New Testament References to Nya testamentet Hänvisningar till
Old Testament Scriptures Gamla Testamentet

General Information Allmän information

Passages in New Testament which quote or allude to the Old Testament Ställen i Nya Testamentet som citerar eller anspelar på Gamla Testamentet

The following list includes around one thousand New Testament quotations or allusions of Old Testament Scriptures. Följande lista innehåller cirka ettusen Nya testamentet citat eller anspelningar av Gamla Testamentet.

Note: The list contains not only the direct or indirect citations, but also the allusions which are particularly worthy of attention: and the passages are given in the order of the Books of the New Testament. Anmärkning: Förteckningen innehåller inte bara de direkta eller indirekta citat, men även de antydningar som är särskilt värda att uppmärksammas: och de avsnitt ges i den ordning de böcker i Nya Testamentet.

The first column is the New Testament quotation (or allusion). The second column is the Old Testament Scripture being referred to. If a question mark follows the word 'allusion' ('allusion?') then the allusion is not certain but merely a possibility. Den första kolumnen är det Nya Testamentet citat (eller antydan). Den andra kolumnen är det Gamla Testamentet Skriften som avses. Om ett frågetecken följer ordet anspelning "(anspelning?") Så anspelning är inte säkert utan bara en möjlighet.

Matthew Matthew

Mt 1:23 Mt 1:23 Isa 7:14 Isa 7:14
Mt 2:6 Mt 2:6 Mic 5:2 Mic 5:2
Mt 2:15 Mt 2:15 Ho 11:1 Ho 11:1
Mt 2:18 Mt 2:18 Jer 31:15 JER 31:15
Mt 3:3 Mt 3:3 Isa 40:3 Jes 40:3
Mt 4:4 Mt 4:4 De 8:3 De 8:3
Mt 4:6 Mt 4:6 Ps 91:11,12 Ps 91:11,12
Mt 4:7 Mt 4:7 De 6:16 De 6:16
Mt 4:10 Mt 4:10 De 6:13 De 6:13
Mt 4:10 Mt 4:10 De 10:20 De 10:20
Mt 4:15,16 Mt 4:15,16 Isa 9:1,2 Isa 9:1,2
Mt 4:15,16 Mt 4:15,16 Isa 42:7 Jes 42:7
Mt 5:5 Mt 5:5 Ps 37:11 Ps 37:11 allusion anspelning
Mt 5:21 Mt 5:21 Ex 20:13 Ex 20:13 allusion anspelning
Mt 5:21 Mt 5:21 De 5:17 De 5:17
Mt 5:27 Mt 5:27 Ex 20:14 Ex 20:14 allusion anspelning
Mt 5:27 Mt 5:27 De 5:18 De 5:18
Mt 5:31 Mt 5:31 De 24:1 De 24:1 allusion anspelning
Mt 5:33 Mt 5:33 Ex 20:7 Ex 20:7 allusion anspelning
Mt 5:33 Mt 5:33 Le 19:12 Le 19:12 allusion anspelning
Mt 5:38 Mt 5:38 Ex 21:24 Ex 21:24 allusion anspelning
Mt 5:38 Mt 5:38 Le 24:20 Le 24:20 allusion anspelning
Mt 5:38 Mt 5:38 De 19:21 De 19:21
Mt 5:43 Mt 5:43 Le 19:18 Le 19:18 allusion anspelning
Mt 5:48 Mt 5:48 Ge 17:1 Ge 17:1
Mt 7:23 Mt 7:23 Ps 6:8 Ps 6:8
Mt 8:4 Mt 8:4 Le 14:2,3 Le 14:2,3 allusion anspelning
Mt 8:17 Mt 8:17 Isa 53:4 Jes 53:4
Mt 9:13 Mt 9:13 Ho 6:6 Ho 6:6
Mt 10:35,26 Mt 10:35,26 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion anspelning
Mt 11:5 Mt 11:5 Isa 35:5 Jes 35:5 allusion anspelning
Mt 11:5 Mt 11:5 Isa 29:18 Isa 29:18 allusion anspelning
Mt 11:10 Mt 11:10 Mal 3:1 Mal 3:1
Mt 11:14 Mt 11:14 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion anspelning
Mt 12:3 Mt 12:3 1Sa 21:6 1SA 21:6 allusion anspelning
Mt 12:5 Mt 12:5 Nu 28:9,10 Nu 28:9,10 allusion anspelning
Mt 12:7 Mt 12:7 Ho 6:6 Ho 6:6
Mt 12:18 Mt 12:18 Isa 42:1 Jes 42:1
Mt 12:18-21 Mt 12:18-21 Isa 42:1-4 Jes 42:1-4
Mt 12:40 Mt 12:40 Jon 1:17++ Jon 1:17 + + allusion anspelning
Mt 12:42 Mt 12:42 1Ki 10:1 1Ki 10:1 allusion anspelning
Mt 13:14 Mt 13:14 Isa 6:9,10 Isa 6:9,10
Mt 13:35 Mt 13:35 Ps 78:2 Ps 78:2
Mt 15:4 Mt 15:4 Ex 20:12 Ex 20:12
Mt 15:4 Mt 15:4 De 5:16 De 5:16
Mt 15:4 Mt 15:4 Ex 21:17 Ex 21:17
Mt 15:4 Mt 15:4 Le 20:9 Le 20:9 allusion anspelning
Mt 15:4 Mt 15:4 Pr 20:20 Pr 20:20 allusion anspelning
Mt 15:8,9 Mt 15:8,9 Isa 29:13 Isa 29:13
Mt 16:4 Mt 16:4 Jon 1:17 Jon 1:17 allusion anspelning
Mt 17:10 Mt 17:10 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion anspelning
Mt 18:15 Mt 18:15 Le 19:17 Le 19:17 allusion anspelning
Mt 18:16 Mt 18:16 Le 19:15 Le 19:15 allusion anspelning
Mt 18:16 Mt 18:16 De 19:15 De 19:15 allusion anspelning
Mt 19:4 Mt 19:4 Ge 1:27 Ge 1:27 allusion anspelning
Mt 19:5 Mt 19:5 Ge 2:24 Ge 2:24
Mt 19:7 Mt 19:7 De 24:1 De 24:1 allusion anspelning
Mt 19:18 Mt 19:18 Ex 20:12++ Ex 20:12 + +
Mt 19:19 Mt 19:19 Le 19:18 Le 19:18
Mt 19:26 Mt 19:26 Jer 32:17 JER 32:17 allusion anspelning
Mt 21:5 Mt 21:5 Zec 9:9 Sak 9:9
Mt 21:9 Mt 21:9 Ps 118:26 Ps 118:26
Mt 21:13 Mt 21:13 Isa 56:7 Jes 56:7
Mt 21:13 Mt 21:13 Jer 7:11 Jer 7:11
Mt 21:16 Mt 21:16 Ps 8:2 Ps 8:2
Mt 21:33 Mt 21:33 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion anspelning
Mt 21:42 Mt 21:42 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Mt 21:44 Mt 21:44 Isa 8:14 Isa 8:14 allusion anspelning
Mt 21:44 Mt 21:44 Zec 12:3 Sak 12:3 allusion anspelning
Mt 21:44 Mt 21:44 Da 2:34,35,44 Da 2:34,35,44 allusion anspelning
Mt 22:24 Mt 22:24 De 25:5 De 25:5
Mt 22:32 Mt 22:32 Ex 3:6 Ex 3:6
Mt 22:37 Mt 22:37 De 6:5 De 6:5
Mt 22:39 Mt 22:39 Le 19:18 Le 19:18
Mt 22:44 Mt 22:44 Ps 110:1 Ps 110:1
Mt 23:35 Mt 23:35 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion anspelning
Mt 23:35 Mt 23:35 2Ch 24:21,22 2ch 24:21,22 allusion anspelning
Mt 23:38 Mt 23:38 Ps 69:25 Ps 69:25 allusion anspelning
Mt 23:38 Mt 23:38 Jer 12:7 Jer 12:7 allusion anspelning
Mt 23:38 Mt 23:38 Jer 22:5 Jer 22:5 allusion anspelning
Mt 23:39 Mt 23:39 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion anspelning
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 9:27 Da 9:27 allusion anspelning
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 8:13 Da 8:13 allusion anspelning
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 11:31 Da 11:31 allusion anspelning
Mt 24:15 Mt 24:15 Da 12:11 Da 12:11 allusion anspelning
Mt 24:21 Mt 24:21 Jer 30:7 Jer 30:7
Mt 24:29 Mt 24:29 Isa 13:9,10 Isa 13:9,10 allusion anspelning
Mt 24:29 Mt 24:29 Joe 2:10 Joe 2:10 allusion anspelning
Mt 24:29 Mt 24:29 Joe 3:15 Joe 3:15 allusion anspelning
Mt 24:29 Mt 24:29 Eze 32:7 Eze 32:7 allusion anspelning
Mt 24:35 Mt 24:35 Isa 51:16 Isa 51:16 allusion anspelning
Mt 24:37 Mt 24:37 Ge 7:4 Ge 7:4 allusion anspelning
Mt 25:41 Mt 25:41 Ps 6:8 Ps 6:8
Mt 26:24 Mt 26:24 Ps 22:1-31 Ps 22:1-31 allusion anspelning
Mt 26:31 Mt 26:31 Zec 13:7 Sak 13:7
Mt 26:60 Mt 26:60 Ps 35:11 Ps 35:11 allusion anspelning
Mt 26:67 Mt 26:67 Isa 50:6 Jes 50:6 allusion anspelning
Mt 27:9,10 Mt 27:9,10 Zec 11:13 ZEC 11:13
Mt 27:35 Mt 27:35 Ps 22:18 Ps 22:18
Mt 27:43 Mt 27:43 Ps 22:7,8,9 Ps 22:7,8,9 allusion anspelning
Mt 27:46 Mt 27:46 Ps 22:1 Ps 22:1
Mt 28:18 Mt 28:18 Da 7:14 Da 7:14 allusion anspelning

Mark Mark

Mr 1:2,3 Mr 1:2,3 Mal 3:1 Mal 3:1
Mr 1:2,3 Mr 1:2,3 Isa 40:3 Jes 40:3
Mr 1:44 Mr 1:44 Le 14:2 Le 14:2 allusion anspelning
Mr 2:25,26 Mr 2:25,26 1Sa 21:6 1SA 21:6 allusion anspelning
Mr 4:12 Mr 4:12 Isa 6:9 Isa 6:9
Mr 7:6,7 Mr 7:6,7 Isa 29:13 Isa 29:13
Mr 7:10 Mr 7:10 Ex 20:12 Ex 20:12
Mr 7:10 Mr 7:10 De 5:16 De 5:16
Mr 7:10 Mr 7:10 Ex 21:17 Ex 21:17
Mr 7:10 Mr 7:10 Pr 20:20 Pr 20:20
Mr 9:11 Mr 9:11 Mal 4:5 Mal 4:5 allusion anspelning
Mr 9:44 Mr 9:44 Isa 66:24 Isa 66:24 allusion anspelning
Mr 10:4 Mr 10:4 De 24:1 De 24:1 allusion anspelning
Mr 10:6 Mr 10:6 Ge 1:27 Ge 1:27
Mr 10:7 Mr 10:7 Ge 2:24 Ge 2:24
Mr 10:19 Mr 10:19 Ex 20:12,13,14 Ex 20:12,13,14
Mr 11:9 Mr 11:9 Ps 118:26 Ps 118:26
Mr 11:17 Mr 11:17 Isa 56:7 Jes 56:7
Mr 11:17 Mr 11:17 Jer 7:11 Jer 7:11
Mr 12:1 Mr 12:1 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion anspelning
Mr 12:10,11 Mr 12:10,11 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Mr 12:19 Mr 12:19 De 25:5 De 25:5
Mr 12:26 Mr 12:26 Ex 3:6 Ex 3:6
Mr 12:29,30 Mr 12:29,30 De 6:4,5 De 6:4,5
Mr 12:31 Mr 12:31 Le 19:18 Le 19:18
Mr 12:33 Mr 12:33 1Sa 15:22 1SA 15:22 allusion anspelning
Mr 12:36 Mr 12:36 Ps 110:1 Ps 110:1
Mr 13:5 Mr 13:5 Jer 29:8 Jer 29:8 allusion anspelning
Mr 13:12 Mr 13:12 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion anspelning
Mr 13:14 Mr 13:14 Da 9:27 Da 9:27 allusion anspelning
Mr 13:14 Mr 13:14 Da 8:13 Da 8:13 allusion anspelning
Mr 13:14 Mr 13:14 Da 11:31 Da 11:31 allusion anspelning
Mr 13:14 Mr 13:14 Da 12:11 Da 12:11 allusion anspelning
Mr 13:24 Mr 13:24 Isa 13:9,10 Isa 13:9,10 allusion anspelning
Mr 13:24 Mr 13:24 Joe 3:15 Joe 3:15 allusion anspelning
Mr 13:31 Mr 13:31 Isa 40:8 Jes 40:8 allusion anspelning
Mr 14:27 Mr 14:27 Zec 13:7 Sak 13:7
Mr 15:28 Mr 15:28 Isa 53:12 Isa 53:12
Mr 15:34 Mr 15:34 Ps 22:1 Ps 22:1

Luke Luke

Lu 1:10 Lu 1:10 Le 16:17 Le 16:17 allusion anspelning
Lu 1:17 Lu 1:17 Mal 4:5,6 Mal 4:5,6
Lu 1:32 Lu 1:32 Ps 132:11 Ps 132:11 allusion anspelning
Lu 1:33 Lu 1:33 Mic 4:7 Mic 4:7 allusion anspelning
Lu 1:33 Lu 1:33 Da 4:3 Da 4:3 allusion anspelning
Lu 1:55 Lu 1:55 Ge 22:18 Ge 22:18 allusion anspelning
Lu 1:55 Lu 1:55 Ge 17:19 Ge 17:19 allusion anspelning
Lu 1:73 Lu 1:73 Ge 22:16 Ge 22:16 allusion anspelning
Lu 1:73 Lu 1:73 Ge 12:3 Ge 12:3 allusion anspelning
Lu 1:78 Lu 1:78 Nu 24:17 Nu 24:17 allusion anspelning
Lu 1:78 Lu 1:78 Mal 4:2 Mal 4:2 allusion anspelning
Lu 1:79 Lu 1:79 Isa 9:2 Isa 9:2 allusion anspelning
Lu 2:21,22 Lu 2:21,22 Le 12:3,4 Le 12:3,4 allusion anspelning
Lu 2:23 Lu 2:23 Ex 13:2 Ex 13:2
Lu 2:24 Lu 2:24 Le 12:8 Le 12:8
Lu 2:34 Lu 2:34 Isa 8:14,15 Isa 8:14,15 allusion anspelning
Lu 3:4,5,6 Lu 3:4,5,6 Isa 40:3,4,5 Isa 40:3,4,5
Lu 4:4 Lu 4:4 De 8:3 De 8:3
Lu 4:8 Lu 4:8 De 6:13 De 6:13
Lu 4:8 Lu 4:8 De 10:20 De 10:20
Lu 4:10,11 Lu 4:10,11 Ps 91:11,12 Ps 91:11,12
Lu 4:12 Lu 4:12 De 6:16 De 6:16
Lu 4:18,19 Lu 4:18,19 Isa 61:1,2 Isa 61:1,2
Lu 4:25,26 Lu 4:25,26 1Ki 17:1,9 1Ki 17:1,9 allusion anspelning
Lu 4:25,26 Lu 4:25,26 1Ki 18:1,2 1Ki 18:1,2 allusion anspelning
Lu 4:27 Lu 4:27 2Ki 5:14 2Ki 5:14 allusion anspelning
Lu 5:14 Lu 5:14 Le 14:2 Le 14:2 allusion anspelning
Lu 6:3,4 Lu 6:3,4 1Sa 21:6 1SA 21:6 allusion anspelning
Lu 6:24 Lu 6:24 Am 6:1 Am 6:1 allusion anspelning
Lu 7:27 Lu 7:27 Mal 3:1 Mal 3:1
Lu 8:10 Lu 8:10 Isa 6:9 Isa 6:9
Lu 10:4 Lu 10:4 2Ki 4:29 2Ki 4:29 allusion anspelning
Lu 10:27 Lu 10:27 De 6:5 De 6:5
Lu 10:27 Lu 10:27 Le 19:18 Le 19:18
Lu 10:28 Lu 10:28 Le 18:5 Le 18:5 allusion anspelning
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 1:17 Jon 1:17 allusion anspelning
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 3:1-10 Jon 3:1-10 allusion anspelning
Lu 11:30 Lu 11:30 Jon 4:1-11 Jon 4:1-11 allusion anspelning
Lu 11:31 Lu 11:31 2Ki 10:1 2Ki 10:1 allusion anspelning
Lu 11:51 Lu 11:51 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion anspelning
Lu 11:51 Lu 11:51 2Ch 24:21,22 2ch 24:21,22 allusion anspelning
Lu 13:27 Lu 13:27 Ps 6:8 Ps 6:8
Lu 13:35 Lu 13:35 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion anspelning
Lu 13:35 Lu 13:35 Jer 12:7 Jer 12:7 allusion anspelning
Lu 13:35 Lu 13:35 Jer 22:5 Jer 22:5 allusion anspelning
Lu 14:8 Lu 14:8 Pr 25:6 Pr 25:6 allusion anspelning
Lu 14:26 Lu 14:26 Mic 7:6 Mic 7:6 allusion anspelning
Lu 17:3 Lu 17:3 Le 19:17 Le 19:17 allusion anspelning
Lu 17:27 Lu 17:27 Ge 7:7 Ge 7:7 allusion anspelning
Lu 17:29 Lu 17:29 Ge 19:16 Ge 19:16 allusion anspelning
Lu 17:32 Lu 17:32 Ge 19:26 Ge 19:26 allusion anspelning
Lu 18:20 Lu 18:20 Ex 20:12 Ex 20:12
Lu 18:20 Lu 18:20 De 5:17,18++ De 5:17,18 + +
Lu 19:46 Lu 19:46 Isa 56:7 Jes 56:7
Lu 19:46 Lu 19:46 Jer 7:11 Jer 7:11
Lu 20:9 Lu 20:9 Isa 5:1 Isa 5:1 allusion anspelning
Lu 20:17 Lu 20:17 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Lu 20:18 Lu 20:18 Isa 8:14 Isa 8:14 allusion anspelning
Lu 20:18 Lu 20:18 Zec 12:3 Sak 12:3 allusion anspelning
Lu 20:18 Lu 20:18 Da 2:44 Da 2:44 allusion anspelning
Lu 20:28 Lu 20:28 De 25:5 De 25:5
Lu 20:37 Lu 20:37 Ex 3:6 Ex 3:6 allusion anspelning
Lu 20:42,43 Lu 20:42,43 Ps 110:1 Ps 110:1
Lu 22:37 Lu 22:37 Isa 53:12 Isa 53:12
Lu 23:29 Lu 23:29 Isa 54:1 Jes 54:1 allusion anspelning
Lu 23:30 Lu 23:30 Ho 10:8 Ho 10:8 allusion anspelning
Lu 23:46 Lu 23:46 Ps 31:5 Ps 31:5
Lu 24:46 Lu 24:46 Isa 53:5 Jes 53:5 allusion anspelning

John John

Joh 1:23 Joh 1:23 Isa 40:3 Jes 40:3
Joh 1:51 Joh 1:51 Ge 28:12 Ge 28:12 allusion anspelning
Joh 2:17 Joh 2:17 Ps 69:9 Ps 69:9
Joh 3:14 Joh 3:14 Nu 21:8,9 Nu 21:8,9 allusion anspelning
Joh 4:37 Joh 4:37 Mic 6:15 Mic 6:15 allusion anspelning
Joh 6:31 Joh 6:31 Ps 78:24 Ps 78:24
Joh 6:31 Joh 6:31 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion anspelning
Joh 6:45 Joh 6:45 Isa 54:13 Isa 54:13
Joh 6:49 Joh 6:49 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion anspelning
Joh 7:22 Joh 7:22 Le 12:3 Le 12:3 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 55:1 Jes 55:1 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 58:11 Isa 58:11 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 44:3 Jes 44:3 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Zec 13:1 Sak 13:1 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Zec 14:8 Sak 14:8 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Pr 18:4 Pr 18:4 allusion anspelning
Joh 7:38 Joh 7:38 Isa 12:3 Jes 12:3 allusion anspelning
Joh 7:39 Joh 7:39 Isa 44:3 Jes 44:3 allusion anspelning
Joh 7:42 Joh 7:42 Ps 89:4 Ps 89:4 allusion anspelning
Joh 7:42 Joh 7:42 Ps 132:11 Ps 132:11 allusion anspelning
Joh 7:42 Joh 7:42 Mic 5:1,2 Mic 5:1,2 allusion anspelning
Joh 8:5 Joh 8:5 Le 20:10 Le 20:10 allusion anspelning
Joh 8:5 Joh 8:5 De 22:21 De 22:21 allusion anspelning
Joh 8:17 Joh 8:17 De 19:15 De 19:15
Joh 9:31 Joh 9:31 Ps 82:6 Ps 82:6
Joh 10:34 Joh 10:34 Ps 82:6 Ps 82:6 allusion anspelning
Joh 12:13 Joh 12:13 Ps 118:26 Ps 118:26 allusion anspelning
Joh 12:14,15 Joh 12:14,15 Zec 9:9 Sak 9:9
Joh 12:34 Joh 12:34 2Sa 7:13 2SA 7:13 allusion anspelning
Joh 12:34 Joh 12:34 Ps 89:30,37 Ps 89:30,37 allusion anspelning
Joh 12:34 Joh 12:34 Ps 110:4 Ps 110:4 allusion anspelning
Joh 12:34 Joh 12:34 Isa 9:7 Isa 9:7 allusion anspelning
Joh 12:38 Joh 12:38 Isa 53:1 Jes 53:1
Joh 12:40 Joh 12:40 Isa 6:9 Isa 6:9
Joh 12:49 Joh 12:49 De 18:18 De 18:18 allusion anspelning
Joh 13:18 Joh 13:18 Ps 41:9 Ps 41:9
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 69:4 Ps 69:4
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 109:3 Ps 109:3
Joh 15:25 Joh 15:25 Ps 35:19 Ps 35:19
Joh 17:12 Joh 17:12 Ps 41:10 Ps 41:10 allusion anspelning
Joh 17:12 Joh 17:12 Ps 109:8,17 Ps 109:8,17 allusion anspelning
Joh 19:24 Joh 19:24 Ps 22:19 Ps 22:19
Joh 19:28 Joh 19:28 Ps 69:21 Ps 69:21 allusion anspelning
Joh 19:36 Joh 19:36 Ex 12:46 Ex 12:46
Joh 19:36 Joh 19:36 Ps 34:20 Ps 34:20
Joh 19:36 Joh 19:36 Nu 9:12 Nu 9:12 allusion anspelning
Joh 19:37 Joh 19:37 Zec 12:10 ZEC 12:10
Joh 20:9 Joh 20:9 Ps 16:10 Ps 16:10 allusion anspelning
Joh 20:17 Joh 20:17 Ps 22:22 Ps 22:22 allusion anspelning

Acts Apostlagärningarna

Ac 1:20 Ac 1:20 Ps 69:25 Ps 69:25
Ac 1:20 Ac 1:20 Ps 109:8 Ps 109:8
Ac 2:17-21 Ac 2:17-21 Joe 2:28-32 Joe 2:28-32
Ac 2:25-28 Ac 2:25-28 Ps 16:8-10 Ps 16:8-10
Ac 2:30 Ac 2:30 2Sa 7:12 2SA 7:12 allusion anspelning
Ac 2:30 Ac 2:30 Ps 89:4 Ps 89:4 allusion anspelning
Ac 2:31 Ac 2:31 Ps 16:10 Ps 16:10
Ac 2:34 Ac 2:34 Ps 110:1 Ps 110:1
Ac 3:22,23 Ac 3:22,23 De 18:15,18,19 De 18:15,18,19
Ac 3:25 Ac 3:25 Ge 22:18 Ge 22:18
Ac 3:25 Ac 3:25 Ge 12:3 Ge 12:3 allusion anspelning
Ac 4:11 Ac 4:11 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
Ac 4:11 Ac 4:11 Isa 28:16 Isa 28:16 allusion anspelning
Ac 4:25,26 Ac 4:25,26 Ps 2:1,2 Ps 2:1,2
Ac 7:2 Ac 7:2 Ge 15:7 Ge 15:7 allusion anspelning
Ac 7:2 Ac 7:2 Ne 9:7 Ne 9:7 allusion anspelning
Ac 7:3 Ac 7:3 Ge 12:1 Ge 12:1
Ac 7:4 Ac 7:4 Ge 11:31 Ge 11:31 allusion anspelning
Ac 7:4 Ac 7:4 Ge 12:4,5 Ge 12:4,5 allusion anspelning
Ac 7:5 Ac 7:5 Ge 12:7 Ge 12:7 allusion anspelning
Ac 7:5 Ac 7:5 Ge 13:15 Ge 13:15 allusion anspelning
Ac 7:6,7 Ac 7:6,7 Ge 15:13,14 Ge 15:13,14
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 17:10 Ge 17:10 allusion anspelning
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 21:3,4 Ge 21:3,4 allusion anspelning
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 25:26 Ge 25:26 allusion anspelning
Ac 7:8 Ac 7:8 Ge 42:13 Ge 42:13 allusion anspelning
Ac 7:9 Ac 7:9 Ge 37:4,11,28 Ge 37:4,11,28 allusion anspelning
Ac 7:9 Ac 7:9 Ge 39:1,2,21 Ge 39:1,2,21 allusion anspelning
Ac 7:10 Ac 7:10 Ge 41:37,40 Ge 41:37,40 allusion anspelning
Ac 7:11 Ac 7:11 Ge 41:54 Ge 41:54 allusion anspelning
Ac 7:12 Ac 7:12 Ge 42:2 Ge 42:2 allusion anspelning
Ac 7:13 Ac 7:13 Ge 45:1,9 Ge 45:1,9 allusion anspelning
Ac 7:14,15 Ac 7:14,15 Ge 45:1-28 Ge 45:1-28 allusion anspelning
Ac 7:16 Ac 7:16 Jos 24:32 Jos 24:32 allusion anspelning
Ac 7:17 Ac 7:17 Ex 1:7 Ex 1:7 allusion anspelning
Ac 7:18 Ac 7:18 Ex 1:8 Ex 1:8 allusion anspelning
Ac 7:19 Ac 7:19 Ex 1:10,22 Ex 1:10,22 allusion anspelning
Ac 7:20 Ac 7:20 Ex 2:2 Ex 2:2 allusion anspelning
Ac 7:21 Ac 7:21 Ex 2:3-10 Ex 2:3-10 allusion anspelning
Ac 7:24 Ac 7:24 Ex 2:11 Ex 2:11 allusion anspelning
Ac 7:26 Ac 7:26 Ex 2:13,14 Ex 2:13,14
Ac 7:29 Ac 7:29 Ex 18:3 Ex 18:3 allusion anspelning
Ac 7:30 Ac 7:30 Ex 3:2 Ex 3:2 allusion anspelning
Ac 7:32 Ac 7:32 Ex 3:6 Ex 3:6
Ac 7:33,34 Ac 7:33,34 Ex 3:5,7,8,10 Ex 3:5,7,8,10
Ac 7:35 Ac 7:35 Ex 2:14 Ex 2:14
Ac 7:35 Ac 7:35 Ex 3:15-18 Ex 3:15-18 allusion anspelning
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 7:1-12:51 Ex 7:1-12:51 allusion anspelning
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 14:21 Ex 14:21 allusion anspelning
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 12:41 Ex 12:41 allusion anspelning
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 15:23 Ex 15:23 allusion anspelning
Ac 7:36 Ac 7:36 Ex 16:1-36 Ex 16:1-36 allusion anspelning
Ac 7:37 Ac 7:37 De 18:15 De 18:15
Ac 7:38 Ac 7:38 Ex 19:3 Ex 19:3 allusion anspelning
Ac 7:38 Ac 7:38 Ex 20:1-24:18 Ex 20:1-24:18 allusion anspelning
Ac 7:40 Ac 7:40 Ex 32:1 Ex 32:1
Ac 7:41 Ac 7:41 Ex 32:19 Ex 32:19 allusion anspelning
Ac 7:42,43 Ac 7:42,43 Am 5:25,26 Am 5:25,26 allusion anspelning
Ac 7:44 Ac 7:44 Ex 25:40 Ex 25:40 allusion anspelning
Ac 7:44 Ac 7:44 Ex 26:30 Ex 26:30 allusion anspelning
Ac 7:45 Ac 7:45 Jos 3:14 Jos 3:14 allusion anspelning
Ac 7:45 Ac 7:45 Jos 18:1 Jos 18:1 allusion anspelning
Ac 7:46 Ac 7:46 2Sa 7:2 2SA 7:2 allusion anspelning
Ac 7:46 Ac 7:46 Ps 132:5 Ps 132:5 allusion anspelning
Ac 7:47 Ac 7:47 1Ki 8:1-66 1Ki 8:1-66 allusion anspelning
Ac 7:49,50 Ac 7:49,50 Isa 66:1,2 Isa 66:1,2
Ac 8:32,33 Ac 8:32,33 Isa 53:7,8 Isa 53:7,8
Ac 10:34 Ac 10:34 De 10:17 De 10:17 allusion anspelning
Ac 10:34 Ac 10:34 Job 34:19 Job 34:19 allusion anspelning
Ac 13:17 Ac 13:17 Isa 1:2 Isa 1:2 allusion anspelning
Ac 13:17 Ac 13:17 Ex 12:37 Ex 12:37 allusion anspelning
Ac 13:18 Ac 13:18 De 1:31 De 1:31 allusion anspelning
Ac 13:18 Ac 13:18 Nu 14:33 Nu 14:33 allusion anspelning
Ac 13:18 Ac 13:18 Ps 95:10 Ps 95:10 allusion anspelning
Ac 13:19 Ac 13:19 De 7:1 De 7:1 allusion anspelning
Ac 13:19 Ac 13:19 Jos 14:2 Jos 14:2 allusion anspelning
Ac 13:20 Ac 13:20 Jud 2:16 Jud 2:16 allusion anspelning
Ac 13:20 Ac 13:20 1Sa 3:20 1SA 3:20 allusion anspelning
Ac 13:21 Ac 13:21 1Sa 8:5 1SA 8:5 allusion anspelning
Ac 13:21 Ac 13:21 1Sa 10:21 1SA 10:21 allusion anspelning
Ac 13:22 Ac 13:22 1Sa 13:14 1SA 13:14
Ac 13:22 Ac 13:22 Ps 89:20 Ps 89:20
Ac 13:22 Ac 13:22 1Ch 10:14 1CH 10:14 allusion anspelning
Ac 13:33 Ac 13:33 Ps 2:7 Ps 2:7
Ac 13:34 Ac 13:34 Ps 55:3 Ps 55:3
Ac 13:35 Ac 13:35 Ps 16:10 Ps 16:10
Ac 13:36 Ac 13:36 1Ki 2:10 1Ki 2:10 allusion anspelning
Ac 13:41 Ac 13:41 Hab 1:5 Hab 1:5
Ac 13:47 Ac 13:47 Isa 49:6 Jes 49:6
Ac 13:47 Ac 13:47 Isa 11:10 Isa 11:10 allusion anspelning
Ac 15:16,17 Ac 15:16,17 Am 9:11,12 Am 9:11,12 allusion anspelning
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 9:9 Ps 9:9 allusion anspelning
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 96:13 Ps 96:13 allusion anspelning
Ac 17:31 Ac 17:31 Ps 98:9 Ps 98:9 allusion anspelning
Ac 23:5 Ac 23:5 Ex 22:28 Ex 22:28
Ac 28:26,27 Ac 28:26,27 Isa 6:9,10 Isa 6:9,10

Romans Romans

Ro 1:17 Ro 1:17 Hab 2:4 Hab 2:4
Ro 1:22 Ro 1:22 Jer 10:14 JER 10:14 allusion anspelning
Ro 2:6 Ro 2:6 Pr 24:12 Pr 24:12 allusion anspelning
Ro 2:6 Ro 2:6 Ps 62:12 Ps 62:12 allusion anspelning
Ro 2:11 Ro 2:11 De 10:17 De 10:17 allusion anspelning
Ro 2:11 Ro 2:11 Job 34:19 Job 34:19 allusion anspelning
Ro 2:24 Ro 2:24 Isa 52:5 Jes 52:5
Ro 2:24 Ro 2:24 Eze 36:20 Eze 36:20
Ro 3:4 Ro 3:4 Ps 116:11 Ps 116:11
Ro 3:4 Ro 3:4 Ps 51:4 Ps 51:4
Ro 3:8 Ro 3:8 Jer 17:6 Jer 17:6 allusion anspelning
Ro 3:10,11,12 Ro 3:10,11,12 Ps 14:1++ Ps 14:1 + +
Ro 3:13 Ro 3:13 Ps 5:9 Ps 5:9
Ro 3:13 Ro 3:13 Ps 140:3 Ps 140:3
Ro 3:14 Ro 3:14 Ps 10:7 Ps 10:7
Ro 3:15-18 Ro 3:15-18 Isa 59:7,8 Isa 59:7,8
Ro 3:18 Ro 3:18 Ps 36:1 Ps 36:1
Ro 4:3 Ro 4:3 Ge 15:6 Ge 15:6
Ro 4:7,8 Ro 4:7,8 Ps 32:1,2 Ps 32:1,2
Ro 4:11 Ro 4:11 Ge 17:10 Ge 17:10
Ro 4:17 Ro 4:17 Ge 17:5 Ge 17:5
Ro 4:18 Ro 4:18 Ge 15:5 Ge 15:5
Ro 7:7 Ro 7:7 Ex 20:17 Ex 20:17
Ro 7:7 Ro 7:7 De 5:21 De 5:21
Ro 8:36 Ro 8:36 Ps 44:22 Ps 44:22
Ro 9:7 Ro 9:7 Ge 21:12 Ge 21:12
Ro 9:9 Ro 9:9 Ge 18:10 Ge 18:10
Ro 9:12 Ro 9:12 Ge 25:23 Ge 25:23
Ro 9:13 Ro 9:13 Mal 1:2,3 Mal 1:2,3
Ro 9:15 Ro 9:15 Ex 33:19 Ex 33:19
Ro 9:17 Ro 9:17 Ex 9:16 Ex 9:16
Ro 9:20 Ro 9:20 Isa 45:9 Jes 45:9 allusion anspelning
Ro 9:21 Ro 9:21 Jer 18:6 Jer 18:6 allusion anspelning
Ro 9:25 Ro 9:25 Ho 2:23 Ho 2:23
Ro 9:26 Ro 9:26 Ho 1:10 Ho 1:10
Ro 9:27,28 Ro 9:27,28 Isa 10:22,23 Isa 10:22,23
Ro 9:29 Ro 9:29 Isa 1:9 Isa 1:9
Ro 9:33 Ro 9:33 Isa 8:14 Isa 8:14
Ro 9:33 Ro 9:33 Isa 28:16 Isa 28:16
Ro 10:5 Ro 10:5 Le 18:5 Le 18:5
Ro 10:5 Ro 10:5 Eze 20:11 Eze 20:11
Ro 10:6,7 Ro 10:6,7 De 30:12,13 De 30:12,13 allusion anspelning
Ro 10:8 Ro 10:8 De 30:14 De 30:14
Ro 10:11 Ro 10:11 Isa 28:16 Isa 28:16
Ro 10:13 Ro 10:13 Joe 2:32 Joe 2:32
Ro 10:15 Ro 10:15 Isa 52:7 Jes 52:7
Ro 10:15 Ro 10:15 Na 1:15 Na 1:15
Ro 10:16 Ro 10:16 Isa 53:1 Jes 53:1
Ro 10:18 Ro 10:18 Ps 19:4 Ps 19:4
Ro 10:19 Ro 10:19 De 32:21 De 32:21
Ro 10:20,21 Ro 10:20,21 Isa 65:1,2 Isa 65:1,2
Ro 11:1 Ro 11:1 Ps 94:14 Ps 94:14 allusion anspelning
Ro 11:3 Ro 11:3 1Ki 19:10,14 1Ki 19:10,14
Ro 11:4 Ro 11:4 1Ki 19:18 1Ki 19:18
Ro 11:8 Ro 11:8 Isa 29:10 Isa 29:10
Ro 11:8 Ro 11:8 Isa 6:9 Isa 6:9 allusion anspelning
Ro 11:9,10 Ro 11:9,10 Ps 69:22,23 Ps 69:22,23
Ro 11:26,27 Ro 11:26,27 Isa 59:20,21 Isa 59:20,21
Ro 11:34 Ro 11:34 Isa 40:13 Isa 40:13
Ro 11:35 Ro 11:35 Job 41:11 Job 41:11 allusion anspelning
Ro 12:9 Ro 12:9 Am 5:15 Am 5:15 allusion anspelning
Ro 12:16 Ro 12:16 Isa 5:21 Isa 5:21 allusion anspelning
Ro 12:16 Ro 12:16 Pr 3:7 Pr 3:7
Ro 12:19 Ro 12:19 De 32:35 De 32:35
Ro 12:20 Ro 12:20 Pr 25:21,22 Pr 25:21,22
Ro 13:9 Ro 13:9 Ex 20:13,17 Ex 20:13,17
Ro 13:9 Ro 13:9 De 5:16-21 De 5:16-21
Ro 13:9 Ro 13:9 Le 19:18 Le 19:18
Ro 14:11 Ro 14:11 Isa 45:23 Isa 45:23
Ro 15:3 Ro 15:3 Ps 69:9 Ps 69:9
Ro 15:9 Ro 15:9 Ps 18:49 Ps 18:49
Ro 15:10 Ro 15:10 De 32:43 De 32:43
Ro 15:11 Ro 15:11 Ps 117:1 Ps 117:1
Ro 15:12 Ro 15:12 Isa 11:1,10 Isa 11:1,10
Ro 15:21 Ro 15:21 Isa 52:15 Isa 52:15

1 Corinthians 1 Kor

1Co 1:19 1CO 1:19 Isa 29:14 Isa 29:14
1Co 1:20 1CO 1:20 Isa 44:25 Isa 44:25 allusion anspelning
1Co 1:20 1CO 1:20 Isa 33:18 Isa 33:18 allusion anspelning
1Co 1:31 1CO 1:31 Jer 9:24 Jer 9:24
1Co 2:9 1CO 2:9 Isa 64:4 Jes 64:4
1Co 2:16 1CO 2:16 Isa 40:13 Isa 40:13
1Co 3:8 1CO 3:8 Ps 62:12 Ps 62:12 allusion anspelning
1Co 3:19 1CO 3:19 Job 5:13 Job 5:13
1Co 3:20 1CO 3:20 Ps 94:11 Ps 94:11
1Co 5:13 1CO 5:13 De 17:9 De 17:9 allusion anspelning
1Co 5:13 1CO 5:13 De 19:19 De 19:19 allusion anspelning
1Co 5:13 1CO 5:13 De 24:7 De 24:7 allusion anspelning
1Co 6:16 1CO 6:16 Ge 2:24 Ge 2:24
1Co 9:9 1CO 9:9 De 25:4 De 25:4
1Co 10:1 1CO 10:1 Ex 13:21 Ex 13:21 allusion anspelning
1Co 10:1 1CO 10:1 Ex 14:22 Ex 14:22 allusion anspelning
1Co 10:1 1CO 10:1 Nu 9:18 Nu 9:18 allusion anspelning
1Co 10:3 1CO 10:3 Ex 16:15 Ex 16:15 allusion anspelning
1Co 10:3 1CO 10:3 Ex 17:6 Ex 17:6 allusion anspelning
1Co 10:3 1CO 10:3 Nu 11:4 Nu 11:4 allusion anspelning
1Co 10:3 1CO 10:3 Nu 20:11 Nu 20:11 allusion anspelning
1Co 10:3 1CO 10:3 Nu 26:64,65 Nu 26:64,65 allusion anspelning
1Co 10:7 1CO 10:7 Ex 32:6 Ex 32:6
1Co 10:8,10 1CO 10:8,10 Nu 25:1,9 Nu 25:1,9 allusion anspelning
1Co 10:8,10 1CO 10:8,10 Nu 21:4 Nu 21:4 allusion anspelning
1Co 10:8,10 1CO 10:8,10 Nu 14:2,36 Nu 14:2,36 allusion anspelning
1Co 10:8,10 1CO 10:8,10 Ps 106:14,19 Ps 106:14,19 allusion anspelning
1Co 10:20 1CO 10:20 De 32:17 De 32:17
1Co 10:26 1CO 10:26 Ps 24:1 Ps 24:1
1Co 14:21 1CO 14:21 Isa 28:11,12 Isa 28:11,12
1Co 14:34 1CO 14:34 Ge 3:16 Ge 3:16 allusion anspelning
1Co 15:3 1CO 15:3 Isa 53:8,9 Isa 53:8,9 allusion anspelning
1Co 15:3 1CO 15:3 Ps 22:1-31 Ps 22:1-31 allusion anspelning
1Co 15:3 1CO 15:3 Ps 40:1-17 Ps 40:1-17 allusion anspelning
1Co 15:4 1CO 15:4 Ps 16:10 Ps 16:10 allusion anspelning
1Co 15:25 1CO 15:25 Ps 110:1 Ps 110:1
1Co 15:27 1CO 15:27 Ps 8:6 Ps 8:6
1Co 15:32 1CO 15:32 Isa 22:13 Isa 22:13
1Co 15:45 1CO 15:45 Ge 2:7 Ge 2:7
1Co 15:54 1CO 15:54 Isa 25:8 Jes 25:8
1Co 15:55 1CO 15:55 Ho 13:14 Ho 13:14

2 Corinthians 2 Kor

2Co 3:13 2co 3:13 Ex 34:33 Ex 34:33 allusion anspelning
2Co 4:13 2co 4:13 Ps 116:10 Ps 116:10
2Co 5:17 2co 5:17 Isa 43:18,19 Isa 43:18,19
2Co 6:2 2co 6:2 Isa 49:8 Jes 49:8
2Co 6:16 2co 6:16 Le 26:11,12 Le 26:11,12
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 Isa 52:11,12 Isa 52:11,12
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 Jer 31:9 Jer 31:9
2Co 6:17,18 2co 6:17,18 2Sa 7:14 2SA 7:14
2Co 8:15 2co 8:15 Ex 16:18 Ex 16:18
2Co 9:7 2co 9:7 Pr 22:8 Pr 22:8 allusion anspelning
2Co 9:9 2co 9:9 Ps 112:9 Ps 112:9
2Co 10:17 2co 10:17 Jer 9:24 Jer 9:24
2Co 13:1 2co 13:1 De 19:15 De 19:15

Galatians Galaterbrevet

Ga 2:6 Ga 2:6 De 10:17 De 10:17
Ga 2:16 Ga 2:16 Ps 143:2 Ps 143:2 allusion anspelning
Ga 3:6 Ga 3:6 Ge 15:6 Ge 15:6 allusion anspelning
Ga 3:8 Ga 3:8 Ge 12:3 Ge 12:3
Ga 3:8 Ga 3:8 Ge 22:18 Ge 22:18 allusion anspelning
Ga 3:10 Ga 3:10 De 27:26 De 27:26
Ga 3:11 Ga 3:11 Hab 2:4 Hab 2:4
Ga 3:12 Ga 3:12 Le 18:5 Le 18:5
Ga 3:13 Ga 3:13 De 21:23 De 21:23
Ga 3:16 Ga 3:16 Ge 22:18 Ge 22:18
Ga 3:17 Ga 3:17 Ex 12:40 Ex 12:40 allusion anspelning
Ga 4:22 Ga 4:22 Ge 21:2,9 Ge 21:2,9 allusion anspelning
Ga 4:22 Ga 4:22 Ge 16:15 Ge 16:15 allusion anspelning
Ga 4:27 Ga 4:27 Isa 54:1 Jes 54:1
Ga 4:30 Ga 4:30 Ge 21:10 Ge 21:10
Ga 5:14 Ga 5:14 Le 19:18 Le 19:18

Ephesians Efesierbrevet

Eph 2:17 Ef 2:17 Isa 57:19 Isa 57:19 allusion anspelning
Eph 4:8 Ef 4:8 Ps 68:18 Ps 68:18
Eph 4:25 Ef 4:25 Zec 8:16 ZEC 8:16
Eph 4:26 Ef 4:26 Ps 4:4 Ps 4:4
Eph 5:31 Ef 5:31 Ge 2:4 Ge 2:4
Eph 6:2,3 Ef 6:2,3 Ex 20:12 Ex 20:12
Eph 6:2,3 Ef 6:2,3 De 5:16 De 5:16
Eph 6:9 Ef 6:9 De 10:17 De 10:17 allusion anspelning
Eph 6:9 Ef 6:9 Job 34:19 Job 34:19 allusion anspelning
Eph 6:17 Ef 6:17 Isa 59:17 Isa 59:17 allusion anspelning

Philippians Filipperbrevet

html 2:10 html 2:10 Isa 45:23 Isa 45:23 allusion anspelning
html 4:5 html 4:5 Ps 119:1-176 141:1-10 Ps 119:1-176 141:1-10 allusion anspelning
html 4:5 html 4:5 Ps 145:18 Ps 145:18 allusion anspelning

Colossians Kol

Col 2:11 Col 2:11 De 10:16 De 10:16 allusion anspelning
Col 3:25 Col 3:25 De 10:17 De 10:17 allusion anspelning
Col 3:25 Col 3:25 Job 34:19 Job 34:19 allusion anspelning

1 Thessalonians 1 Thessalonikerbrevet

1Th 5:8 1th 5:8 Isa 59:17 Isa 59:17 allusion anspelning
1Th 5:15 1th 5:15 Pr 17:13 Pr 17:13 allusion anspelning

2 Thessalonians 2 Tess

2Th 2:4 2th 2:4 Da 11:36 Da 11:36 allusion anspelning
2Th 2:8 2th 2:8 Isa 11:4 Jes 11:4 allusion? anspelning?

1 Timothy 1 Timothy

1Ti 2:13 1Ti 2:13 Ge 1:17 Ge 1:17 allusion? anspelning?
1Ti 2:13 1Ti 2:13 Ge 2:7,21,22 Ge 2:7,21,22 allusion anspelning
1Ti 2:14 1Ti 2:14 Ge 3:6 Ge 3:6 allusion anspelning
1Ti 2:14 1Ti 2:14 Ge 3:12 Ge 3:12 allusion anspelning
1Ti 5:18 1Ti 5:18 De 25:4 De 25:4
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Job 1:21 Job 1:21 allusion anspelning
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Ec 5:14 Ec 5:14 allusion anspelning
1Ti 6:7 1Ti 6:7 Ps 49:18 Ps 49:18 allusion? anspelning?

2 Timothy 2 Timoteus

2Ti 2:19 2Ti 2:19 Nu 16:5 Nu 16:5 allusion anspelning
2Ti 3:8 2Ti 3:8 Ex 7:11,22 Ex 7:11,22 allusion anspelning

Titus Titus

No References for Titus Inga hänvisningar till Titus

Philemon Philemon

No References for Philemon Inga hänvisningar till Philemon

Hebrews Hebreerbrevet

Heb 1:5 Heb 1:5 Ps 2:7 Ps 2:7
Heb 1:5 Heb 1:5 2Sa 7:14 2SA 7:14
Heb 1:6 Heb 1:6 Ps 97:7 Ps 97:7
Heb 1:7 Heb 1:7 Ps 104:4 Ps 104:4
Heb 1:8,9 Heb 1:8,9 Ps 45:6,7 Ps 45:6,7
Heb 1:10,11,12 Heb 1:10,11,12 Ps 102:25,26,27 Ps 102:25,26,27
Heb 1:13 Heb 1:13 Ps 110:1 Ps 110:1
Heb 2:6-8 Hebr 2:6-8 Ps 8:4-6 Ps 8:4-6
Heb 2:12 Heb 2:12 Ps 22:22 Ps 22:22
Heb 2:13 Heb 2:13 Isa 8:18 Isa 8:18
Heb 2:13 Heb 2:13 Ps 18:2 Ps 18:2
Heb 2:13 Heb 2:13 2Sa 22:2 2SA 22:2
Heb 3:2 Heb 3:2 Nu 12:7 Nu 12:7 allusion anspelning
Heb 3:7-11 Heb 3:7-11 Ps 95:7-11 Ps 95:7-11
Heb 3:15 Heb 3:15 Ps 95:7-11 Ps 95:7-11
Heb 3:17 Heb 3:17 Nu 14:35,36 Nu 14:35,36 allusion? anspelning?
Heb 4:3 Heb 4:3 Ps 95:11 Ps 95:11
Heb 4:4 Heb 4:4 Ge 2:2,3 Ge 2:2,3
Heb 4:7 Heb 4:7 Ps 95:7,8 Ps 95:7,8
Heb 5:4 Heb 5:4 1Ch 23:13 1CH 23:13 allusion? anspelning?
Heb 5:5 Heb 5:5 Ps 2:7 Ps 2:7
Heb 5:6 Heb 5:6 Ps 110:4 Ps 110:4
Heb 6:14 Heb 6:14 Ge 22:16,17 Ge 22:16,17
Heb 7:1 Heb 7:1 Ge 14:18 Ge 14:18 allusion anspelning
Heb 7:17,21 Heb 7:17,21 Ps 110:4 Ps 110:4
Heb 8:5 Heb 8:5 Ex 25:40 Ex 25:40
Heb 8:8-12 Heb 8:8-12 Jer 31:31-34 Jer 31:31-34
Heb 9:2 Heb 9:2 Ex 25:1-40 Ex 25:1-40 allusion anspelning
Heb 9:2 Heb 9:2 Ex 26:36 Ex 26:36 allusion anspelning
Heb 9:2 Heb 9:2 Ex 40:3 Ex 40:3 allusion? anspelning?
Heb 9:2 Heb 9:2 Nu 17:10 Nu 17:10 allusion anspelning
Heb 9:7 Heb 9:7 Ex 30:10 Ex 30:10 allusion anspelning
Heb 9:13 Heb 9:13 Le 16:14 Le 16:14 allusion anspelning
Heb 9:14 Heb 9:14 Nu 14:36 Nu 14:36 allusion? anspelning?
Heb 9:20 Heb 9:20 Ex 24:8 Ex 24:8
Heb 10:5-7 Heb 10:5-7 Ps 40:6-8 Ps 40:6-8
Heb 10:11 Heb 10:11 Ex 29:38 Ex 29:38 allusion anspelning
Heb 10:12,13 Heb 10:12,13 Ps 110:1 Ps 110:1 allusion anspelning
Heb 10:16,17 Heb 10:16,17 Jer 31:33,34 Jer 31:33,34
Heb 10:27 Heb 10:27 Isa 64:1 Jes 64:1 allusion? anspelning?
Heb 10:28 Heb 10:28 De 17:6 De 17:6 allusion anspelning
Heb 10:30 Heb 10:30 De 32:35,36 De 32:35,36
Heb 10:37,38 Heb 10:37,38 Hab 2:3,4 Hab 2:3,4
Heb 11:3 Heb 11:3 Ge 1:1 Ge 1:1 allusion anspelning
Heb 11:4 Heb 11:4 Ge 4:4 Ge 4:4 allusion anspelning
Heb 11:5 Heb 11:5 Ge 5:24 Ge 5:24 allusion anspelning
Heb 11:7 Heb 11:7 Ge 6:8,14 Ge 6:8,14 allusion anspelning
Heb 11:8 Heb 11:8 Ge 12:1,2 Ge 12:1,2 allusion anspelning
Heb 11:9 Heb 11:9 Ge 12:5++ Ge 12:5 + + allusion anspelning
Heb 11:9 Heb 11:9 Ge 27:11,12,14 Ge 27:11,12,14 allusion anspelning
Heb 11:11 Heb 11:11 Ge 18:1-33 Ge 18:1-33 allusion anspelning
Heb 11:12 Heb 11:12 Ge 22:17 Ge 22:17 allusion anspelning
Heb 11:13 Heb 11:13 Ge 47:9 Ge 47:9 allusion? anspelning?
Heb 11:13 Heb 11:13 Ps 39:13 Ps 39:13 allusion? anspelning?
Heb 11:13 Heb 11:13 Ge 23:4 Ge 23:4 allusion anspelning
Heb 11:14 Heb 11:14 Ho 14:2 Ho 14:2 allusion? anspelning?
Heb 11:17 Heb 11:17 Ge 22:1 Ge 22:1 allusion anspelning
Heb 11:18 Heb 11:18 Ge 22:12 Ge 22:12 allusion anspelning
Heb 11:20 Heb 11:20 Ge 27:28 Ge 27:28 allusion anspelning
Heb 11:21 Heb 11:21 Ge 47:31 Ge 47:31
Heb 11:21 Heb 11:21 Ge 48:15 Ge 48:15 allusion anspelning
Heb 11:22 Heb 11:22 Ge 50:24 Ge 50:24 allusion anspelning
Heb 11:23 Heb 11:23 Ex 2:2 Ex 2:2 allusion anspelning
Heb 11:25 Heb 11:25 Ex 2:11 Ex 2:11 allusion anspelning
Heb 11:27 Heb 11:27 Ex 2:15 Ex 2:15 allusion anspelning
Heb 11:28 Heb 11:28 Ex 12:11,18 Ex 12:11,18 allusion anspelning
Heb 11:29 Heb 11:29 Ex 14:22 Ex 14:22 allusion anspelning
Heb 11:30 Heb 11:30 Jos 6:20 Jos 6:20 allusion anspelning
Heb 11:31 Heb 11:31 Jos 2:1 Jos 2:1 allusion anspelning
Heb 11:31 Heb 11:31 Jos 6:17,23 Jos 6:17,23 allusion anspelning
Heb 11:32 Heb 11:32 Jud 6:4,11,15 Jud 6:4,11,15 allusion anspelning
Heb 11:32 Heb 11:32 1Sa 7:1-17 1SA 7:1-17 allusion? anspelning?
Heb 11:32 Heb 11:32 2Sa 2:1-32 2SA 2:1-32 allusion? anspelning?
Heb 11:33 Heb 11:33 2Sa 8:1-18 2SA 8:1-18 allusion? anspelning?
Heb 11:33 Heb 11:33 Jud 14:1-20 Jud 14:1-20 allusion? anspelning?
Heb 11:33 Heb 11:33 Da 6:1-28 Da 6:1-28 allusion? anspelning?
Heb 11:34 Heb 11:34 Da 3:1-30 Da 3:1-30 allusion? anspelning?
Heb 11:35 Heb 11:35 2Ki 4:20 2Ki 4:20 allusion anspelning
Heb 11:35 Heb 11:35 1Ki 17:1-24 1Ki 17:1-24 allusion anspelning
Heb 11:35 Heb 11:35 1Ki 19:1 1Ki 19:1 allusion anspelning
Heb 12:5,6 Heb 12:5,6 Pr 3:11,12 Pr 3:11,12
Heb 12:9 Heb 12:9 Nu 27:16 Nu 27:16 allusion? anspelning?
Heb 12:12,13 Heb 12:12,13 Isa 35:3 Jes 35:3 allusion anspelning
Heb 12:12,13 Heb 12:12,13 Pr 4:26 Pr 4:26 allusion anspelning
Heb 12:15 Heb 12:15 De 29:18 De 29:18 allusion anspelning
Heb 12:16 Heb 12:16 Ge 25:31 Ge 25:31 allusion anspelning
Heb 12:18 Heb 12:18 Ex 19:16 Ex 19:16 allusion anspelning
Heb 12:20 Heb 12:20 Ex 19:12,13 Ex 19:12,13
Heb 12:21 Heb 12:21 De 9:19 De 9:19
Heb 12:26 Heb 12:26 Hag 2:6 Hag 2:6
Heb 12:29 Heb 12:29 De 4:24 De 4:24
Heb 13:2 Heb 13:2 Ge 18:2 Ge 18:2 allusion anspelning
Heb 13:5 Heb 13:5 De 31:8 De 31:8
Heb 13:5 Heb 13:5 Jos 1:5 Jos 1:5
Heb 13:6 Heb 13:6 Ps 118:6 Ps 118:6
Heb 13:11 Heb 13:11 Le 4:12,21 Le 4:12,21 allusion anspelning
Heb 13:11 Heb 13:11 Le 16:27 Le 16:27 allusion anspelning
Heb 13:11 Heb 13:11 Nu 19:3 Nu 19:3 allusion anspelning
Heb 13:14 Heb 13:14 Mic 2:10 Mic 2:10 allusion anspelning

James James

Jas 1:10 Jas 1:10 Isa 40:6 Jes 40:6 allusion anspelning
Jas 1:10 Jas 1:10 Job 14:2 Job 14:2 allusion anspelning
Jas 1:19 Jas 1:19 Pr 17:27 Pr 17:27 allusion? anspelning?
Jas 2:1 Jas 2:1 Le 19:15 Le 19:15 allusion anspelning
Jas 2:1 Jas 2:1 Pr 24:23 Pr 24:23 allusion anspelning
Jas 2:8 Jas 2:8 Le 19:18 Le 19:18
Jas 2:11 Jas 2:11 Ex 20:13,14,15 Ex 20:13,14,15
Jas 2:21 Jas 2:21 Ge 22:9 Ge 22:9 allusion anspelning
Jas 2:23 Jas 2:23 Ge 15:6 Ge 15:6
Jas 2:25 Jas 2:25 Jos 2:1 Jos 2:1 allusion anspelning
Jas 2:25 Jas 2:25 Jos 6:17,23 Jos 6:17,23 allusion anspelning
Jas 4:6 Jas 4:6 Pr 3:34 Pr 3:34
Jas 5:3 Jas 5:3 Pr 16:27 Pr 16:27 allusion? anspelning?
Jas 5:11 Jas 5:11 Job 1:21,22 Job 1:21,22 allusion anspelning
Jas 5:11 Jas 5:11 Job 42:1-17 Job 42:1-17 allusion anspelning
Jas 5:17,18 Jas 5:17,18 1Ki 17:1 1Ki 17:1 allusion anspelning
Jas 5:17,18 Jas 5:17,18 1Ki 18:41 1Ki 18:41 allusion anspelning

1 Peter 1 Peter

1Pe 1:16 1PE 1:16 Le 11:44 Le 11:44
1Pe 1:24,25 1PE 1:24,25 Isa 40:6 Jes 40:6
1Pe 2:3 1PE 2:3 Ps 34:8,9 Ps 34:8,9 allusion? anspelning?
1Pe 2:4 1PE 2:4 Ps 118:22 Ps 118:22 allusion anspelning
1Pe 2:6 1PE 2:6 Isa 28:16 Isa 28:16
1Pe 2:7 1PE 2:7 Ps 118:22,23 Ps 118:22,23
1Pe 2:9 1PE 2:9 Ex 19:6 Ex 19:6
1Pe 2:9 1PE 2:9 De 10:15 De 10:15 allusion anspelning
1Pe 2:9 1PE 2:9 Ho 1:10 Ho 1:10 allusion anspelning
1Pe 2:10 1PE 2:10 Ho 2:23 Ho 2:23 allusion anspelning
1Pe 2:17 1PE 2:17 Pr 24:21 Pr 24:21 allusion anspelning
1Pe 2:22 1PE 2:22 Isa 53:9 Jes 53:9
1Pe 2:24 1PE 2:24 Isa 53:4,5 Isa 53:4,5
1Pe 3:6 1PE 3:6 Ge 18:12 Ge 18:12 allusion anspelning
1Pe 3:7 1PE 3:7 Pr 17:13 Pr 17:13 allusion? anspelning?
1Pe 3:10,11,12 1PE 3:10,11,12 Ps 34:12-16 Ps 34:12-16
1Pe 3:14,15 1PE 3:14,15 Isa 8:12,13 Isa 8:12,13 allusion? anspelning?
1Pe 3:20 1PE 3:20 Ge 6:3,12 Ge 6:3,12 allusion anspelning
1Pe 4:8 1PE 4:8 Pr 10:12 Pr 10:12
1Pe 4:18 1PE 4:18 Pr 11:31 Pr 11:31 allusion anspelning
1Pe 5:5 1PE 5:5 Pr 3:34 Pr 3:34 allusion anspelning
1Pe 5:7 1PE 5:7 Ps 55:23 Ps 55:23 allusion anspelning

2 Peter 2 Peter

2Pe 2:5 2Pe 2:5 Ge 7:23 Ge 7:23 allusion anspelning
2Pe 2:5 2Pe 2:5 Ge 8:1-22 Ge 8:1-22 allusion anspelning
2Pe 2:6 2Pe 2:6 Ge 19:1-38 Ge 19:1-38 allusion anspelning
2Pe 2:15,16 2Pe 2:15,16 Nu 22:1-41 Nu 22:1-41 allusion anspelning
2Pe 2:22 2Pe 2:22 Pr 26:11 Pr 26:11
2Pe 3:4 2Pe 3:4 Eze 12:22 Eze 12:22 allusion? anspelning?
2Pe 3:5,6 2Pe 3:5,6 Ge 1:1,2,6 Ge 1:1,2,6 allusion anspelning
2Pe 3:5,6 2Pe 3:5,6 Ge 7:21 Ge 7:21 allusion anspelning
2Pe 3:8 2Pe 3:8 Ps 90:4 Ps 90:4 allusion anspelning
2Pe 3:10 2Pe 3:10 Ps 102:26,27 Ps 102:26,27 allusion? anspelning?
2Pe 3:13 2Pe 3:13 Isa 65:17 Isa 65:17 allusion anspelning
2Pe 3:13 2Pe 3:13 Isa 66:22 Isa 66:22 allusion anspelning

1 John 1 Johannes

1Jo 1:8 1Jo 1:8 Pr 20:9 Pr 20:9 allusion anspelning
1Jo 3:5 1Jo 3:5 Isa 53:4 Jes 53:4 allusion? anspelning?
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion anspelning
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Nu 22:41 Nu 22:41 allusion? anspelning?
1Jo 3:12 1Jo 3:12 Nu 16:1,31 Nu 16:1,31 allusion anspelning

2 John 2 John

No References for 2 John Inga hänvisningar till 2 John

3 John 3 John

No References for 3 John Inga hänvisningar till 3 John

Jude Jude

Jude 1:5 Jude 1:5 Ex 12:41 Ex 12:41 allusion anspelning
Jude 1:5 Jude 1:5 Nu 14:32 Nu 14:32 allusion anspelning
Jude 1:7 Jude 1:7 Ge 19:1-38 Ge 19:1-38 allusion anspelning
Jude 1:9 Jude 1:9 De 34:5,6 De 34:5,6 allusion anspelning
Jude 1:11 Jude 1:11 Ge 4:8 Ge 4:8 allusion anspelning
Jude 1:11 Jude 1:11 Nu 22:1-41 Nu 22:1-41 allusion anspelning
Jude 1:11 Jude 1:11 Nu 16:1-50 Nu 16:1-50 allusion anspelning
Jude 1:14 Jude 1:14 Ge 5:18 Ge 5:18 allusion anspelning

Revelation Revelation

Re 1:6 Re 1:6 Ex 19:6 Ex 19:6 allusion? anspelning?
Re 1:7 Re 1:7 Da 7:13 Da 7:13 allusion? anspelning?
Re 1:7 Re 1:7 Isa 40:5 Jes 40:5 allusion? anspelning?
Re 1:7 Re 1:7 Zec 12:10-14 ZEC 12:10-14 allusion? anspelning?
Re 1:8 Re 1:8 Isa 41:4 Jes 41:4 allusion? anspelning?
Re 1:8 Re 1:8 Isa 44:6 Jes 44:6 allusion? anspelning?
Re 1:12 Re 1:12 Zec 4:2 Sak 4:2 allusion? anspelning?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Da 7:9 Da 7:9 allusion? anspelning?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Da 10:5,6 Da 10:5,6 allusion? anspelning?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 1:27 Eze 1:27 allusion? anspelning?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 8:2 Hes 8:2 allusion? anspelning?
Re 1:14,15 Re 1:14,15 Eze 43:2 Eze 43:2 allusion? anspelning?
Re 1:16 Re 1:16 Isa 49:2 Jes 49:2 allusion? anspelning?
Re 1:17 Re 1:17 Da 8:17 Da 8:17 allusion? anspelning?
Re 1:17 Re 1:17 Da 10:8++ Da 10:8 + + allusion? anspelning?
Re 1:17 Re 1:17 Isa 44:6 Jes 44:6 allusion? anspelning?
Re 2:1 Re 2:1 De 23:14 De 23:14 allusion? anspelning?
Re 2:7 Re 2:7 Ge 2:9 Ge 2:9 allusion? anspelning?
Re 2:14 Re 2:14 Nu 25:2 Nu 25:2 allusion? anspelning?
Re 2:14 Re 2:14 Nu 31:16 Nu 31:16 allusion? anspelning?
Re 2:20 Re 2:20 1Ki 16:31 1Ki 16:31 allusion? anspelning?
Re 2:20 Re 2:20 1Ki 21:23 1Ki 21:23 allusion? anspelning?
Re 2:20 Re 2:20 2Ki 9:33 2Ki 9:33 allusion? anspelning?
Re 2:23 Re 2:23 Jer 17:10 JER 17:10 allusion? anspelning?
Re 2:27 Re 2:27 Ps 2:9 Ps 2:9 allusion? anspelning?
Re 3:7 Re 3:7 Isa 22:22 Isa 22:22 allusion? anspelning?
Re 3:7 Re 3:7 Job 12:14 Job 12:14 allusion? anspelning?
Re 3:9 Re 3:9 Isa 60:14 Isa 60:14 allusion? anspelning?
Re 3:17 Re 3:17 Ho 12:8 Ho 12:8 allusion? anspelning?
Re 3:19 Re 3:19 Pr 3:11,12 Pr 3:11,12 allusion? anspelning?
Re 3:21 Re 3:21 Ps 110:1 Ps 110:1 allusion? anspelning?
Re 4:2,3 Re 4:2,3 Eze 1:26,28 Eze 1:26,28 allusion? anspelning?
Re 4:5 Re 4:5 Ex 19:16 Ex 19:16 allusion? anspelning?
Re 4:5 Re 4:5 Eze 1:1-28 Eze 1:1-28 allusion? anspelning?
Re 4:5 Re 4:5 Eze 11:1-25 Hes 11:1-25 allusion? anspelning?
Re 4:5 Re 4:5 Isa 6:1-13 Isa 6:1-13 allusion? anspelning?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 1:22 Eze 1:22 allusion? anspelning?
Re 4:6 Re 4:6 Ex 24:10 Ex 24:10 allusion? anspelning?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 1:5 Hes 1:5 allusion? anspelning?
Re 4:6 Re 4:6 Eze 10:12 Eze 10:12 allusion? anspelning?
Re 4:7 Re 4:7 Eze 1:10 Eze 1:10 allusion? anspelning?
Re 4:8 Re 4:8 Isa 6:2 Isa 6:2 allusion? anspelning?
Re 5:1 Re 5:1 Eze 2:2 Hes 2:2 allusion? anspelning?
Re 5:6 Re 5:6 Isa 53:7 Jes 53:7 allusion? anspelning?
Re 5:6 Re 5:6 Zec 4:10 ZEC 4:10 allusion? anspelning?
Re 5:6 Re 5:6 2Ch 16:9 2ch 16:9 allusion? anspelning?
Re 5:8 Re 5:8 Ps 141:2 Ps 141:2 allusion? anspelning?
Re 5:10 Re 5:10 Ex 19:6 Ex 19:6 allusion? anspelning?
Re 5:11 Re 5:11 Da 7:10 Da 7:10 allusion? anspelning?
Re 6:8 Re 6:8 Eze 14:21 Eze 14:21 allusion? anspelning?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 24:18,23 Isa 24:18,23 allusion? anspelning?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 13:13 Isa 13:13 allusion? anspelning?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Hag 2:6 Hag 2:6 allusion? anspelning?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Joe 2:31 Joe 2:31 allusion? anspelning?
Re 6:12,13 Re 6:12,13 Isa 34:4 Jes 34:4 allusion anspelning
Re 6:14 Re 6:14 Ps 102:26 Ps 102:26 allusion anspelning
Re 6:14 Re 6:14 Isa 34:4 Jes 34:4 allusion anspelning
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 2:9++ Jes 2:9 + + allusion? anspelning?
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 2:19++ Isa 2:19 + + allusion? anspelning?
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Ho 10:8 Ho 10:8 allusion anspelning
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Isa 13:13 Isa 13:13 allusion anspelning
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Ps 110:5 Ps 110:5 allusion anspelning
Re 6:15,16 Re 6:15,16 Joe 2:11 Joe 2:11 allusion anspelning
Re 7:2,3 Re 7:2,3 Eze 9:2++ Hes 9:2 + + allusion? anspelning?
Re 7:16 Re 7:16 Isa 49:10 Isa 49:10
Re 7:17 Re 7:17 Isa 25:8 Jes 25:8
Re 8:3 Re 8:3 Le 16:12++ Le 16:12 + + allusion anspelning
Re 8:3 Re 8:3 Ex 30:8 Ex 30:8 allusion? anspelning?
Re 8:3 Re 8:3 Ps 141:2 Ps 141:2 allusion anspelning
Re 8:5 Re 8:5 Eze 10:2 Eze 10:2 allusion? anspelning?
Re 8:7 Re 8:7 Joe 2:30 Joe 2:30 allusion anspelning
Re 8:7 Re 8:7 Ex 9:23 Ex 9:23 allusion anspelning
Re 8:8 Re 8:8 Ex 7:20 Ex 7:20 allusion? anspelning?
Re 8:11 Re 8:11 Jer 9:15 Jer 9:15 allusion anspelning
Re 8:12 Re 8:12 Eze 32:7 Eze 32:7 allusion anspelning
Re 9:4 Re 9:4 Eze 9:6 Hes 9:6 allusion anspelning
Re 9:6 Re 9:6 Jer 8:3 JER 8:3 allusion anspelning
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 2:4 Joe 2:4 allusion anspelning
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 1:6 Joe 1:6 allusion anspelning
Re 9:7,8,9 Re 9:7,8,9 Joe 2:5 Joe 2:5 allusion anspelning
Re 9:20 Re 9:20 Ps 115:4 Ps 115:4 allusion anspelning
Re 9:20 Re 9:20 Ps 135:15 Ps 135:15 allusion anspelning
Re 10:2 Re 10:2 Eze 2:9 Hes 2:9 allusion anspelning
Re 10:3 Re 10:3 Jer 25:30 JER 25:30 allusion anspelning
Re 10:4 Re 10:4 Da 8:26 Da 8:26 allusion anspelning
Re 10:5 Re 10:5 Da 12:4,7,9 Da 12:4,7,9 allusion anspelning
Re 10:8-11 Re 10:8-11 Eze 2:8 Hes 2:8 allusion anspelning
Re 10:11 Re 10:11 Jer 1:9 JER 1:9 allusion? anspelning?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 40:3 Eze 40:3 allusion? anspelning?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 41:13 Eze 41:13 allusion? anspelning?
Re 11:1 Re 11:1 Eze 40:47 Eze 40:47 allusion? anspelning?
Re 11:2 Re 11:2 Da 7:25 Da 7:25 allusion? anspelning?
Re 11:4 Re 11:4 Zec 4:3,11 ZEC 4:3,11 allusion anspelning
Re 11:5 Re 11:5 2Ki 1:9-12 2Ki 1:9-12 allusion? anspelning?
Re 11:6 Re 11:6 1Ki 17:1 1Ki 17:1 allusion anspelning
Re 11:6 Re 11:6 Ex 7:20 Ex 7:20 allusion anspelning
Re 11:7 Re 11:7 Da 7:21 Da 7:21 allusion anspelning
Re 11:10 Re 11:10 Es 9:22 Es 9:22 allusion anspelning
Re 11:15 Re 11:15 Da 2:44 Da 2:44 allusion? anspelning?
Re 11:15 Re 11:15 Da 7:14 Da 7:14 allusion anspelning
Re 11:18 Re 11:18 Ps 2:1-5 Ps 2:1-5 allusion anspelning
Re 11:18 Re 11:18 Ps 46:6 Ps 46:6 allusion anspelning
Re 11:18 Re 11:18 Da 7:10,22 Da 7:10,22 allusion? anspelning?
Re 11:18 Re 11:18 Ps 115:13 Ps 115:13 allusion? anspelning?
Re 11:18 Re 11:18 Da 11:44 Da 11:44 allusion? anspelning?
Re 12:1,2 Re 12:1,2 Mic 4:9,10 Mic 4:9,10 allusion? anspelning?
Re 12:1,2 Re 12:1,2 Isa 66:7 Jes 66:7 allusion? anspelning?
Re 12:3 Re 12:3 Da 7:7 Da 7:7 allusion anspelning
Re 12:4 Re 12:4 Da 8:10 Da 8:10 allusion? anspelning?
Re 12:5 Re 12:5 Isa 66:7 Jes 66:7 allusion anspelning
Re 12:5 Re 12:5 Ps 2:10 Ps 2:10 allusion? anspelning?
Re 12:6 Re 12:6 Da 7:25 Da 7:25 allusion? anspelning?
Re 12:7 Re 12:7 Da 10:13,21 Da 10:13,21 allusion? anspelning?
Re 12:7 Re 12:7 Da 12:1 Da 12:1 allusion? anspelning?
Re 12:14 Re 12:14 Da 7:25 Da 7:25 allusion? anspelning?
Re 12:14 Re 12:14 Da 12:7 Da 12:7 allusion? anspelning?
Re 13:1 Re 13:1 Da 7:3,7 Da 7:3,7 allusion? anspelning?
Re 13:2 Re 13:2 Da 7:5,6 Da 7:5,6 allusion anspelning
Re 13:5,6 Re 13:5,6 Da 7:8 Da 7:8 allusion anspelning
Re 13:5,6 Re 13:5,6 Da 7:25 Da 7:25 allusion anspelning
Re 13:7 Re 13:7 Da 8:10,24 Da 8:10,24 allusion? anspelning?
Re 13:7 Re 13:7 Da 5:19 Da 5:19 allusion anspelning
Re 13:7 Re 13:7 Da 2:37 Da 2:37 allusion anspelning
Re 13:10 Re 13:10 Isa 14:2 Jes 14:2 allusion anspelning
Re 13:10 Re 13:10 Ge 9:6 Ge 9:6 allusion anspelning
Re 13:14 Re 13:14 Da 3:1-30 Da 3:1-30 allusion? anspelning?
Re 14:1 Re 14:1 Ps 2:6 Ps 2:6 allusion anspelning
Re 14:1 Re 14:1 Isa 59:20 Isa 59:20 allusion anspelning
Re 14:5 Re 14:5 Ps 32:2 Ps 32:2 allusion anspelning
Re 14:8 Re 14:8 Isa 21:9 Jes 21:9 allusion anspelning
Re 14:8 Re 14:8 Jer 51:8 Jer 51:8 allusion anspelning
Re 14:8 Re 14:8 Da 4:27 Da 4:27 allusion? anspelning?
Re 14:10 Re 14:10 Ps 75:9 Ps 75:9 allusion? anspelning?
Re 14:10 Re 14:10 Isa 51:22 Isa 51:22 allusion anspelning
Re 14:10 Re 14:10 Jer 25:15 JER 25:15 allusion anspelning
Re 14:11 Re 14:11 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion anspelning
Re 14:14 Re 14:14 Da 7:13 Da 7:13 allusion anspelning
Re 14:14 Re 14:14 Isa 19:1 Jes 19:1 allusion? anspelning?
Re 14:15 Re 14:15 Joe 3:13 Joe 3:13 allusion anspelning
Re 14:19,20 Re 14:19,20 Joe 3:13 Joe 3:13 allusion anspelning
Re 14:19,20 Re 14:19,20 Isa 63:3 Jes 63:3 allusion anspelning
Re 14:19,20 Re 14:19,20 La 1:15 La 1:15 allusion anspelning
Re 15:2 Re 15:2 Eze 1:22 Eze 1:22 allusion anspelning
Re 15:3 Re 15:3 Ex 15:11 Ex 15:11 allusion anspelning
Re 15:4 Re 15:4 Jer 10:6 Jer 10:6
Re 15:4 Re 15:4 Ps 86:9 Ps 86:9
Re 15:7 Re 15:7 Eze 10:7 Eze 10:7 allusion anspelning
Re 15:8 Re 15:8 Eze 10:4 Eze 10:4 allusion anspelning
Re 15:8 Re 15:8 Isa 6:4 Isa 6:4 allusion anspelning
Re 15:8 Re 15:8 1Ki 8:11 1Ki 8:11 allusion anspelning
Re 16:2 Re 16:2 Eze 10:2 Eze 10:2 allusion? anspelning?
Re 16:2 Re 16:2 Ex 9:10 Ex 9:10 allusion? anspelning?
Re 16:3,4 Re 16:3,4 Ex 7:19,20 Ex 7:19,20 allusion? anspelning?
Re 16:6 Re 16:6 Ex 7:21 Ex 7:21 allusion? anspelning?
Re 16:6 Re 16:6 Eze 16:38 Eze 16:38 allusion? anspelning?
Re 16:10 Re 16:10 Ex 10:22 Ex 10:22 allusion? anspelning?
Re 16:12 Re 16:12 Isa 11:15,16 Isa 11:15,16 allusion? anspelning?
Re 16:12 Re 16:12 Jer 50:38 JER 50:38 allusion? anspelning?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Zep 3:8 Zep 3:8 allusion? anspelning?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Joe 3:2 Joe 3:2 allusion? anspelning?
Re 16:14,16 Re 16:14,16 Zec 14:2 Sak 14:2 allusion? anspelning?
Re 16:21 Re 16:21 Ex 9:24,34 Ex 9:24,34 allusion? anspelning?
Re 17:1 Re 17:1 Jer 51:13 JER 51:13 allusion anspelning
Re 17:2 Re 17:2 Jer 51:7 Jer 51:7 allusion anspelning
Re 17:3 Re 17:3 Da 7:7,8,25 Da 7:7,8,25 allusion? anspelning?
Re 17:4 Re 17:4 Jer 51:7 Jer 51:7 allusion? anspelning?
Re 17:8 Re 17:8 Da 7:11 Da 7:11 allusion? anspelning?
Re 17:12 Re 17:12 Da 7:20,24 Da 7:20,24 allusion anspelning
Re 17:14 Re 17:14 Da 8:25 Da 8:25 allusion anspelning
Re 17:15 Re 17:15 Isa 8:7 Isa 8:7 allusion anspelning
Re 17:15 Re 17:15 Jer 51:42 JER 51:42 allusion anspelning
Re 18:2 Re 18:2 Isa 21:9 Jes 21:9
Re 18:2 Re 18:2 Jer 51:8 Jer 51:8 allusion anspelning
Re 18:2 Re 18:2 Isa 13:21 Isa 13:21 allusion anspelning
Re 18:3 Re 18:3 Jer 51:7 Jer 51:7
Re 18:3 Re 18:3 Na 3:4 Na 3:4 allusion anspelning
Re 18:4 Re 18:4 Isa 52:11 Isa 52:11 allusion anspelning
Re 18:4 Re 18:4 Jer 50:8 Jer 50:8 allusion anspelning
Re 18:4 Re 18:4 Jer 51:6,9,45 JER 51:6,9,45 allusion anspelning
Re 18:6 Re 18:6 Jer 50:15,29 Jer 50:15,29 allusion anspelning
Re 18:6 Re 18:6 Ps 137:8 Ps 137:8 allusion anspelning
Re 18:7,8 Re 18:7,8 Isa 47:7++ Jes 47:7 + + allusion anspelning
Re 18:7,8 Re 18:7,8 Jer 50:31 JER 50:31 allusion anspelning
Re 18:11 Re 18:11 Eze 27:1-36 Hes 27:1-36 allusion anspelning
Re 18:11 Re 18:11 Isa 23:1-18 Isa 23:1-18 allusion anspelning
Re 18:18 Re 18:18 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion anspelning
Re 18:20 Re 18:20 Isa 44:23 Isa 44:23 allusion anspelning
Re 18:20 Re 18:20 Jer 51:48 JER 51:48 allusion anspelning
Re 18:21 Re 18:21 Jer 51:63,64 Jer 51:63,64 allusion anspelning
Re 18:22 Re 18:22 Isa 24:8 Jes 24:8 allusion anspelning
Re 18:22 Re 18:22 Jer 7:34 Jer 7:34 allusion anspelning
Re 18:22 Re 18:22 Jer 25:10 JER 25:10 allusion anspelning
Re 18:23 Re 18:23 Isa 23:8 Jes 23:8 allusion anspelning
Re 18:24 Re 18:24 Jer 51:49 JER 51:49 allusion anspelning
Re 19:2 Re 19:2 De 32:4,43 De 32:4,43 allusion anspelning
Re 19:3 Re 19:3 Isa 34:10 Isa 34:10 allusion anspelning
Re 19:5 Re 19:5 Ps 135:1,20 Ps 135:1,20 allusion anspelning
Re 19:5 Re 19:5 Ps 115:13 Ps 115:13 allusion anspelning
Re 19:8 Re 19:8 Ps 45:14 Ps 45:14 allusion anspelning
Re 19:8 Re 19:8 Isa 61:10 Isa 61:10 allusion anspelning
Re 19:11 Re 19:11 Ps 72:2++ Ps 72:2 + + allusion? anspelning?
Re 19:12 Re 19:12 Da 10:6 Da 10:6 allusion anspelning
Re 19:13 Re 19:13 Isa 63:1 Jes 63:1 allusion anspelning
Re 19:15 Re 19:15 Ps 2:9 Ps 2:9 allusion anspelning
Re 19:15 Re 19:15 La 1:15 La 1:15 allusion anspelning
Re 19:15 Re 19:15 Isa 63:3 Jes 63:3 allusion anspelning
Re 19:17,18 Re 19:17,18 Isa 34:6 Jes 34:6 allusion? anspelning?
Re 19:17,18 Re 19:17,18 Eze 39:17-20 Hes 39:17-20 allusion anspelning
Re 19:19 Re 19:19 Ps 2:2 Ps 2:2 allusion anspelning
Re 19:20 Re 19:20 Isa 30:33 Isa 30:33 allusion? anspelning?
Re 19:20 Re 19:20 Da 7:11,26 Da 7:11,26 allusion? anspelning?
Re 20:4 Re 20:4 Da 9:22,27 Da 9:22,27 allusion? anspelning?
Re 21:1 Re 21:1 Isa 65:17 Isa 65:17 allusion anspelning
Re 21:2 Re 21:2 Eze 40:1-49 48:1-35++ Hes 40:1-49 48:1-35 + + allusion? anspelning?
Re 21:3 Re 21:3 Eze 37:27 Eze 37:27 allusion anspelning
Re 21:4 Re 21:4 Isa 25:8 Jes 25:8 allusion anspelning
Re 21:4 Re 21:4 Isa 65:19 Isa 65:19 allusion anspelning
Re 21:5 Re 21:5 Isa 43:19 Isa 43:19 allusion anspelning
Re 21:6 Re 21:6 Isa 55:1 Jes 55:1 allusion anspelning
Re 21:10 Re 21:10 Eze 40:2 Eze 40:2 allusion anspelning
Re 21:12 Re 21:12 Eze 48:31 Eze 48:31 allusion anspelning
Re 21:15 Re 21:15 Zec 2:1 Sak 2:1 allusion anspelning
Re 21:15 Re 21:15 Eze 40:3 Eze 40:3 allusion anspelning
Re 21:19 Re 21:19 Isa 54:11,12 Isa 54:11,12 allusion anspelning
Re 21:23 Re 21:23 Isa 60:19 Isa 60:19 allusion anspelning
Re 21:23 Re 21:23 Eze 48:35 Eze 48:35 allusion? anspelning?
Re 21:24,25 Re 21:24,25 Isa 60:3,11,20 Isa 60:3,11,20 allusion anspelning
Re 21:27 Re 21:27 Isa 52:1 Jes 52:1 allusion anspelning
Re 21:27 Re 21:27 Eze 44:9 Eze 44:9 allusion anspelning
Re 22:1,2 Re 22:1,2 Zec 14:8 Sak 14:8 allusion anspelning
Re 22:1,2 Re 22:1,2 Eze 47:1,7,12 Eze 47:1,7,12 allusion anspelning
Re 22:3 Re 22:3 Zec 14:11 ZEC 14:11 allusion? anspelning?
Re 22:5 Re 22:5 Isa 24:23 Isa 24:23 allusion anspelning
Re 22:5 Re 22:5 Isa 60:19 Isa 60:19 allusion anspelning
Re 22:5 Re 22:5 Eze 48:35 Eze 48:35 allusion anspelning
Re 22:10 Re 22:10 Da 8:26 Da 8:26 allusion? anspelning?
Re 22:10 Re 22:10 Da 12:4 Da 12:4 allusion? anspelning?
Re 22:12 Re 22:12 Isa 40:10 Isa 40:10 allusion anspelning
Re 22:13 Re 22:13 Isa 41:4 Jes 41:4 allusion anspelning
Re 22:13 Re 22:13 Isa 44:6 Jes 44:6 allusion anspelning
Re 22:16 Re 22:16 Isa 11:1,10 Isa 11:1,10 allusion anspelning
Re 22:17 Re 22:17 Isa 55:1 Jes 55:1 allusion anspelning
Re 22:18 Re 22:18 De 4:2 De 4:2 allusion anspelning
Re 22:18 Re 22:18 De 12:32 De 12:32 allusion anspelning
Re 22:20 Re 22:20 Hab 2:3 Hab 2:3 allusion? anspelning?


Total Listings Here Totalt Listings Here

Matthew Matthew 102 102
Mark Mark 39 39
Luke Luke 68 68
John John 49 49
Acts Apostlagärningarna 96 96
Romans Romans 75 75
1 Corinthians 1 Kor 41 41
2 Corinthians 2 Kor 13 13
Galatians Galaterbrevet 16 16
Ephesians Efesierbrevet 10 10
Philipians Philipians 3 3
Colossians Kol 3 3
1 Thessalonians 1 Thessalonikerbrevet 2 2
2 Thessalonians 2 Tess 2 2
1 Timothy 1 Timothy 8 8
2 Timothy 2 Timoteus 2 2
Titus Titus 0 0
Philemon Philemon 0 0
Hebrews Hebreerbrevet 99 99
James James 17 17
1 Peter 1 Peter 22 22
2 Peter 2 Peter 12 12
1 John 1 Johannes 5 5
2 John 2 John 0 0
3 John 3 John 0 0
Jude Jude 8 8
Revelation Uppenbarelseboken 245 245

Total Totalt 937 937
BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är