2 2Sa 22:2
Heb 3:2 Hbr 3:2 Nu 12:7 Nu 12:7 allusion
Heb 3:7-11 Hbr 3:7-11 Ps 95:7-11 Ps 95:7-11
Heb 3:15 Hbr 3:15 Ps 95:7-11 Ps 95:7-11
Heb 3:17 Hbr 3:17 Nu 14:35,36 Nu 14:35,36 allusion?
Heb 4:3 Hbr 4:3 Ps 95:11 Ps 95:11
Heb 4:4 Hbr 4:4 Ge 2:2,3 Ge 2:2,3
Heb 4:7 Hbr 4:7 Ps 95:7,8 Ps 95:7,8
Heb 5:4 Hbr 5:4 1Ch 23:13 1Ch 23:13 allusion?
Heb 5:5 Hbr 5:5 Ps 2:7 Ps 2:7
Heb 5:6 Hbr 5:6 Ps 110:4 Ps 110:4
Heb 6:14 Hbr 6:14 Ge 22:16,17 Ge 22:16,17
Heb 7:1 Hbr 7:1 Ge 14:18 Ge 14:18 allusion
Heb 7:17,21 Hbr 7:17,21 Ps 110:4 Ps 110:4
Heb 8:5 Hbr 8:5 Ex 25:40 Ex 25:40
Heb 8:8-12 Hbr 8:8-12 Jer 31:31-34 Jer 31:31-34
Heb 9:2 Hbr 9:2 Ex 25:1-40 Ex 25:1-40 allusion
Heb 9:2 Hbr 9:2 Ex 26:36 Ex 26:36 allusion
Heb 9:2 Hbr 9:2 Ex 40:3 Ex 40:3 allusion?
Heb 9:2 Hbr 9:2 Nu 17:10 Nu 17:10 allusion
Heb 9:7 Hbr 9:7 Ex 30:10 Ex 30:10 allusion
Heb 9:13 Hbr 9:13 Le 16:14 Le 16:14 allusion
Heb 9:14 Hbr 9:14 Nu 14:36 Nu 14:36 allusion?
Heb 9:20 Hbr 9:20 Ex 24:8 Ex 24:8
Heb 10:5-7 Hbr 10:5-7 Ps 40:6-8 Ps 40:6-8
Heb 10:11 Hbr 10:11 Ex 29:38 Ex 29:38 allusion
Heb 10:12,13 Hbr 10:12,13 Ps 110:1 Ps 110:1 allusion
Heb 10:16,17 Hbr 10:16,17 Jer 31:33,34 Jer 31:33,34
Heb 10:27 Hbr 10:27 Isa 64:1 Isa 64:1 allusion?
Heb 10:28 Hbr 10:28 De 17:6 Od 17:6 allusion
Heb 10:30 Hbr 10:30 De 32:35,36 Od 32:35,36
Heb 10:37,38 Hbr 10:37,38 Hab 2:3,4 Powierzchnia 2:3,4
Heb 11:3 Hbr 11:3 Ge 1:1 Ge 1:1 allusion
Heb 11:4 Hbr 11:4 Ge 4:4 Ge 4:4 allusion
Heb 11:5 Hbr 11:5 Ge 5:24 Ge 5:24 allusion
Heb 11:7 Hbr 11:7 Ge 6:8,14 Ge 6:8,14 allusion
Heb 11:8 Hbr 11:8 Ge 12:1,2 Ge 12:1,2 allusion
Heb 11:9 Hbr 11:9 Ge 12:5++ Ge 12:5 + + allusion
Heb 11:9 Hbr 11:9 Ge 27:11,12,14 Ge 27:11,12,14 allusion
Heb 11:11 Hbr 11:11 Ge 18:1-33 Ge 18:1-33 allusion
Heb 11:12 Hbr 11:12 Ge 22:17 Ge 22:17 allusion
Heb 11:13 Hbr 11:13 Ge 47:9 Ge 47:9 allusion?
Heb 11:13 Hbr 11:13 Ps 39:13 Ps 39:13 allusion?
Heb 11:13 Hbr 11:13 Ge 23:4 Ge 23:4 allusion
Heb 11:14 Hbr 11:14 Ho 14:2 Ho 14:2 allusion?
Heb 11:17 Hbr 11:17 Ge 22:1 Ge 22:1 allusion
Heb 11:18 Hbr 11:18 Ge 22:12 Ge 22:12 allusion
Heb 11:20 Hbr 11:20 Ge 27:28 Ge 27:28 allusion
Heb 11:21 Hbr 11:21 Ge 47:31 Ge 47:31
Heb 11:21 Hbr 11:21 Ge 48:15 Ge 48:15 allusion
Heb 11:22 Hbr 11:22 Ge 50:24 Ge 50:24 allusion
Heb 11:23 Hbr 11:23 Ex 2:2 Ex 2:2 allusion
Heb 11:25 Hbr 11:25 Ex 2:11 Z 2:11 allusion
Heb 11:27 Hbr 11:27 Ex 2:15 Z 2:15 allusion
Heb 11:28 Hbr 11:28 Ex 12:11,18 Z 12:11,18 allusion
Heb 11:29 Hbr 11:29 Ex 14:22 Ex 14:22 allusion
Heb 11:30 Hbr 11:30 Jos 6:20 Jos 6:20 allusion
Heb 11:31 Hbr 11:31 Jos 2:1 Jos 2:1 allusion
Heb 11:31 Hbr 11:31 Jos 6:17,23 Jos 6:17,23 allusion
Heb 11:32 Hbr 11:32 Jud 6:4,11,15 Jud 6:4,11,15 allusion
Heb 11:32 Hbr 11:32 1Sa 7:1-17 1Sa 7:1-17 allusion?
Heb 11:32 Hbr 11:32 2Sa 2:1-32 2Sa 2:1-32 allusion?
Heb 11:33 Hbr 11:33 2Sa 8:1-18 2Sa 8:1-18 allusion?
Heb 11:33 Hbr 11:33 Jud 14:1-20 Jud 14:1-20 allusion?
Heb 11:33 Hbr 11:33 Da 6:1-28 Da 6:1-28 allusion?
Heb 11:34 Hbr 11:34 Da 3:1-30 Da 3:1-30 allusion?
Heb 11:35 Hbr 11:35 2Ki 4:20 2Ki 4:20 allusion
Heb 11:35 Hbr 11:35 1Ki 17:1-24 1Ki 17:1-24 allusion
Heb 11:35 Hbr 11:35 1Ki 19:1 1Ki 19:1 allusion
Heb 12:5,6 Hbr 12:5,6 Pr 3:11,12 Pr 3:11,12
Heb 12:9 Hbr 12:9 Nu 27:16 Nu 27:16 allusion?
Heb 12:12,13 Hbr 12:12,13 Isa 35:3 Isa 35:3 allusion
Heb 12:12,13 Hbr 12:12,13 Pr 4:26 Pr 4:26 allusion
Heb 12:15 Hbr 12:15 De 29:18 Od 29:18 allusion
Heb 12:16 Hbr 12:16 Ge 25:31 Ge 25:31 allusion
Heb 12:18 Hbr 12:18 Ex 19:16 Ex 19:16 allusion
Heb 12:20 Hbr 12:20 Ex 19:12,13 Z 19:12,13
Heb 12:21 Hbr 12:21 De 9:19 Od 9:19
Heb 12:26 Hbr 12:26 Hag 2:6 Hag 2:6
Heb 12:29 Hbr 12:29 De 4:24 Od 4:24
Heb 13:2 Hbr 13:2 Ge 18:2 Ge 18:2 allusion
Heb 13:5 Hbr 13:5 De 31:8 Od 31:8
Heb 13:5 Hbr 13:5 Jos 1:5 Jos 1:5
Heb 13:6 Hbr 13:6 Ps 118:6 Ps 118:6
Heb 13:11 Hbr 13:11 Le 4:12,21 Le 4:12,21 allusion
Heb 13:11 Hbr 13:11 Le 16:27 Le 16:27 allusion
Heb 13:11 Hbr 13:11 Nu 19:3 Nu 19:3 allusion
Heb 13:14 Hbr 13:14 Mic 2:10 Mic 2:10 allusion

James

Jas 1:10 Jas 1:10 Isa 40:6 Isa 40:6 allusion
Jas 1:10 Jas 1:10 Job 14:2 Praca 14:2 allusion
Jas 1:19 Jas 1:19 Pr 17:27 Pr 17:27 allusion?
Jas 2:1 Jas 2:1 Le 19:15 Le 19:15 allusion
Jas 2:1 Jas 2:1 Pr 24:23 Pr 24:23 allusion
Jas 2:8 Jas 2:8 Le 19:18 Le 19:18
Jas 2:11 Jas 2:11 Ex 20:13,14,15 Z 20:13,14,15
Jas 2:21 Jas 2:21 Ge 22:9 Ge 22:9 allusion
Jas 2:23 Jas 2:23 Ge 15:6 Ge 15:6
Jas 2:25 Jas 2:25 Jos 2:1 Jos 2:1 allusion
Jas 2:25 Jas 2:25 Jos 6:17,23 Jos 6:17,23 allusion
Jas 4:6 Jas 4:6 Pr 3:34 Pr 3:34
Jas 5:3 Jas 5:3 Pr 16:27 Pr 16:27 allusion?
Jas 5:11 Jas 5:11 Job 1:21,22 Praca 1:21,22 allusion
Jas 5:11 Jas 5:11 Job 42:1-17 Praca 42:1-17 allusion
Jas 5:17,18 Jas 5:17,18 1Ki 17:1 1Ki 17:1 allusion
Jas 5:17,18 Jas 5:17,18 1Ki 18:41 1Ki 18:41 allusion

1 Peter 1 Piotra

1Pe 1:16 1Pe 1:16 Le 11:44 Le 11:44
1Pe 1:24,25 1Pe 1:24,25 Isa 40:6 Isa 40:6
1Pe 2:3 1Pe 2:3 Ps 34:8,9 Ps 34:8,9 allusion?
1Pe 2:4 1Pe 2:4 Ps 118:22 Ps 118:22 allusion
1Pe 2:6 1Pe 2:6 Isa 28:16 Isa 28:16
1Pe 2:7 1Pe 2:7 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
1Pe 2:9 1Pe 2:9 Ex 19:6 Ex 19:6
1Pe 2:9 1Pe 2:9 De 10:15 Od 10:15 allusion
1Pe 2:9 1Pe 2:9 Ho 1:10 Ho 1:10 allusion
1Pe 2:10 1Pe 2:10 Ho 2:23 Ho 2:23 allusion
1Pe 2:17 1Pe 2:17 Pr 24:21 Pr 24:21 allusion
1Pe 2:22 1Pe 2:22 Isa 53:9 Isa 53:9
1Pe 2:24 1Pe 2:24 Isa 53:4,5 Isa 53:4,5
1Pe 3:6 1Pe 3:6 Ge 18:12 Ge 18:12 allusion
1Pe 3:7 1Pe 3:7 Pr 17:13 Pr 17:13 allusion?
1Pe 3:10,11,12 1Pe 3:10,11,12 Ps 34:12-16 Ps 34:12-16
1Pe 3:14,15 1Pe 3:14,15 Isa 8:12,13 Isa 8:12,13 allusion?
1Pe 3:20 1Pe 3:20 Ge 6:3,12 Ge 6:3,12 allusion
1Pe 4:8 1Pe 4:8 Pr 10:12 Pr 10:12
1Pe 4:18 1Pe 4:18 Pr 11:31 Pr 11:31 allusion
1Pe 5:5 1Pe 5:5 Pr 3:34 Pr 3:34 allusion
1Pe 5:7 1Pe 5:7 Ps 55:23 Ps 55:23 allusion

2 Peter Piotra 2

2Pe 2:5 2PE 2:5 Ge 7:23 Ge 7:23 allusion
2Pe 2:5 2PE 2:5 Ge 8:1-22 Ge 8:1-22 allusion
2Pe 2:6 2PE 2:6 Ge 19:1-38 Ge 19:1-38 allusion
2Pe 2:15,16 2PE 2:15,16 Nu 22:1-41 Nu 22:1-41 allusion
2Pe 2:22 2PE 2:22 Pr 26:11 Pr 26:11
2Pe 3:4 2PE 3:4 Eze 12:22 Eze 12:22 allusion?
2Pe 3:5,6 2PE 3:5,6 Ge 1:1,2,6 Ge 1:1,2,6 allusion
2Pe 3:5,6 2PE 3:5,6 Ge 7:21 Ge 7:21 allusion
2Pe 3:8 2PE 3:8 Ps 90:4 Ps 90:4 allusion
2Pe 3:10 2PE 3:10 Ps 102:26,27 Ps 102:26,27 allusion?
2Pe 3:13 2PE 3:13 Isa 65:17 Isa 65:17 allusion
2Pe 3:13 2PE 3:13 Isa 66:22 Isa 66:22 allusion

1 John 1 John

1Jo 1:8 1Jo 1:8 Pr 20:9 Pr 20:9 allusion
1Jo 3:5 1Jo 3:5 Isa 53:4 Isa 53:4 allusion?
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Nu 22:41 Nu 22:41 allusion?
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Nu 16:1,31 Nu 16:1,31 allusion

2 John Jana 2

No References for 2 John Odniesienia do nr 2 John

3 John 3 John

No References for 3 John Odniesienia do nr 3 John

Jude

Jude 1:5 Jude 1:5 Ex 12:41 Ex 12:41 allusion
Jude 1:5 Jude 1:5 Nu 14:32 Nu 14:32 allusion
Jude 1:7 Jude 1:7 Ge 19:1-38 Ge 19:1-38 allusion
Jude 1:9 Jude 1:9 De 34:5,6 Od 34:5,6 allusion
Jude 1:11 Jude 1:11 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion
Jude 1:11 Jude 1:11 Nu 22:1-41 Nu 22:1-41 allusion
Jude 1:11 Jude 1:11 Nu 16:1-50 Nu 16:1-50 allusion
Jude 1:14 Jude 1:14 Ge 5:18 Ge 5:18 allusion

Revelation

Re 1:6 Re 1:6 Ex 19:6 Ex 19:6 allusion?
Re 1:7 Re 1:7 Da 7:13 Da 7:13 allusion?
Re 1:7 Re 1:7 Isa 40:5 Isa 40:5 allusion?
Re 1:7 Re 1:7 Zec 12:10-14 Zec 12:10-14 allusion?
Re 1:8 Re 1:8 Isa 41:4 Isa 41:4 allusion?
Re 1:8 Re 1:8 Isa 44:6 Isa 44:6 allusion?
Re 1:12 Re 1:12 Zec 4:2 Zec 4:2 allusion?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Da 7:9 Da 7:9 allusion?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Da 10:5,6 Da 10:5,6 allusion?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 1:27 Eze 1:27 allusion?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 8:2 Eze 8:2 allusion?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 43:2 Eze 43:2 allusion?
Re 1:16 Re 1:16 Isa 49:2 Isa 49:2 allusion?
Re 1:17 Re 1:17 Da 8:17 Da 8:17 allusion?
Re 1:17 Re 1:17 Da 10:8++ Da 10:8 + + allusion?
Re 1:17 Re 1:17 Isa 44:6 Isa 44:6 allusion?
Re 2:1 Re 2:1 De 23:14 Od 23:14 allusion?
Re 2:7 Re 2:7 Ge 2:9 Ge 2:9 allusion?
Re 2:14 Re 2:14 Nu 25:2 Nu 25:2 allusion?
Re 2:14 Re 2:14 Nu 31:16 Nu 31:16 allusion?
Re 2:20 Re 2:20 1Ki 16:31 1Ki 16:31 allusion?
Re 2:20 Re 2:20 1Ki 21:23 1Ki 21:23 allusion?
Re 2:20 Re 2:20 2Ki 9:33 2Ki 9:33 allusion?
Re 2:23 Re 2:23 Jer 17:10 Jer 17:10 allusion?
Re 2:27 Re 2:27 Ps 2:9 Ps 2:9 allusion?
Re 3:7 Re 3:7 Isa 22:22 Isa 22:22 allusion?
Re 3:7 Re 3:7 Job 12:14 Job 12:14 allusion?
Re 3:9 Re 3:9 Isa 60:14 Isa 60:14 allusion?
Re 3:17 Re 3:17 Ho 12:8 Ho 12:8 allusion?
Re 3:19 Re 3:19 Pr 3:11,12 Pr 3:11,12 allusion?
Re 3:21 Re 3:21 Ps 110:1 Ps 110:1 allusion?
Re 4:2,3 Re 4:2,3 Eze 1:26,28 Eze 1:26,28 allusion?
Re 4:5 Re 4:5 Ex 19:16 Ex 19:16 allusion?
Re 4:5 Re 4:5 Eze 1:1-28 Eze 1:1-28 allusion?
Re 4:5 Re 4:5 Eze 11:1-25 Eze 11:1-25 allusion?
Re 4:5 Re 4:5 Isa 6:1-13 Isa 6:1-13 allusion?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 1:22 Eze 1:22 allusion?
Re 4:6 Re 4:6 Ex 24:10 Ex 24:10 allusion?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 1:5 Eze 1:5 allusion?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 10:12 Eze 10:12 allusion?
Re 4:7 Re 4:7 Eze 1:10 Eze 1:10 allusion?
Re 4:8 Re 4:8 Isa 6:2 Isa 6:2 allusion?
Re 5:1 Re 5:1 Eze 2:2 Eze 2:2 allusion?
Re 5:6 Re 5:6 Isa 53:7 Isa 53:7 allusion?
Re 5:6 Re 5:6 Zec 4:10 Zec 4:10 allusion?
Re 5:6 Re 5:6 2Ch 16:9 2ch 16:9 allusion?
Re 5:8 Re 5:8 Ps 141:2 Ps 141:2 allusion?
Re 5:10 Re 5:10 Ex 19:6 Ex 19:6 allusion?
Re 5:11 Re 5:11 Da 7:10 Da 7:10 allusion?
Re 6:8 Re 6:8 Eze 14:21 Eze 14:21 allusion?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 24:18,23 Isa 24:18,23 allusion?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 13:13 Isa 13:13 allusion?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Hag 2:6 Hag 2:6 allusion?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Joe 2:31 Joe 2:31 allusion?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 34:4 Isa 34:4 allusion
Re 6:14 Re 6:14 Ps 102:26 Ps 102:26 allusion
Re 6:14 Re 6:14 Isa 34:4 Isa 34:4 allusion
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 2:9++ Isa 2:9 + + allusion?
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 2:19++ Isa 2:19 + + allusion?
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Ho 10:8 Ho 10:8 allusion
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 13:13 Isa 13:13 allusion
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Ps 110:5 Ps 110:5 allusion
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Joe 2:11 Joe 2:11 allusion
Re 7:2,3 Re 7:2,3 Eze 9:2++ Eze 9:2 + + allusion?
Re 7:16 Re 7:16 Isa 49:10 Isa 49:10
Re 7:17 Re 7:17 Isa 25:8 Isa 25:8
Re 8:3 Re 8:3 Le 16:12++ Le 16:12 + + allusion
Re 8:3 Re 8:3 Ex 30:8 Ex 30:8 allusion?
Re 8:3 Re 8:3 Ps 141:2 Ps 141:2 allusion
Re 8:5 Re 8:5 Eze 10:2 Eze 10:2 allusion?
Re 8:7 Re 8:7 Joe 2:30 Joe 2:30 allusion
Re 8:7 Re 8:7 Ex 9:23 Z 9:23 allusion
Re 8:8 Re 8:8 Ex 7:20 Z 7:20 allusion?
Re 8:11 Re 8:11 Jer 9:15 Jer 9:15 allusion
Re 8:12 Re 8:12 Eze 32:7 Eze 32:7 allusion
Re 9:4 Re 9:4 Eze 9:6 Eze 9:6 allusion
Re 9:6 Re 9:6 Jer 8:3 Jer 8:3 allusion
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 2:4 Joe 2:4 allusion
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 1:6 Joe 1:6 allusion
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 2:5 Joe 2:5 allusion
Re 9:20 Re 9:20 Ps 115:4 Ps 115:4 allusion
Re 9:20 Re 9:20 Ps 135:15 Ps 135:15 allusion
Re 10:2 Re 10:2 Eze 2:9 Eze 2:9 allusion
Re 10:3 Re 10:3 Jer 25:30 Jer 25:30 allusion
Re 10:4 Re 10:4 Da 8:26 Da 8:26 allusion
Re 10:5 Re 10:5 Da 12:4,7,9 Da 12:4,7,9 allusion
Re 10:8-11 Re 10:8-11 Eze 2:8 Eze 2:8 allusion
Re 10:11 Re 10:11 Jer 1:9 Jer 1:9 allusion?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 40:3 Eze 40:3 allusion?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 41:13 Eze 41:13 allusion?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 40:47 Eze 40:47 allusion?
Re 11:2 Re 11:2 Da 7:25 Da 7:25 allusion?
Re 11:4 Re 11:4 Zec 4:3,11 Zec 4:3,11 allusion
Re 11:5 Re 11:5 2Ki 1:9-12 2Ki 1:9-12 allusion?
Re 11:6 Re 11:6 1Ki 17:1 1Ki 17:1 allusion
Re 11:6 Re 11:6 Ex 7:20 Z 7:20 allusion
Re 11:7 Re 11:7 Da 7:21 Da 7:21 allusion
Re 11:10 Re 11:10 Es 9:22 Es 9:22 allusion
Re 11:15 Re 11:15 Da 2:44 Da 2:44 allusion?
Re 11:15 Re 11:15 Da 7:14 Da 7:14 allusion
Re 11:18 Re 11:18 Ps 2:1-5 Ps 2:1-5 allusion
Re 11:18 Re 11:18 Ps 46:6 Ps 46:6 allusion
Re 11:18 Re 11:18 Da 7:10,22 Da 7:10,22 allusion?
Re 11:18 Re 11:18 Ps 115:13 Ps 115:13 allusion?
Re 11:18 Re 11:18 Da 11:44 Da 11:44 allusion?
Re 12:1,2 Re 12:1,2 Mic 4:9,10 Mic 4:9,10 allusion?
Re 12:1,2 Re 12:1,2 Isa 66:7 Isa 66:7 allusion?
Re 12:3 Re 12:3 Da 7:7 Da 7:7 allusion
Re 12:4 Re 12:4 Da 8:10 Da 8:10 allusion?
Re 12:5 Re 12:5 Isa 66:7 Isa 66:7 allusion
Re 12:5 Re 12:5 Ps 2:10 Ps 2:10 allusion?
Re 12:6 Re 12:6 Da 7:25 Da 7:25 allusion?
Re 12:7 Re 12:7 Da 10:13,21 Da 10:13,21 allusion?
Re 12:7 Re 12:7 Da 12:1 Da 12:1 allusion?
Re 12:14 Re 12:14 Da 7:25 Da 7:25 allusion?
Re 12:14 Re 12:14 Da 12:7 Da 12:7 allusion?
Re 13:1 Re 13:1 Da 7:3,7 Da 7:3,7 allusion?
Re 13:2 Re 13:2 Da 7:5,6 Da 7:5,6 allusion
Re 13:5,6 Re 13:5,6 Da 7:8 Da 7:8 allusion
Re 13:5,6 Re 13:5,6 Da 7:25 Da 7:25 allusion
Re 13:7 Re 13:7 Da 8:10,24 Da 8:10,24 allusion?
Re 13:7 Re 13:7 Da 5:19 Da 5:19 allusion
Re 13:7 Re 13:7 Da 2:37 Da 2:37 allusion
Re 13:10 Re 13:10 Isa 14:2 Isa 14:2 allusion
Re 13:10 Re 13:10 Ge 9:6 Ge 9:6 allusion
Re 13:14 Re 13:14 Da 3:1-30 Da 3:1-30 allusion?
Re 14:1 Re 14:1 Ps 2:6 Ps 2:6 allusion
Re 14:1 Re 14:1 Isa 59:20 Isa 59:20 allusion
Re 14:5 Re 14:5 Ps 32:2 Ps 32:2 allusion
Re 14:8 Re 14:8 Isa 21:9 Isa 21:9 allusion
Re 14:8 Re 14:8 Jer 51:8 Jer 51:8 allusion
Re 14:8 Re 14:8 Da 4:27 Da 4:27 allusion?
Re 14:10 Re 14:10 Ps 75:9 Ps 75:9 allusion?
Re 14:10 Re 14:10 Isa 51:22 Isa 51:22 allusion
Re 14:10 Re 14:10 Jer 25:15 Jer 25:15 allusion
Re 14:11 Re 14:11 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion
Re 14:14 Re 14:14 Da 7:13 Da 7:13 allusion
Re 14:14 Re 14:14 Isa 19:1 Isa 19:1 allusion?
Re 14:15 Re 14:15 Joe 3:13 Joe 3:13 allusion
Re 14:19,20 Re 14:19,20 Joe 3:13 Joe 3:13 allusion
Re 14:19,20 Re 14:19,20 Isa 63:3 Isa 63:3 allusion
Re 14:19,20 Re 14:19,20 La 1:15 La 1:15 allusion
Re 15:2 Re 15:2 Eze 1:22 Eze 1:22 allusion
Re 15:3 Re 15:3 Ex 15:11 Ex 15:11 allusion
Re 15:4 Re 15:4 Jer 10:6 Jer 10:6
Re 15:4 Re 15:4 Ps 86:9 Ps 86:9
Re 15:7 Re 15:7 Eze 10:7 Eze 10:7 allusion
Re 15:8 Re 15:8 Eze 10:4 Eze 10:4 allusion
Re 15:8 Re 15:8 Isa 6:4 Isa 6:4 allusion
Re 15:8 Re 15:8 1Ki 8:11 1Ki 8:11 allusion
Re 16:2 Re 16:2 Eze 10:2 Eze 10:2 allusion?
Re 16:2 Re 16:2 Ex 9:10 Z 9:10 allusion?
Re 16:3,4 Re 16:3,4 Ex 7:19,20 Ex 7:19,20 allusion?
Re 16:6 Re 16:6 Ex 7:21 Z 7:21 allusion?
Re 16:6 Re 16:6 Eze 16:38 Eze 16:38 allusion?
Re 16:10 Re 16:10 Ex 10:22 Ex 10:22 allusion?
Re 16:12 Re 16:12 Isa 11:15,16 Isa 11:15,16 allusion?
Re 16:12 Re 16:12 Jer 50:38 Jer 50:38 allusion?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Zep 3:8 Zep 3:8 allusion?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Joe 3:2 Joe 3:2 allusion?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Zec 14:2 Zec 14:2 allusion?
Re 16:21 Re 16:21 Ex 9:24,34 Ex 9:24,34 allusion?
Re 17:1 Re 17:1 Jer 51:13 Jer 51:13 allusion
Re 17:2 Re 17:2 Jer 51:7 Jer 51:7 allusion
Re 17:3 Re 17:3 Da 7:7,8,25 Da 7:7,8,25 allusion?
Re 17:4 Re 17:4 Jer 51:7 Jer 51:7 allusion?
Re 17:8 Re 17:8 Da 7:11 Da 7:11 allusion?
Re 17:12 Re 17:12 Da 7:20,24 Da 7:20,24 allusion
Re 17:14 Re 17:14 Da 8:25 Da 8:25 allusion
Re 17:15 Re 17:15 Isa 8:7 Isa 8:7 allusion
Re 17:15 Re 17:15 Jer 51:42 Jer 51:42 allusion
Re 18:2 Re 18:2 Isa 21:9 Isa 21:9
Re 18:2 Re 18:2 Jer 51:8 Jer 51:8 allusion
Re 18:2 Re 18:2 Isa 13:21 Isa 13:21 allusion
Re 18:3 Re 18:3 Jer 51:7 Jer 51:7
Re 18:3 Re 18:3 Na 3:4 Na 3:4 allusion
Re 18:4 Re 18:4 Isa 52:11 Isa 52:11 allusion
Re 18:4 Re 18:4 Jer 50:8 Jer 50:8 allusion
Re 18:4 Re 18:4 Jer 51:6,9,45 Jer 51:6,9,45 allusion
Re 18:6 Re 18:6 Jer 50:15,29 Jer 50:15,29 allusion
Re 18:6 Re 18:6 Ps 137:8 Ps 137:8 allusion
Re 18:7,8 Re 18:7,8 Isa 47:7++ Isa 47:7 + + allusion
Re 18:7,8 Re 18:7,8 Jer 50:31 Jer 50:31 allusion
Re 18:11 Re 18:11 Eze 27:1-36 Eze 27:1-36 allusion
Re 18:11 Re 18:11 Isa 23:1-18 Isa 23:1-18 allusion
Re 18:18 Re 18:18 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion
Re 18:20 Re 18:20 Isa 44:23 Isa 44:23 allusion
Re 18:20 Re 18:20 Jer 51:48 Jer 51:48 allusion
Re 18:21 Re 18:21 Jer 51:63,64 Jer 51:63,64 allusion
Re 18:22 Re 18:22 Isa 24:8 Isa 24:8 allusion
Re 18:22 Re 18:22 Jer 7:34 Jer 7:34 allusion
Re 18:22 Re 18:22 Jer 25:10 Jer 25:10 allusion
Re 18:23 Re 18:23 Isa 23:8 Isa 23:8 allusion
Re 18:24 Re 18:24 Jer 51:49 Jer 51:49 allusion
Re 19:2 Re 19:2 De 32:4,43 Od 32:4,43 allusion
Re 19:3 Re 19:3 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion
Re 19:5 Re 19:5 Ps 135:1,20 Ps 135:1,20 allusion
Re 19:5 Re 19:5 Ps 115:13 Ps 115:13 allusion
Re 19:8 Re 19:8 Ps 45:14 Ps 45:14 allusion
Re 19:8 Re 19:8 Isa 61:10 Isa 61:10 allusion
Re 19:11 Re 19:11 Ps 72:2++ Ps 72:2 + + allusion?
Re 19:12 Re 19:12 Da 10:6 Da 10:6 allusion
Re 19:13 Re 19:13 Isa 63:1 Isa 63:1 allusion
Re 19:15 Re 19:15 Ps 2:9 Ps 2:9 allusion
Re 19:15 Re 19:15 La 1:15 La 1:15 allusion
Re 19:15 Re 19:15 Isa 63:3 Isa 63:3 allusion
Re 19:17,18 Re 19:17,18 Isa 34:6 Isa 34:6 allusion?
Re 19:17,18 Re 19:17,18 Eze 39:17-20 Eze 39:17-20 allusion
Re 19:19 Re 19:19 Ps 2:2 Ps 2:2 allusion
Re 19:20 Re 19:20 Isa 30:33 Isa 30:33 allusion?
Re 19:20 Re 19:20 Da 7:11,26 Da 7:11,26 allusion?
Re 20:4 Re 20:4 Da 9:22,27 Da 9:22,27 allusion?
Re 21:1 Re 21:1 Isa 65:17 Isa 65:17 allusion
Re 21:2 Re 21:2 Eze 40:1-49 48:1-35++ Eze 40:1-49 48:1-35 + + allusion?
Re 21:3 Re 21:3 Eze 37:27 Eze 37:27 allusion
Re 21:4 Re 21:4 Isa 25:8 Isa 25:8 allusion
Re 21:4 Re 21:4 Isa 65:19 Isa 65:19 allusion
Re 21:5 Re 21:5 Isa 43:19 Isa 43:19 allusion
Re 21:6 Re 21:6 Isa 55:1 Isa 55:1 allusion
Re 21:10 Re 21:10 Eze 40:2 Eze 40:2 allusion
Re 21:12 Re 21:12 Eze 48:31 Eze 48:31 allusion
Re 21:15 Re 21:15 Zec 2:1 Zec 2:1 allusion
Re 21:15 Re 21:15 Eze 40:3 Eze 40:3 allusion
Re 21:19 Re 21:19 Isa 54:11,12 Isa 54:11,12 allusion
Re 21:23 Re 21:23 Isa 60:19 Isa 60:19 allusion
Re 21:23 Re 21:23 Eze 48:35 Eze 48:35 allusion?
Re 21:24,25 Re 21:24,25 Isa 60:3,11,20 Isa 60:3,11,20 allusion
Re 21:27 Re 21:27 Isa 52:1 Isa 52:1 allusion
Re 21:27 Re 21:27 Eze 44:9 Eze 44:9 allusion
Re 22:1,2 Re 22:1,2 Zec 14:8 Zec 14:8 allusion
Re 22:1,2 Re 22:1,2 Eze 47:1,7,12 Eze 47:1,7,12 allusion
Re 22:3 Re 22:3 Zec 14:11 Zec 14:11 allusion?
Re 22:5 Re 22:5 Isa 24:23 Isa 24:23 allusion
Re 22:5 Re 22:5 Isa 60:19 Isa 60:19 allusion
Re 22:5 Re 22:5 Eze 48:35 Eze 48:35 allusion
Re 22:10 Re 22:10 Da 8:26 Da 8:26 allusion?
Re 22:10 Re 22:10 Da 12:4 Da 12:4 allusion?
Re 22:12 Re 22:12 Isa 40:10 Isa 40:10 allusion
Re 22:13 Re 22:13 Isa 41:4 Isa 41:4 allusion
Re 22:13 Re 22:13 Isa 44:6 Isa 44:6 allusion
Re 22:16 Re 22:16 Isa 11:1,10 Isa 11:1,10 allusion
Re 22:17 Re 22:17 Isa 55:1 Isa 55:1 allusion
Re 22:18 Re 22:18 De 4:2 Od 4:2 allusion
Re 22:18 Re 22:18 De 12:32 Od 12:32 allusion
Re 22:20 Re 22:20 Hab 2:3 Powierzchnia 2:3 allusion?


Total Listings Here Razem Aukcje Tutaj

Matthew 102
Mark 39
Luke 68
John 49
Acts Akty 96
Romans 75
1 Corinthians 1 Koryntian 41
2 Corinthians 2 Koryntian 13
Galatians Galatów 16
Ephesians Efezjan 10
Philipians 3
Colossians Kolosan 3
1 Thessalonians 1 Tesaloniczan 2
2 Thessalonians 2 Tesaloniczan 2
1 Timothy 1 Timothy 8
2 Timothy 2 Timothy 2
Titus 0
Philemon Filemona 0
Hebrews Hebrajczycy 99
James 17
1 Peter 1 Piotra 22
2 Peter Piotra 2 12
1 John 1 John 5
2 John Jana 2 0
3 John 3 John 0
Jude 8
Revelation Objawienie 245

Total Razem 937
BELIEVE Religious Information Source web-siteUwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
BELIEVE Religious Information SourceUwierzyć Religijny Informacja Źródło
Our List of 2,300 Religious Subjects

Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mailE-mail

This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Send an e-mail question or comment to us: E-mailWyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest