Część Wiary

Informacje zaawansowane

(Rom. 12:6).

Paweł mówi, że każdy z nich był do wykonywania jego dar proroctwa, tj. nauczania ", proporcjonalnie do wiary." Sens jest, że wypowiedzi o "proroka" nie były do wahać w zależności od jego własnych impulsów lub niezależnej myśli, ale miały być dostosowane do prawdy objawione go jako wierzący, tzn. miały być zgodnie z nim.

Po Reformacji razy to zdanie zostało użyte w taki sposób, że wszystkie Pisma miał być interpretowane w odniesieniu do wszystkich innych Pisma, tzn., że nie słowa lub wyrażenia miały być izolowane lub interpretowane w sposób sprzeczny z jego ogólnego nauczania.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail
(Easton Ilustrowany słownik)

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest