Saint John's Baptism

Allmän information

Sankt Johannes dop var inte kristna dopet, inte heller var det som bedrevs av lärjungarna tidigare till vår Herrens korsfästelse.

Dittills Nya testamentet ekonomin inte fanns.

Johannes dop skyldig sina undersåtar till omvändelse, och inte tron på Kristus.

Det gavs inte i namn av treenigheten, och de som Johannes döpte var rebaptized av Paul (Apg 18:24, 19:7).

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post


Se även:


John the Baptist

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är