Traducianism

Zaawansowane Informacje

Jeden z czterech teorii pochodzenia indywidualnych dusz, tzn. że dusza, jak również organ, pochodzi od rodziców. Alternatywy są: (1) preexistence wszystkich dusz, będących w posiadaniu, np. Orygenes i Mormons ( 2) Reincarnation; (3) kreacjonizm, którą Bóg tworzy nową duszę dla każdego organu.

Bezpośrednie biblijnych dowodów na to, nieistniejącego, a wnioski muszą być oparte na odliczeń.

Na rzecz traducianism: