Kościoły Chrystusa

Informacje ogólne

Kościoły Chrystusa numer 13000 o niezależne i autonomiczne zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych, z około 1,5 milionów użytkowników.

Te zgromadzenia działać bez wzajemnych lub siedzibie organizacji, są zjednoczeni przez bezpośredniego przystąpienia do każdego z Biblii samodzielnie jako wystarczające zasady wiary i praktyki.

Uwierzyć
Religijny
Informacja
źródłowy
stronie internetowej
Uwierzyć Religijny Informacja Źródło
Nasze lista 2.300 religijna Przedmioty
E-mail
Grupa działa w kolegiach i uniwersytetach, sierocińce, szkoły i głosił, i misjonarzy w dziedzinach międzynarodowych.

Publikacje odgrywają ważną rolę w życiu Kościoła.

Wiara w werbalne inspiracji w Biblii, boskość Jezusa, konieczność zgodności z biblijną naukę, a firma nadziei życie wieczne jest charakterystyczne dla danej grupy.

Kościoły uważają, że Jezus Chrystus założył Kościół i udostępnił je do wszystkich zapisanych, i że jest to odpowiedzialność wszystkich osób do poszukiwania go i należy do niej dodać.

Reuela Lemmons

Ta prezentacja tematu w oryginalnym języku angielskim


Wyślij e-mail pytanie lub komentarz do nas: E-mail

Głównym BELIEVE stronie internetowej (i tematy do indeksu) jest