Monoteizm i Świat Religie

Zaawansowane Informacje

Daleki od ewoluowała przez wieki Izrael historii, monoteizm jest inspirowany wgląd objawione przez Boga do swojego ludu. Biblii Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje, stoi na zewnątrz wszechświata i nie jest jej częścią. Jedynie trzy nowoczesnej religii akcji tego punktu widzenia, i wszystkie z nich są oparte na objawionej religii starożytnego Izrael.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail
Niektóre inne religie nowoczesnych, takich jak Zoroastrianizm i sikhizm, uczyć formy monoteizm, że pochodzą od byłych lub dualistycznej polytheistic systemów.

W odróżnieniu od trzech religii opartych na Biblii, które sugerują, że Bóg jest częścią wszechświata, a nie oddzielne od niej. Jedynie OT religii i jej pochodne którzy głoszą jeden Bóg jest transcendentne i immanentne przez naturę tylko przez condescension i łaski (por. Isa . 57:15).

(Słownik Elwell ewangelicki)

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest