Christadelphians, Thomasites

Informacje ogólne

Mała chrześcijańska sekta założona w Stanach Zjednoczonych w.

1845, Christadelphians były pierwotnie zwany Thomasites po ich założyciel, John Thomas (1805 - 71).

Odrzucanie wszystkich doktryny rozwoju, twierdzą oni, aby powrócić do biblijnej wiary i praktyki. Oni nie wierza w Trójcy, ale oczekiwana druga przyjściem Chrystusa i Jego stworzenie theocracy Jerozolima w środku, tylko tych, którzy uwierzyli w Ewangelię będzie nieśmiertelna .

Nie ma centralnej organizacji duchowieństwa, jest zatem trudne do ustalenia członkostwa.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest