Bez religi Kościołów chrześcijańskich

Informacje ogólne

Wielu chrześcijan wydaje się brak zrozumienia znaczenia tego terminu bez religi.

Niektóre wydają się myśleć, że oznacza to "mniej niż standardowe Kościoła" w jakiś sposób.

Wielu uważa, że niektóre centralne chrześcijańskich wierzeń są obecnie w lewo lub w jakiś sposób, że jest to trochę pusto religijnych systemu!

Inni zdają się myśleć, że w jakiś sposób "przeciwko" standardowe Kościołów chrześcijańskich.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail
Żaden z tych, są prawdziwe.

Termin opisuje coś, co jest rzeczywiście bardzo prosty.

Każdy Nominał chrześcijańskich Kościołów powstała z określonego zestawu procedur i przekonań.

Niektóre z tych przekonań i procedury zostały oparte bezpośrednio na jasnych sformułowań zawartych w Biblii.

Jednak o wiele bardziej powstała w oparciu o konkretne interpretacje i ustalenia, że na początku Kościół przywódcy uwierzyli, że Kościół, które nie zostały jasno określone w Biblii.

Członkowie tej nazwie są wymagane, aby sądzić, a następnie wszystkie te przekonania, te które były pierwotnie mocno oparte na Biblii i gdzie te założenia i interpretacje zostały zastosowane.

Możemy użyć przykład, że faktycznie nie jest podstawą do Denominational różnice, ale które mogą być świetlnej.

Jezus chodził Krzyża i przeprowadziła się do miejsca ukrzyżowania Jezusa.

Wszyscy chrześcijanie wierzą, że.

Jest prawdopodobne, że on rzeczywiście przeprowadzane tylko crossbar, jak praktycznie wszystkie ukrzyżowanego ludzie mieli to zrobić, ale nadal dość, że był ciężarem.

(Roman żołnierzy miał dowiedziałem się więcej niż 50 lat wcześniej, że było dużo czasu i mają kłopoty, aby mieć niewolników dig nową dziurę i zamontować w pozycji pionowej dla każdej nowej osoby ukrzyżowanego, a więc przez długi czas mieli opuścił na stałe w pozycji pionowej montowane w ziemi, z przepisu, gdy crossbar następnie szybko może zostać podniesiony i wprowadzony.)

Roman katolicy wierzą, że Jezus był podczas przeprowadzania Krzyża, upadł, i kobieta imieniem Weronika otarła Jego czoło z RAG.

To zdarzenie jest główny temat każdego Kościoła Katolickiego, nawet są wyświetlane jako jeden z droga krzyżowa obrazy.

Jednakże, Veronica nie jest w Biblii!

W rzeczywistości, historycznych dowodów wydaje się sugerować, że nikt nie wspomniano nawet o niej setki lat po Jezusie!

W końcu, niektóre dokumenty napisane setki lat później, takich jak "Raport Piłata do prokuratora dotyczących Pana naszego Jezusa Chrystusa" opisane historie, że do określonych Veronica (zwłaszcza, że jeden nie obejmują Jezusa objętych lub wycieranie Jego brow.) Innej wersji zwany Avenging na Zbawiciela było wyraźnie napisane w około ósmego wieku.

W każdym przypadku, Martin Luther siedzibę protestanckich przekonań poprzez domaganie się, że tylko Biblia jest zaufany dla takich rzeczy.

Od Weroniki jest w rzeczywistości nigdy nie wspomniano w dowolnym miejscu w Biblii, więc protestanci nie wierzą w anegdoty przypisane do niej.

W stosunkowo podobny sposób, Denominational Kościoły każdego ustalono konkretne wierzenia i procedur, które nie są jasno opisane w Biblii.

W tym przypadku, chociaż jest trochę inna.

Biblia zawiera pewne niejasno, że Pismo odnosi się do konkretnego przedmiotu.

Żaden problem nie istnieje.

Ale takie vaguenesses nie są dobre podstawy do przekonania Kościoła, więc na początku każdego z liderów Nominał podjęły konkretne interpretacje, oparte na konkretnych założeń, w celu wygenerowania jasnych wytycznych do ich Kościoła.

Powiedz, że Kościół chciał, aby polityka w zakresie tematu np. tatuaże, lub biżuterię, czy długość włosów.

Jest możliwe, aby znaleźć bardzo ogólnych odniesień w Biblii do takich pojęć.

Lew 19:28 ma jedynie wzmianka o słowo tatuaż, Angielski.

Jednak, gdy jeden analizuje oryginalny Hebrajski wyraz Nathan (O5414 strongs), że słowo ma kilkadziesiąt możliwych tłumaczeń, z których żaden nie jest tatuaż!

Ludzie którzy złożyli Angielski tłumaczenia ok. 1610 wygenerowane że słowo w tekście.

Biblia zawiera kilka bardzo niejasne odniesienia, które również są uważane za powiązane z pojęciem tatuaż, 1 Kor 6:15 i 1 Thess 5:23.

Przeczytaj Biblii, aby zobaczyć co sądzisz Pisma te mówią o próbie i zobaczyć, w jaki sposób mogłaby być rozmowy na temat tatuaży!

Jest to naprawdę tylko z tego, co miałoby być nazywany wycinka, jeżeli czynności te mogą być Pisma powiedział zabronić tatuaże.

Jednak wiele nowoczesnych Kościoły zabronić tatuaże, nie oni?

Teraz wiedzą podstawie ich przekonania na ten temat!

Nominał Każdy ma siedzibę w podobny sposób niezwykle konkretne wierzenia i procedur dotyczących chrztu, zbawienie, Sin, Atonement, Trinity i wiele innych tematów.

W wielu z tych przypadków, poczułem potrzebę zastosowania konkretnych interpretacji i dodać własne założenia, w celu generowania szczegółowych przekonania, że Kościół chciał ich mieć.

W sobie, że może nie być niczym strasznym.

Niemniej jednak, niemal wszystkie Kościoły zrobić coś dodatkowego, który tworzy komplikacji!

Każdy z nich podkreśla, że absolutnie tego, co ich zdaniem jest absolutnie i całkowicie poprawne, i dlatego też nalega, aby sądzić, że wszystkie Kościoły są różne absolutnie nic złego!

W związku z tym, Denominational Kościołów wydaje się spędzać dużo czasu w ich krytyki i atakowanie innych określeń protestanckich Kościołów chrześcijańskich!

Każdy wydaje się martwe ustawić na trudny do twierdzenia, że on sam wie dokładnie prawo odpowiedzi na wszystko!

Konsekwencją jest to, że są one zatem każde wszystkich zawsze tylko rzucania błotem w innych Kościołów chrześcijańskich!

W nalegań ustanawiający wyższości nad wszystkimi innymi Kościołami, nie wydaje się kilka ograniczeń, jakie mogą być zaatakowane!

Więc Zielonoświątkowy Kościoły są poważnie krytykowany przez wiele innych Kościołów, ponieważ ich naciskiem mówił językami.

W zamian, Zielonoświątkowy Kościoły poważnie krytykować wszystkich innych Kościołów chrześcijańskich w niższej przez okres nie naleganie na Tongues!

Kto ma rację w takich argumentów?

Nie można ludzi prawdopodobnie nigdy powiedzieć, ale obie strony są zawsze krzyczeć, że są one w prawo i po drugiej stronie jest całkowicie błędne.

Punktem odniesienia jest tutaj Denominational Kościołów wydaje się bardzo trudny w intencji, aby znaleźć usterkę we wszystkich innych Kościołów chrześcijańskich.

Bez religi Kościoły nie są naprawdę inne dotyczące core beliefs, ale mają wyeliminować problemy z peryferyjnych rozszerzone dyskusji, które mogłyby spowodować krytykę innych chrześcijan.

W związku z podstawowych tematów, takich jak Ukrzyżowania lub Zbawienie lub Trójcy są dokładnie omówione, ale wszelkie dyskusje na kwestie podziałów są zminimalizowane lub całkowicie uniknąć.

W rozumowaniu jest to, że gdy w Biblii jest jasne, wszyscy zgadzają się już teraz.

W Biblii wydaje się niejasne, gdzie założenia i interpretacje mogą być wymagane, a następnie takie rzeczy nie należą w rzeczywistości "&qupt; rdzeń chrześcijaństwa!

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest