Jezus jako dziecko

Zaawansowane Informacje

(Kilka rozdziałów książki II Życie i czasy Jezusa


Mesjasz Alfred Edersheim, 1886)