Divine ÖVERLÄGSENHET

Allmän information

Begreppet Guds överlägsenhet att Gud är förhöjt ovan och extrinsic till universum som han skapade. I judisk - kristna traditionen, Gud ses som kombinerar den skenbara motsatser av överlägsenhet och immanens i att han både överskrider universum och är verksamt inom den. Traditionell kristen filosofi, exemplifieras särskilt i verk av Thomas Aquinas, behandlar Gud som transcendent i den meningen att han skapade världen, att han har perfekt kunskap om alla jordiska saker, som verkligen kommer från honom, att han är oändligt och evigt, och att till skillnad från människor, han är identisk med hans eget väsen.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'