Jom Kipur

Informacje ogólne

Jom Kipur, żydowskiej Dzień pokuty, jest obchodzony na początku spadnie na Tishri 10 żydowskiego kalendarza, 10 dni po Rosz Haszana, Nowy Rok.

Traktowane jako Sabbath z szabaty, Jom Kipur jest oznaczona przez post, spowiedź do Boga grzechy popełnione w ciągu ostatniego roku, modlitwy i przebaczenia. Przestrzeganie rozpoczyna się wigilia Jom Kipur z kol nidre usługi nawrócenia.

Pierwotnie, Jom Kippur był jedynym dniem w roku, kiedy najwyższy kapłan wszedł do sanktuarium świątyni (Świętego z Holies), żeby składać ofiary.

Koza - tzw kozioł ofiarny - przeprowadzanie symbolicznie grzechy narodu żydowskiego, został następnie prowadzony na pustynię.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest