Saint Jude

Informacje ogólne

Jude, czasem imieniem Judasz, Jude Thaddaeus, o których mowa w Łukasza 6:16 i 1:13 Akty jako jeden z apostołów Jezusa.

Był tradycyjnie uznawane były przez autora na List Judy i jest często utożsamiany z Thaddaeus, apostoł, o których mowa w Mark 3:18 i Matt.

10:3. Wśród rzymskokatolickiego jest on znany jako patrona od spraw trudnych.

Święto: 19 czerwca (Wschodniej), 28 października (Zachodnia; z Saint-Simon).

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Jude = Judasza

Zaawansowane Informacje

Wśród apostołów było dwóch którzy nie znosił tej nazwie,


On którzy nazywany jest "bratem Jakuba" (Łukasza 6:16), mogą być z tego samego Judasza surnamed Lebbaeus.

Jedyną rzeczą, zapisane jest w odniesieniu do niego John 14:22.

(Easton Illustrated Dictionary)


Także, zobaczyć:


List Judy

Apostołów

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest