Monophysitism

Eutychianism

Allmän information

Monophysitism är läran att Jesus Kristus hade bara en art, snarare än två - gudomliga och mänskliga. Denna tro kallas ibland Eutychianism efter Eutyches, en mitten - 5th - talet archimandrite av en Konstantinopel kloster. Eutyches lärde att Jesus Kristus mänskligheten absorberades av gudomlighet, "löst som en droppe honung i havet." Eutyches kämpat mot Nestorian doktrinen att två typer av Kristus representerade två skilda personer. Hans doktrin dömdes som kättersk dock på den Chalcedon i 451.

Strikt Monophysitism eller Eutychianism, förklarar en natur i Kristus, i ett av fyra sätt: