Solipsyzm

Informacje ogólne

Solipsyzm jest filozoficzny pogląd, że istnieje tylko na własny rachunek lub mogą być znane istnieją. W swojej najbardziej skrajnej formie, solipsyzm, że posiada wszystkie postrzegane przedmioty i zdarzenia są jedynie produkty osobowych przytomność i świadomość tego, że sam jest rzeczywiście prawdziwy. Większość form solipsyzm, jednak pochodzą z sceptycyzmu i twierdzą, że tylko rzeczy, których prawdziwej wiedzy jest możliwe są umysł i jego zawartość, więc te samodzielnie mogą być słusznie powiedział istnieć.

A wariant tej formy twierdzi, że tylko w pierwszym przypadku osoba jest znajomość umysł możliwe.

Problem w umysłach innych otrzymała znaczne dyskusji we współczesnej filozofii Anglo American.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail
Bibliografia:


DLA Buford, na Eseje Inne Minds (1970); B Stroud, znaczenie sceptycyzm filozoficzny (1984); AJTD Mądrości, Inne Minds (1953).

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest