Argumenty na istnienie Boga

Informacje ogólne

Dowody na istnienie Boga

Choć teologia może podjąć istnienie Boga jako absolutnie niezbędne w oparciu o władzy, wiary, ani objawienia, wielu filozofów i niektórych teologów-pomyślał to możliwe, aby wykazać, ze względu, że nie musi być Bóg.

St Thomas Aquinas, w trzynastym wieku, sformułował słynne "pięć sposobów" na istnienie Boga, który można wykazać filozoficznie: