Halacha

Informacje ogólne

W Halakah (Hebrajski, "ścieżka" lub "drogę"), judaizmu, jest organem tradycyjnego prawa, które jest oparte na rabinicznych interpretacji i uzupełnia biblijne prawa zawarte w Pentateuch, w Prawie Mojżeszowym.

Przekazywanych przez usta słowo przez najwyższe władze rabiniczne, uzupełniające te prawa zostały po raz pierwszy zapisane w Talmud, w ciągu pierwszych pięciu wiekach ery chrześcijańskiej, w Midrasz, lub scriptural egzegezy.

W Halakah jest czysto prawnych treści tych utworów, ilustracje i amplifications o etycznych, politycznych i religijnych zasad zaangażowanych w przepisach ustawowych, określonych w Haggada.

Po ukończeniu Talmudu, Halakah nadal rozwijać, jak to miało zastosowanie do nowych sytuacji przez władze rabiniczne.

W Haggada również w dalszym ciągu rozwijać, w postaci kompilacji, komentarze, mistyczne i moralne literatury.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest