Gemara

Informacje ogólne

W Gemara (Aramejski "zakończenia" lub "doskonałości"), judaizmu, jest jedną z zawartych w komentarzach dwie wersje Talmudu, babilońskiej i palestyńskich.

W Gemara odnoszących się do Babylonian Talmud jest napisane w Aramejski Wschodzie, a odnoszące się do palestyńskiego Talmud jest napisane w West Aramejski.

W Gemara obejmuje dyskusji, wyjaśnień i amplifications do Miszny, tradycyjnej doktryny judaizmu opracowane przez rabinicznych decyzji w ciągu kilku pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej.

Spośród dwóch komentarzy, Gemara z Babylonian Talmud jest bardziej obszerne i opracowane.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest