Southern Baptist Confessions of Faith Southern Baptist trosbekännelser

General Information Allmän information

Confessions of Faith have always been important to Baptists. Trosbekännelser har alltid varit viktiga för baptisterna. While not approaching the status of creeds, nonetheless they have played a very significant role in Baptist life. Även om inte närmar sig trosbekännelser, trots att de har spelat en mycket viktig roll i Baptist liv. More important to Baptists today is their role in helping us plumb the depths of Baptist History. Viktigare att baptisterna i dag är deras roll i att hjälpa oss lod djup Baptist History.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
f=


Also, see: Se även:
London (Westminster) Confession London (Westminster) bikten
London Baptist Confession London Baptist Confession
New Hampshire Confession New Hampshire Confession

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är