Jezus na krzyżu

Siedem słów

Informacje ogólne

Nasz Pan wypowiedział pamiętne siedem "Słowa" (lub oświadczenia) z krzyża, a mianowicie