Doktorzy Kościoła

Informacje ogólne

Kościoła Rzymsko-Katolickiego rozpoznaje 30 mężczyzn i 3 kobiety jako górujący teologów, ludzi, z których wszystkie katolicy mogą dowiedzieć się z ufnością.

Pierwotnie, czterech lekarzy (w Kościele katolickim lub Zachodniej), na pierwszym miejscu w 1298 AD:


Później, cztery odpowiadające Lekarze z Wschodniej (prawosławny) Kościół zostali wymienieni w 1568 AD:


Nr kobiet zostały zawarte w tym wykazie do 1970 AD.

Oto cały wykaz obecnych 33 Doktorzy Kościoła, w porządku chronologicznym orientacyjna.