Saint Jude

Allmän information

Jude, kallas ibland Judas, eller Judas Taddeus, omnämns i Luk 6:16 och Apostlagärningarna 1:13 som en av Jesus apostlar.

Han ansågs traditionellt ha varit författaren till epistel Jude och beskrivs ofta med Taddeus, aposteln nämns i Mark 3:18 och Matt. 10:3.

Bland romerska katoliker han är känd som skyddshelgon för desperata fall.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
f=


Jude = Judas

Avancerad information

Bland apostlarna fanns det två som bar detta namn,


Han som kallas "Jakobs broder" (Luk 6:16), kan vara samma sak med Judas tillnamnet Lebbaeus.

Det enda som registreras för honom är i Joh 14:22.

(Easton illustrerad ordbok)


Se även:


Epistel Jude

Apostlar

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är