Monoteizm i Trinity

Informacje zaawansowane

Bóg nie ujawniają się w jasno określonych warunkach trynitarnej w OT.

Aby to zrobić musiałby przewidziane do niepotrzebnych pokus politeizm w świetle starożytnej kultury.

OT, ale przygotowuje się do doktryny o Trójcy na kilka sposobów: (1) używa liczby mnogiej słowo Boga (Elohim) z pojedynczej czasowniki (Gen. 1:1 i często). (2) zatrudnia triadycznych różnych formuł w odniesieniu do Boga (np. trzy - człowiek wizytacja Gen. 18:2, z potrójne imię Boga Patriarchów w Exod. 3:15, a często i trzy razy - mówił "Święty" ISA. 6:3) .

(3) "Anioł Boży / Pana" czasami odnosi się do Boga jako jego nadawcy, czasem mówi tak, jakby on sam był Bogiem.

(4) Ojca, Duch, Słowo i wszystkie są aktywne w tworzeniu (Gen. 1:1 - 3; patrz również Jana 1:1 - 3).

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest