Genève Confession of Faith

Disposition

Artikel 1 - Guds Ord

Artikel 2 - One Bara Gud

Artikel 3 - Guds lag lika för alla

Artikel 4 - Natural Man

Artikel 5 - Man själv Lost

Artikel 6 - Frälsning i Jesus

Artikel 7 - rättfärdighet i Jesus

Artikel 8 - Regeneration i Jesus

Artikel 9 - syndernas förlåtelse alltid är nödvändigt för de troende

Artikel 10 - Alla våra bästa i Guds nåd

Artikel 11 - Faith

Artikel 12 - Anspråk på Gud och förbön Kristus

Artikel 13 - Prayer begriplig

Artikel 14 - sakramenten

Artikel 15 - Baptism

Artikel 16 - Den heliga nattvarden

Artikel 17 - Human Traditioner

Artikel 18 - Församlingen

Artikel 19 - Bannlysning

Artikel 20 - ministrarna i Word

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är