Nya testamentet Hänvisningar till


Gamla Testamentet

Allmän information

Ställen i Nya Testamentet som citerar eller anspelar på Gamla Testamentet

Följande lista innehåller cirka ettusen Nya testamentet citat eller anspelningar av Gamla Testamentet.

Anmärkning: Förteckningen innehåller inte bara de direkta eller indirekta citat, men även de antydningar som är särskilt värda att uppmärksammas: och de avsnitt ges i den ordning de böcker i Nya Testamentet.

Den första kolumnen är det Nya Testamentet citat (eller antydan). Den andra kolumnen är det Gamla Testamentet Skriften som avses. Om ett frågetecken följer ordet anspelning "(anspelning?") Så anspelning är inte säkert utan bara en möjlighet.

Matthew

Mt 1:23

Isa 7:14

Mt 2:6

Mic 5:2

Mt 2:15

Ho 11:1

Mt 2:18

JER 31:15

Mt 3:3

Jes 40:3

Mt 4:4

De 8:3

Mt 4:6

Ps 91:11,12

Mt 4:7

De 6:16

Mt 4:10

De 6:13

Mt 4:10

De 10:20

Mt 4:15,16

Isa 9:1,2

Mt 4:15,16

Jes 42:7

Mt 5:5

Ps 37:11

anspelning

Mt 5:21

Ex 20:13

anspelning

Mt 5:21

De 5:17

Mt 5:27

Ex 20:14

anspelning

Mt 5:27

De 5:18

Mt 5:31

De 24:1

anspelning

Mt 5:33

Ex 20:7

anspelning

Mt 5:33

Le 19:12

anspelning

Mt 5:38

Ex 21:24

anspelning

Mt 5:38

Le 24:20

anspelning

Mt 5:38

De 19:21

Mt 5:43

Le 19:18

anspelning

Mt 5:48

Ge 17:1

Mt 7:23

Ps 6:8

Mt 8:4

Le 14:2,3

anspelning

Mt 8:17

Jes 53:4

Mt 9:13

Ho 6:6

Mt 10:35,26

Mic 7:6

anspelning

Mt 11:5

Jes 35:5

anspelning

Mt 11:5

Isa 29:18

anspelning

Mt 11:10

Mal 3:1

Mt 11:14

Mal 4:5

anspelning

Mt 12:3

1SA 21:6

anspelning

Mt 12:5

Nu 28:9,10

anspelning

Mt 12:7

Ho 6:6

Mt 12:18

Jes 42:1

Mt 12:18-21

Jes 42:1-4

Mt 12:40

Jon 1:17 + +

anspelning

Mt 12:42

1Ki 10:1

anspelning

Mt 13:14

Isa 6:9,10

Mt 13:35

Ps 78:2

Mt 15:4

Ex 20:12

Mt 15:4

De 5:16

Mt 15:4

Ex 21:17

Mt 15:4

Le 20:9

anspelning

Mt 15:4

Pr 20:20

anspelning

Mt 15:8,9

Isa 29:13

Mt 16:4

Jon 1:17

anspelning

Mt 17:10

Mal 4:5

anspelning

Mt 18:15

Le 19:17

anspelning

Mt 18:16

Le 19:15

anspelning

Mt 18:16

De 19:15

anspelning

Mt 19:4

Ge 1:27

anspelning

Mt 19:5

Ge 2:24

Mt 19:7

De 24:1

anspelning

Mt 19:18

Ex 20:12 + +

Mt 19:19

Le 19:18

Mt 19:26

JER 32:17

anspelning

Mt 21:5

Sak 9:9

Mt 21:9

Ps 118:26

Mt 21:13

Jes 56:7

Mt 21:13

Jer 7:11

Mt 21:16

Ps 8:2

Mt 21:33

Isa 5:1

anspelning

Mt 21:42

Ps 118:22,23

Mt 21:44

Isa 8:14

anspelning

Mt 21:44

Sak 12:3

anspelning

Mt 21:44

Da 2:34,35,44

anspelning

Mt 22:24

De 25:5

Mt 22:32

Ex 3:6

Mt 22:37

De 6:5

Mt 22:39

Le 19:18

Mt 22:44

Ps 110:1

Mt 23:35

Ge 4:8

anspelning

Mt 23:35

2ch 24:21,22

anspelning

Mt 23:38

Ps 69:25

anspelning

Mt 23:38

Jer 12:7

anspelning

Mt 23:38

Jer 22:5

anspelning

Mt 23:39

Ps 118:26

anspelning

Mt 24:15

Da 9:27

anspelning

Mt 24:15

Da 8:13

anspelning

Mt 24:15

Da 11:31

anspelning

Mt 24:15

Da 12:11

anspelning

Mt 24:21

Jer 30:7

Mt 24:29

Isa 13:9,10

anspelning

Mt 24:29

Joe 2:10

anspelning

Mt 24:29

Joe 3:15

anspelning

Mt 24:29

Eze 32:7

anspelning

Mt 24:35

Isa 51:16

anspelning

Mt 24:37

Ge 7:4

anspelning

Mt 25:41

Ps 6:8

Mt 26:24

Ps 22:1-31

anspelning

Mt 26:31

Sak 13:7

Mt 26:60

Ps 35:11

anspelning

Mt 26:67

Jes 50:6

anspelning

Mt 27:9,10

ZEC 11:13

Mt 27:35

Ps 22:18

Mt 27:43

Ps 22:7,8,9

anspelning

Mt 27:46

Ps 22:1

Mt 28:18

Da 7:14

anspelning

Mark

Mr 1:2,3

Mal 3:1

Mr 1:2,3

Jes 40:3

Mr 1:44

Le 14:2

anspelning

Mr 2:25,26

1SA 21:6

anspelning

Mr 4:12

Isa 6:9

Mr 7:6,7

Isa 29:13

Mr 7:10

Ex 20:12

Mr 7:10

De 5:16

Mr 7:10

Ex 21:17

Mr 7:10

Pr 20:20

Mr 9:11

Mal 4:5

anspelning

Mr 9:44

Isa 66:24

anspelning

Mr 10:4

De 24:1

anspelning

Mr 10:6

Ge 1:27

Mr 10:7

Ge 2:24

Mr 10:19

Ex 20:12,13,14

Mr 11:9

Ps 118:26

Mr 11:17

Jes 56:7

Mr 11:17

Jer 7:11

Mr 12:1

Isa 5:1

anspelning

Mr 12:10,11

Ps 118:22,23

Mr 12:19

De 25:5

Mr 12:26

Ex 3:6

Mr 12:29,30

De 6:4,5

Mr 12:31

Le 19:18

Mr 12:33

1SA 15:22

anspelning

Mr 12:36

Ps 110:1

Mr 13:5

Jer 29:8

anspelning

Mr 13:12

Mic 7:6

anspelning

Mr 13:14

Da 9:27

anspelning

Mr 13:14

Da 8:13

anspelning

Mr 13:14

Da 11:31

anspelning

Mr 13:14

Da 12:11

anspelning

Mr 13:24

Isa 13:9,10

anspelning

Mr 13:24

Joe 3:15

anspelning

Mr 13:31

Jes 40:8

anspelning

Mr 14:27

Sak 13:7

Mr 15:28

Isa 53:12

Mr 15:34

Ps 22:1

Luke

Lu 1:10

Le 16:17

anspelning

Lu 1:17

Mal 4:5,6

Lu 1:32

Ps 132:11

anspelning

Lu 1:33

Mic 4:7

anspelning

Lu 1:33

Da 4:3

anspelning

Lu 1:55

Ge 22:18

anspelning

Lu 1:55

Ge 17:19

anspelning

Lu 1:73

Ge 22:16

anspelning

Lu 1:73

Ge 12:3

anspelning

Lu 1:78

Nu 24:17

anspelning

Lu 1:78

Mal 4:2

anspelning

Lu 1:79

Isa 9:2

anspelning

Lu 2:21,22

Le 12:3,4

anspelning

Lu 2:23

Ex 13:2

Lu 2:24

Le 12:8

Lu 2:34

Isa 8:14,15

anspelning

Lu 3:4,5,6

Isa 40:3,4,5

Lu 4:4

De 8:3

Lu 4:8

De 6:13

Lu 4:8

De 10:20

Lu 4:10,11

Ps 91:11,12

Lu 4:12

De 6:16

Lu 4:18,19

Isa 61:1,2

Lu 4:25,26

1Ki 17:1,9

anspelning

Lu 4:25,26

1Ki 18:1,2

anspelning

Lu 4:27

2Ki 5:14

anspelning

Lu 5:14

Le 14:2

anspelning

Lu 6:3,4

1SA 21:6

anspelning

Lu 6:24

Am 6:1

anspelning

Lu 7:27

Mal 3:1

Lu 8:10

Isa 6:9

Lu 10:4

2Ki 4:29

anspelning

Lu 10:27

De 6:5

Lu 10:27

Le 19:18

Lu 10:28

Le 18:5

anspelning

Lu 11:30

Jon 1:17

anspelning

Lu 11:30

Jon 3:1-10

anspelning

Lu 11:30

Jon 4:1-11

anspelning

Lu 11:31

2Ki 10:1

anspelning

Lu 11:51

Ge 4:8

anspelning

Lu 11:51

2ch 24:21,22

anspelning

Lu 13:27

Ps 6:8

Lu 13:35

Ps 118:26

anspelning

Lu 13:35

Jer 12:7

anspelning

Lu 13:35

Jer 22:5

anspelning

Lu 14:8

Pr 25:6

anspelning

Lu 14:26

Mic 7:6

anspelning

Lu 17:3

Le 19:17

anspelning

Lu 17:27

Ge 7:7

anspelning

Lu 17:29

Ge 19:16

anspelning

Lu 17:32

Ge 19:26

anspelning

Lu 18:20

Ex 20:12

Lu 18:20

De 5:17,18 + +

Lu 19:46

Jes 56:7

Lu 19:46

Jer 7:11

Lu 20:9

Isa 5:1

anspelning

Lu 20:17

Ps 118:22,23

Lu 20:18

Isa 8:14

anspelning

Lu 20:18

Sak 12:3

anspelning

Lu 20:18

Da 2:44

anspelning

Lu 20:28

De 25:5

Lu 20:37

Ex 3:6

anspelning

Lu 20:42,43

Ps 110:1

Lu 22:37

Isa 53:12

Lu 23:29

Jes 54:1

anspelning

Lu 23:30

Ho 10:8

anspelning

Lu 23:46

Ps 31:5

Lu 24:46

Jes 53:5

anspelning

John

Joh 1:23

Jes 40:3

Joh 1:51

Ge 28:12

anspelning

Joh 2:17

Ps 69:9

Joh 3:14

Nu 21:8,9

anspelning

Joh 4:37

Mic 6:15

anspelning

Joh 6:31

Ps 78:24

Joh 6:31

Ex 16:15

anspelning

Joh 6:45

Isa 54:13

Joh 6:49

Ex 16:15

anspelning

Joh 7:22

Le 12:3

anspelning

Joh 7:38

Jes 55:1

anspelning

Joh 7:38

Isa 58:11

anspelning

Joh 7:38

Jes 44:3

anspelning

Joh 7:38

Sak 13:1

anspelning

Joh 7:38

Sak 14:8

anspelning

Joh 7:38

Pr 18:4

anspelning

Joh 7:38

Jes 12:3

anspelning

Joh 7:39

Jes 44:3

anspelning

Joh 7:42

Ps 89:4

anspelning

Joh 7:42

Ps 132:11

anspelning

Joh 7:42

Mic 5:1,2

anspelning

Joh 8:5

Le 20:10

anspelning

Joh 8:5

De 22:21

anspelning

Joh 8:17

De 19:15

Joh 9:31

Ps 82:6

Joh 10:34

Ps 82:6

anspelning

Joh 12:13

Ps 118:26

anspelning

Joh 12:14,15

Sak 9:9

Joh 12:34

2SA 7:13

anspelning

Joh 12:34

Ps 89:30,37

anspelning

Joh 12:34

Ps 110:4

anspelning

Joh 12:34

Isa 9:7

anspelning

Joh 12:38

Jes 53:1

Joh 12:40

Isa 6:9

Joh 12:49

De 18:18

anspelning

Joh 13:18

Ps 41:9

Joh 15:25

Ps 69:4

Joh 15:25

Ps 109:3

Joh 15:25

Ps 35:19

Joh 17:12

Ps 41:10

anspelning

Joh 17:12

Ps 109:8,17

anspelning

Joh 19:24

Ps 22:19

Joh 19:28

Ps 69:21

anspelning

Joh 19:36

Ex 12:46

Joh 19:36

Ps 34:20

Joh 19:36

Nu 9:12

anspelning

Joh 19:37

ZEC 12:10

Joh 20:9

Ps 16:10

anspelning

Joh 20:17

Ps 22:22

anspelning

Apostlagärningarna

Ac 1:20

Ps 69:25

Ac 1:20

Ps 109:8

Ac 2:17-21

Joe 2:28-32

Ac 2:25-28

Ps 16:8-10

Ac 2:30

2SA 7:12

anspelning

Ac 2:30

Ps 89:4

anspelning

Ac 2:31

Ps 16:10

Ac 2:34

Ps 110:1

Ac 3:22,23

De 18:15,18,19

Ac 3:25

Ge 22:18

Ac 3:25

Ge 12:3

anspelning

Ac 4:11

Ps 118:22,23

Ac 4:11

Isa 28:16

anspelning

Ac 4:25,26

Ps 2:1,2

Ac 7:2

Ge 15:7

anspelning

Ac 7:2

Ne 9:7

anspelning

Ac 7:3

Ge 12:1

Ac 7:4

Ge 11:31

anspelning

Ac 7:4

Ge 12:4,5

anspelning

Ac 7:5

Ge 12:7

anspelning

Ac 7:5

Ge 13:15

anspelning

Ac 7:6,7

Ge 15:13,14

Ac 7:8

Ge 17:10

anspelning

Ac 7:8

Ge 21:3,4

anspelning

Ac 7:8

Ge 25:26

anspelning

Ac 7:8

Ge 42:13

anspelning

Ac 7:9

Ge 37:4,11,28

anspelning

Ac 7:9

Ge 39:1,2,21

anspelning

Ac 7:10

Ge 41:37,40

anspelning

Ac 7:11

Ge 41:54

anspelning

Ac 7:12

Ge 42:2

anspelning

Ac 7:13

Ge 45:1,9

anspelning

Ac 7:14,15

Ge 45:1-28

anspelning

Ac 7:16

Jos 24:32

anspelning

Ac 7:17

Ex 1:7

anspelning

Ac 7:18

Ex 1:8

anspelning

Ac 7:19

Ex 1:10,22

anspelning

Ac 7:20

Ex 2:2

anspelning

Ac 7:21

Ex 2:3-10

anspelning

Ac 7:24

Ex 2:11

anspelning

Ac 7:26

Ex 2:13,14

Ac 7:29

Ex 18:3

anspelning

Ac 7:30

Ex 3:2

anspelning

Ac 7:32

Ex 3:6

Ac 7:33,34

Ex 3:5,7,8,10

Ac 7:35

Ex 2:14

Ac 7:35

Ex 3:15-18

anspelning

Ac 7:36

Ex 7:1-12:51

anspelning

Ac 7:36

Ex 14:21

anspelning

Ac 7:36

Ex 12:41

anspelning

Ac 7:36

Ex 15:23

anspelning

Ac 7:36

Ex 16:1-36

anspelning

Ac 7:37

De 18:15

Ac 7:38

Ex 19:3

anspelning

Ac 7:38

Ex 20:1-24:18

anspelning

Ac 7:40

Ex 32:1

Ac 7:41

Ex 32:19

anspelning

Ac 7:42,43

Am 5:25,26

anspelning

Ac 7:44

Ex 25:40

anspelning

Ac 7:44

Ex 26:30

anspelning

Ac 7:45

Jos 3:14

anspelning

Ac 7:45

Jos 18:1

anspelning

Ac 7:46

2SA 7:2

anspelning

Ac 7:46

Ps 132:5

anspelning

Ac 7:47

1Ki 8:1-66

anspelning

Ac 7:49,50

Isa 66:1,2

Ac 8:32,33

Isa 53:7,8

Ac 10:34

De 10:17

anspelning

Ac 10:34

Job 34:19

anspelning

Ac 13:17

Isa 1:2

anspelning

Ac 13:17

Ex 12:37

anspelning

Ac 13:18

De 1:31

anspelning

Ac 13:18

Nu 14:33

anspelning

Ac 13:18

Ps 95:10

anspelning

Ac 13:19

De 7:1

anspelning

Ac 13:19

Jos 14:2

anspelning

Ac 13:20

Jud 2:16

anspelning

Ac 13:20

1SA 3:20

anspelning

Ac 13:21

1SA 8:5

anspelning

Ac 13:21

1SA 10:21

anspelning

Ac 13:22

1SA 13:14

Ac 13:22

Ps 89:20

Ac 13:22

1CH 10:14

anspelning

Ac 13:33

Ps 2:7

Ac 13:34

Ps 55:3

Ac 13:35

Ps 16:10

Ac 13:36

1Ki 2:10

anspelning

Ac 13:41

Hab 1:5

Ac 13:47

Jes 49:6

Ac 13:47

Isa 11:10

anspelning

Ac 15:16,17

Am 9:11,12

anspelning

Ac 17:31

Ps 9:9

anspelning

Ac 17:31

Ps 96:13

anspelning

Ac 17:31

Ps 98:9

anspelning

Ac 23:5

Ex 22:28

Ac 28:26,27

Isa 6:9,10

Romans

Ro 1:17

Hab 2:4

Ro 1:22

JER 10:14

anspelning

Ro 2:6

Pr 24:12

anspelning

Ro 2:6

Ps 62:12

anspelning

Ro 2:11

De 10:17

anspelning

Ro 2:11

Job 34:19

anspelning

Ro 2:24

Jes 52:5

Ro 2:24

Eze 36:20

Ro 3:4

Ps 116:11

Ro 3:4

Ps 51:4

Ro 3:8

Jer 17:6

anspelning

Ro 3:10,11,12

Ps 14:1 + +

Ro 3:13

Ps 5:9

Ro 3:13

Ps 140:3

Ro 3:14

Ps 10:7

Ro 3:15-18

Isa 59:7,8

Ro 3:18

Ps 36:1

Ro 4:3

Ge 15:6

Ro 4:7,8

Ps 32:1,2

Ro 4:11

Ge 17:10

Ro 4:17

Ge 17:5

Ro 4:18

Ge 15:5

Ro 7:7

Ex 20:17

Ro 7:7

De 5:21

Ro 8:36

Ps 44:22

Ro 9:7

Ge 21:12

Ro 9:9

Ge 18:10

Ro 9:12

Ge 25:23

Ro 9:13

Mal 1:2,3

Ro 9:15

Ex 33:19

Ro 9:17

Ex 9:16

Ro 9:20

Jes 45:9

anspelning

Ro 9:21

Jer 18:6

anspelning

Ro 9:25

Ho 2:23

Ro 9:26

Ho 1:10

Ro 9:27,28

Isa 10:22,23

Ro 9:29

Isa 1:9

Ro 9:33

Isa 8:14

Ro 9:33

Isa 28:16

Ro 10:5

Le 18:5

Ro 10:5

Eze 20:11

Ro 10:6,7

De 30:12,13

anspelning

Ro 10:8

De 30:14

Ro 10:11

Isa 28:16

Ro 10:13

Joe 2:32

Ro 10:15

Jes 52:7

Ro 10:15

Na 1:15

Ro 10:16

Jes 53:1

Ro 10:18

Ps 19:4

Ro 10:19

De 32:21

Ro 10:20,21

Isa 65:1,2

Ro 11:1

Ps 94:14

anspelning

Ro 11:3

1Ki 19:10,14

Ro 11:4

1Ki 19:18

Ro 11:8

Isa 29:10

Ro 11:8

Isa 6:9

anspelning

Ro 11:9,10

Ps 69:22,23

Ro 11:26,27

Isa 59:20,21

Ro 11:34

Isa 40:13

Ro 11:35

Job 41:11

anspelning

Ro 12:9

Am 5:15

anspelning

Ro 12:16

Isa 5:21

anspelning

Ro 12:16

Pr 3:7

Ro 12:19

De 32:35

Ro 12:20

Pr 25:21,22

Ro 13:9

Ex 20:13,17

Ro 13:9

De 5:16-21

Ro 13:9

Le 19:18

Ro 14:11

Isa 45:23

Ro 15:3

Ps 69:9

Ro 15:9

Ps 18:49

Ro 15:10

De 32:43

Ro 15:11

Ps 117:1

Ro 15:12

Isa 11:1,10

Ro 15:21

Isa 52:15

1 Kor

1CO 1:19

Isa 29:14

1CO 1:20

Isa 44:25

anspelning

1CO 1:20

Isa 33:18

anspelning

1CO 1:31

Jer 9:24

1CO 2:9

Jes 64:4

1CO 2:16

Isa 40:13

1CO 3:8

Ps 62:12

anspelning

1CO 3:19

Job 5:13

1CO 3:20

Ps 94:11

1CO 5:13

De 17:9

anspelning

1CO 5:13

De 19:19

anspelning

1CO 5:13

De 24:7

anspelning

1CO 6:16

Ge 2:24

1CO 9:9

De 25:4

1CO 10:1

Ex 13:21

anspelning

1CO 10:1

Ex 14:22

anspelning

1CO 10:1

Nu 9:18

anspelning

1CO 10:3

Ex 16:15

anspelning

1CO 10:3

Ex 17:6

anspelning

1CO 10:3

Nu 11:4

anspelning

1CO 10:3

Nu 20:11

anspelning

1CO 10:3

Nu 26:64,65

anspelning

1CO 10:7

Ex 32:6

1CO 10:8,10

Nu 25:1,9

anspelning

1CO 10:8,10

Nu 21:4

anspelning

1CO 10:8,10

Nu 14:2,36

anspelning

1CO 10:8,10

Ps 106:14,19

anspelning

1CO 10:20

De 32:17

1CO 10:26

Ps 24:1

1CO 14:21

Isa 28:11,12

1CO 14:34

Ge 3:16

anspelning

1CO 15:3

Isa 53:8,9

anspelning

1CO 15:3

Ps 22:1-31

anspelning

1CO 15:3

Ps 40:1-17

anspelning

1CO 15:4

Ps 16:10

anspelning

1CO 15:25

Ps 110:1

1CO 15:27

Ps 8:6

1CO 15:32

Isa 22:13

1CO 15:45

Ge 2:7

1CO 15:54

Jes 25:8

1CO 15:55

Ho 13:14

2 Kor

2co 3:13

Ex 34:33

anspelning

2co 4:13

Ps 116:10

2co 5:17

Isa 43:18,19

2co 6:2

Jes 49:8

2co 6:16

Le 26:11,12

2co 6:17,18

Isa 52:11,12

2co 6:17,18

Jer 31:9

2co 6:17,18

2SA 7:14

2co 8:15

Ex 16:18

2co 9:7

Pr 22:8

anspelning

2co 9:9

Ps 112:9

2co 10:17

Jer 9:24

2co 13:1

De 19:15

Galaterbrevet

Ga 2:6

De 10:17

Ga 2:16

Ps 143:2

anspelning

Ga 3:6

Ge 15:6

anspelning

Ga 3:8

Ge 12:3

Ga 3:8

Ge 22:18

anspelning

Ga 3:10

De 27:26

Ga 3:11

Hab 2:4

Ga 3:12

Le 18:5

Ga 3:13

De 21:23

Ga 3:16

Ge 22:18

Ga 3:17

Ex 12:40

anspelning

Ga 4:22

Ge 21:2,9

anspelning

Ga 4:22

Ge 16:15

anspelning

Ga 4:27

Jes 54:1

Ga 4:30

Ge 21:10

Ga 5:14

Le 19:18

Efesierbrevet

Ef 2:17

Isa 57:19

anspelning

Ef 4:8

Ps 68:18

Ef 4:25

ZEC 8:16

Ef 4:26

Ps 4:4

Ef 5:31

Ge 2:4

Ef 6:2,3

Ex 20:12

Ef 6:2,3

De 5:16

Ef 6:9

De 10:17

anspelning

Ef 6:9

Job 34:19

anspelning

Ef 6:17

Isa 59:17

anspelning

Filipperbrevet

html 2:10

Isa 45:23

anspelning

html 4:5

Ps 119:1-176 141:1-10

anspelning

html 4:5

Ps 145:18

anspelning

Kol

Col 2:11

De 10:16

anspelning

Col 3:25

De 10:17

anspelning

Col 3:25

Job 34:19

anspelning

1 Thessalonikerbrevet

1th 5:8

Isa 59:17

anspelning

1th 5:15

Pr 17:13

anspelning

2 Tess

2th 2:4

Da 11:36

anspelning

2th 2:8

Jes 11:4

anspelning?

1 Timothy

1Ti 2:13

Ge 1:17

anspelning?

1Ti 2:13

Ge 2:7,21,22

anspelning

1Ti 2:14

Ge 3:6

anspelning

1Ti 2:14

Ge 3:12

anspelning

1Ti 5:18

De 25:4

1Ti 6:7

Job 1:21

anspelning

1Ti 6:7

Ec 5:14

anspelning

1Ti 6:7

Ps 49:18

anspelning?

2 Timoteus

2Ti 2:19

Nu 16:5

anspelning

2Ti 3:8

Ex 7:11,22

anspelning

Titus

Inga hänvisningar till Titus

Philemon

Inga hänvisningar till Philemon

Hebreerbrevet

Heb 1:5

Ps 2:7

Heb 1:5

2SA 7:14

Heb 1:6

Ps 97:7

Heb 1:7

Ps 104:4

Heb 1:8,9

Ps 45:6,7

Heb 1:10,11,12

Ps 102:25,26,27

Heb 1:13

Ps 110:1

Hebr 2:6-8

Ps 8:4-6

Heb 2:12

Ps 22:22

Heb 2:13

Isa 8:18

Heb 2:13

Ps 18:2

Heb 2:13

2SA 22:2

Heb 3:2

Nu 12:7

anspelning

Heb 3:7-11

Ps 95:7-11

Heb 3:15

Ps 95:7-11

Heb 3:17

Nu 14:35,36

anspelning?

Heb 4:3

Ps 95:11

Heb 4:4

Ge 2:2,3

Heb 4:7

Ps 95:7,8

Heb 5:4

1CH 23:13

anspelning?

Heb 5:5

Ps 2:7

Heb 5:6

Ps 110:4

Heb 6:14

Ge 22:16,17

Heb 7:1

Ge 14:18

anspelning

Heb 7:17,21

Ps 110:4

Heb 8:5

Ex 25:40

Heb 8:8-12

Jer 31:31-34

Heb 9:2

Ex 25:1-40

anspelning

Heb 9:2

Ex 26:36

anspelning

Heb 9:2

Ex 40:3

anspelning?

Heb 9:2

Nu 17:10

anspelning

Heb 9:7

Ex 30:10

anspelning

Heb 9:13

Le 16:14

anspelning

Heb 9:14

Nu 14:36

anspelning?

Heb 9:20

Ex 24:8

Heb 10:5-7

Ps 40:6-8

Heb 10:11

Ex 29:38

anspelning

Heb 10:12,13

Ps 110:1

anspelning

Heb 10:16,17

Jer 31:33,34

Heb 10:27

Jes 64:1

anspelning?

Heb 10:28

De 17:6

anspelning

Heb 10:30

De 32:35,36

Heb 10:37,38

Hab 2:3,4

Heb 11:3

Ge 1:1

anspelning

Heb 11:4

Ge 4:4

anspelning

Heb 11:5

Ge 5:24

anspelning

Heb 11:7

Ge 6:8,14

anspelning

Heb 11:8

Ge 12:1,2

anspelning

Heb 11:9

Ge 12:5 + +

anspelning

Heb 11:9

Ge 27:11,12,14

anspelning

Heb 11:11

Ge 18:1-33

anspelning

Heb 11:12

Ge 22:17

anspelning

Heb 11:13

Ge 47:9

anspelning?

Heb 11:13

Ps 39:13

anspelning?

Heb 11:13

Ge 23:4

anspelning

Heb 11:14

Ho 14:2

anspelning?

Heb 11:17

Ge 22:1

anspelning

Heb 11:18

Ge 22:12

anspelning

Heb 11:20

Ge 27:28

anspelning

Heb 11:21

Ge 47:31

Heb 11:21

Ge 48:15

anspelning

Heb 11:22

Ge 50:24

anspelning

Heb 11:23

Ex 2:2

anspelning

Heb 11:25

Ex 2:11

anspelning

Heb 11:27

Ex 2:15

anspelning

Heb 11:28

Ex 12:11,18

anspelning

Heb 11:29

Ex 14:22

anspelning

Heb 11:30

Jos 6:20

anspelning

Heb 11:31

Jos 2:1

anspelning

Heb 11:31

Jos 6:17,23

anspelning

Heb 11:32

Jud 6:4,11,15

anspelning

Heb 11:32

1SA 7:1-17

anspelning?

Heb 11:32

2SA 2:1-32

anspelning?

Heb 11:33

2SA 8:1-18

anspelning?

Heb 11:33

Jud 14:1-20

anspelning?

Heb 11:33

Da 6:1-28

anspelning?

Heb 11:34

Da 3:1-30

anspelning?

Heb 11:35

2Ki 4:20

anspelning

Heb 11:35

1Ki 17:1-24

anspelning

Heb 11:35

1Ki 19:1

anspelning

Heb 12:5,6

Pr 3:11,12

Heb 12:9

Nu 27:16

anspelning?

Heb 12:12,13

Jes 35:3

anspelning

Heb 12:12,13

Pr 4:26

anspelning

Heb 12:15

De 29:18

anspelning

Heb 12:16

Ge 25:31

anspelning

Heb 12:18

Ex 19:16

anspelning

Heb 12:20

Ex 19:12,13

Heb 12:21

De 9:19

Heb 12:26

Hag 2:6

Heb 12:29

De 4:24

Heb 13:2

Ge 18:2

anspelning

Heb 13:5

De 31:8

Heb 13:5

Jos 1:5

Heb 13:6

Ps 118:6

Heb 13:11

Le 4:12,21

anspelning

Heb 13:11

Le 16:27

anspelning

Heb 13:11

Nu 19:3

anspelning

Heb 13:14

Mic 2:10

anspelning

James

Jas 1:10

Jes 40:6

anspelning

Jas 1:10

Job 14:2

anspelning

Jas 1:19

Pr 17:27

anspelning?

Jas 2:1

Le 19:15

anspelning

Jas 2:1

Pr 24:23

anspelning

Jas 2:8

Le 19:18

Jas 2:11

Ex 20:13,14,15

Jas 2:21

Ge 22:9

anspelning

Jas 2:23

Ge 15:6

Jas 2:25

Jos 2:1

anspelning

Jas 2:25

Jos 6:17,23

anspelning

Jas 4:6

Pr 3:34

Jas 5:3

Pr 16:27

anspelning?

Jas 5:11

Job 1:21,22

anspelning

Jas 5:11

Job 42:1-17

anspelning

Jas 5:17,18

1Ki 17:1

anspelning

Jas 5:17,18

1Ki 18:41

anspelning

1 Peter

1PE 1:16

Le 11:44

1PE 1:24,25

Jes 40:6

1PE 2:3

Ps 34:8,9

anspelning?

1PE 2:4

Ps 118:22

anspelning

1PE 2:6

Isa 28:16

1PE 2:7

Ps 118:22,23

1PE 2:9

Ex 19:6

1PE 2:9

De 10:15

anspelning

1PE 2:9

Ho 1:10

anspelning

1PE 2:10

Ho 2:23

anspelning

1PE 2:17

Pr 24:21

anspelning

1PE 2:22

Jes 53:9

1PE 2:24

Isa 53:4,5

1PE 3:6

Ge 18:12

anspelning

1PE 3:7

Pr 17:13

anspelning?

1PE 3:10,11,12

Ps 34:12-16

1PE 3:14,15

Isa 8:12,13

anspelning?

1PE 3:20

Ge 6:3,12

anspelning

1PE 4:8

Pr 10:12

1PE 4:18

Pr 11:31

anspelning

1PE 5:5

Pr 3:34

anspelning

1PE 5:7

Ps 55:23

anspelning

2 Peter

2Pe 2:5

Ge 7:23

anspelning

2Pe 2:5

Ge 8:1-22

anspelning

2Pe 2:6

Ge 19:1-38

anspelning

2Pe 2:15,16

Nu 22:1-41

anspelning

2Pe 2:22

Pr 26:11

2Pe 3:4

Eze 12:22

anspelning?

2Pe 3:5,6

Ge 1:1,2,6

anspelning

2Pe 3:5,6

Ge 7:21

anspelning

2Pe 3:8

Ps 90:4

anspelning

2Pe 3:10

Ps 102:26,27

anspelning?

2Pe 3:13

Isa 65:17

anspelning

2Pe 3:13

Isa 66:22

anspelning

1 Johannes

1Jo 1:8

Pr 20:9

anspelning

1Jo 3:5

Jes 53:4

anspelning?

1Jo 3:12

Ge 4:8

anspelning

1Jo 3:12

Nu 22:41

anspelning?

1Jo 3:12

Nu 16:1,31

anspelning

2 John

Inga hänvisningar till 2 John

3 John

Inga hänvisningar till 3 John

Jude

Jude 1:5

Ex 12:41

anspelning

Jude 1:5

Nu 14:32

anspelning

Jude 1:7

Ge 19:1-38

anspelning

Jude 1:9

De 34:5,6

anspelning

Jude 1:11

Ge 4:8

anspelning

Jude 1:11

Nu 22:1-41

anspelning

Jude 1:11

Nu 16:1-50

anspelning

Jude 1:14

Ge 5:18

anspelning

Revelation

Re 1:6

Ex 19:6

anspelning?

Re 1:7

Da 7:13

anspelning?

Re 1:7

Jes 40:5

anspelning?

Re 1:7

ZEC 12:10-14

anspelning?

Re 1:8

Jes 41:4

anspelning?

Re 1:8

Jes 44:6

anspelning?

Re 1:12

Sak 4:2

anspelning?

Re 1:14,15

Da 7:9

anspelning?

Re 1:14,15

Da 10:5,6

anspelning?

Re 1:14,15

Eze 1:27

anspelning?

Re 1:14,15

Hes 8:2

anspelning?

Re 1:14,15

Eze 43:2

anspelning?

Re 1:16

Jes 49:2

anspelning?

Re 1:17

Da 8:17

anspelning?

Re 1:17

Da 10:8 + +

anspelning?

Re 1:17

Jes 44:6

anspelning?

Re 2:1

De 23:14

anspelning?

Re 2:7

Ge 2:9

anspelning?

Re 2:14

Nu 25:2

anspelning?

Re 2:14

Nu 31:16

anspelning?

Re 2:20

1Ki 16:31

anspelning?

Re 2:20

1Ki 21:23

anspelning?

Re 2:20

2Ki 9:33

anspelning?

Re 2:23

JER 17:10

anspelning?

Re 2:27

Ps 2:9

anspelning?

Re 3:7

Isa 22:22

anspelning?

Re 3:7

Job 12:14

anspelning?

Re 3:9

Isa 60:14

anspelning?

Re 3:17

Ho 12:8

anspelning?

Re 3:19

Pr 3:11,12

anspelning?

Re 3:21

Ps 110:1

anspelning?

Re 4:2,3

Eze 1:26,28

anspelning?

Re 4:5

Ex 19:16

anspelning?

Re 4:5

Eze 1:1-28

anspelning?

Re 4:5

Hes 11:1-25

anspelning?

Re 4:5

Isa 6:1-13

anspelning?

Re 4:6

Eze 1:22

anspelning?

Re 4:6

Ex 24:10

anspelning?

Re 4:6

Hes 1:5

anspelning?

Re 4:6

Eze 10:12

anspelning?

Re 4:7

Eze 1:10

anspelning?

Re 4:8

Isa 6:2

anspelning?

Re 5:1

Hes 2:2

anspelning?

Re 5:6

Jes 53:7

anspelning?

Re 5:6

ZEC 4:10

anspelning?

Re 5:6

2ch 16:9

anspelning?

Re 5:8

Ps 141:2

anspelning?

Re 5:10

Ex 19:6

anspelning?

Re 5:11

Da 7:10

anspelning?

Re 6:8

Eze 14:21

anspelning?

Re 6:12,13

Isa 24:18,23

anspelning?

Re 6:12,13

Isa 13:13

anspelning?

Re 6:12,13

Hag 2:6

anspelning?

Re 6:12,13

Joe 2:31

anspelning?

Re 6:12,13

Jes 34:4

anspelning

Re 6:14

Ps 102:26

anspelning

Re 6:14

Jes 34:4

anspelning

Re 6:15,16

Jes 2:9 + +

anspelning?

Re 6:15,16

Isa 2:19 + +

anspelning?

Re 6:15,16

Ho 10:8

anspelning

Re 6:15,16

Isa 13:13

anspelning

Re 6:15,16

Ps 110:5

anspelning

Re 6:15,16

Joe 2:11

anspelning

Re 7:2,3

Hes 9:2 + +

anspelning?

Re 7:16

Isa 49:10

Re 7:17

Jes 25:8

Re 8:3

Le 16:12 + +

anspelning

Re 8:3

Ex 30:8

anspelning?

Re 8:3

Ps 141:2

anspelning

Re 8:5

Eze 10:2

anspelning?

Re 8:7

Joe 2:30

anspelning

Re 8:7

Ex 9:23

anspelning

Re 8:8

Ex 7:20

anspelning?

Re 8:11

Jer 9:15

anspelning

Re 8:12

Eze 32:7

anspelning

Re 9:4

Hes 9:6

anspelning

Re 9:6

JER 8:3

anspelning

Re 9:7,8,9

Joe 2:4

anspelning

Re 9:7,8,9

Joe 1:6

anspelning

Re 9:7,8,9

Joe 2:5

anspelning

Re 9:20

Ps 115:4

anspelning

Re 9:20

Ps 135:15

anspelning

Re 10:2

Hes 2:9

anspelning

Re 10:3

JER 25:30

anspelning

Re 10:4

Da 8:26

anspelning

Re 10:5

Da 12:4,7,9

anspelning

Re 10:8-11

Hes 2:8

anspelning

Re 10:11

JER 1:9

anspelning?

Re 11:1

Eze 40:3

anspelning?

Re 11:1

Eze 41:13

anspelning?

Re 11:1

Eze 40:47

anspelning?

Re 11:2

Da 7:25

anspelning?

Re 11:4

ZEC 4:3,11

anspelning

Re 11:5

2Ki 1:9-12

anspelning?

Re 11:6

1Ki 17:1

anspelning

Re 11:6

Ex 7:20

anspelning

Re 11:7

Da 7:21

anspelning

Re 11:10

Es 9:22

anspelning

Re 11:15

Da 2:44

anspelning?

Re 11:15

Da 7:14

anspelning

Re 11:18

Ps 2:1-5

anspelning

Re 11:18

Ps 46:6

anspelning

Re 11:18

Da 7:10,22

anspelning?

Re 11:18

Ps 115:13

anspelning?

Re 11:18

Da 11:44

anspelning?

Re 12:1,2

Mic 4:9,10

anspelning?

Re 12:1,2

Jes 66:7

anspelning?

Re 12:3

Da 7:7

anspelning

Re 12:4

Da 8:10

anspelning?

Re 12:5

Jes 66:7

anspelning

Re 12:5

Ps 2:10

anspelning?

Re 12:6

Da 7:25

anspelning?

Re 12:7

Da 10:13,21

anspelning?

Re 12:7

Da 12:1

anspelning?

Re 12:14

Da 7:25

anspelning?

Re 12:14

Da 12:7

anspelning?

Re 13:1

Da 7:3,7

anspelning?

Re 13:2

Da 7:5,6

anspelning

Re 13:5,6

Da 7:8

anspelning

Re 13:5,6

Da 7:25

anspelning

Re 13:7

Da 8:10,24

anspelning?

Re 13:7

Da 5:19

anspelning

Re 13:7

Da 2:37

anspelning

Re 13:10

Jes 14:2

anspelning

Re 13:10

Ge 9:6

anspelning

Re 13:14

Da 3:1-30

anspelning?

Re 14:1

Ps 2:6

anspelning

Re 14:1

Isa 59:20

anspelning

Re 14:5

Ps 32:2

anspelning

Re 14:8

Jes 21:9

anspelning

Re 14:8

Jer 51:8

anspelning

Re 14:8

Da 4:27

anspelning?

Re 14:10

Ps 75:9

anspelning?

Re 14:10

Isa 51:22

anspelning

Re 14:10

JER 25:15

anspelning

Re 14:11

Isa 34:10

anspelning

Re 14:14

Da 7:13

anspelning

Re 14:14

Jes 19:1

anspelning?

Re 14:15

Joe 3:13

anspelning

Re 14:19,20

Joe 3:13

anspelning

Re 14:19,20

Jes 63:3

anspelning

Re 14:19,20

La 1:15

anspelning

Re 15:2

Eze 1:22

anspelning

Re 15:3

Ex 15:11

anspelning

Re 15:4

Jer 10:6

Re 15:4

Ps 86:9

Re 15:7

Eze 10:7

anspelning

Re 15:8

Eze 10:4

anspelning

Re 15:8

Isa 6:4

anspelning

Re 15:8

1Ki 8:11

anspelning

Re 16:2

Eze 10:2

anspelning?

Re 16:2

Ex 9:10

anspelning?

Re 16:3,4

Ex 7:19,20

anspelning?

Re 16:6

Ex 7:21

anspelning?

Re 16:6

Eze 16:38

anspelning?

Re 16:10

Ex 10:22

anspelning?

Re 16:12

Isa 11:15,16

anspelning?

Re 16:12

JER 50:38

anspelning?

Re 16:14,16

Zep 3:8

anspelning?

Re 16:14,16

Joe 3:2

anspelning?

Re 16:14,16

Sak 14:2

anspelning?

Re 16:21

Ex 9:24,34

anspelning?

Re 17:1

JER 51:13

anspelning

Re 17:2

Jer 51:7

anspelning

Re 17:3

Da 7:7,8,25

anspelning?

Re 17:4

Jer 51:7

anspelning?

Re 17:8

Da 7:11

anspelning?

Re 17:12

Da 7:20,24

anspelning

Re 17:14

Da 8:25

anspelning

Re 17:15

Isa 8:7

anspelning

Re 17:15

JER 51:42

anspelning

Re 18:2

Jes 21:9

Re 18:2

Jer 51:8

anspelning

Re 18:2

Isa 13:21

anspelning

Re 18:3

Jer 51:7

Re 18:3

Na 3:4

anspelning

Re 18:4

Isa 52:11

anspelning

Re 18:4

Jer 50:8

anspelning

Re 18:4

JER 51:6,9,45

anspelning

Re 18:6

Jer 50:15,29

anspelning

Re 18:6

Ps 137:8

anspelning

Re 18:7,8

Jes 47:7 + +

anspelning

Re 18:7,8

JER 50:31

anspelning

Re 18:11

Hes 27:1-36

anspelning

Re 18:11

Isa 23:1-18

anspelning

Re 18:18

Isa 34:10

anspelning

Re 18:20

Isa 44:23

anspelning

Re 18:20

JER 51:48

anspelning

Re 18:21

Jer 51:63,64

anspelning

Re 18:22

Jes 24:8

anspelning

Re 18:22

Jer 7:34

anspelning

Re 18:22

JER 25:10

anspelning

Re 18:23

Jes 23:8

anspelning

Re 18:24

JER 51:49

anspelning

Re 19:2

De 32:4,43

anspelning

Re 19:3

Isa 34:10

anspelning

Re 19:5

Ps 135:1,20

anspelning

Re 19:5

Ps 115:13

anspelning

Re 19:8

Ps 45:14

anspelning

Re 19:8

Isa 61:10

anspelning

Re 19:11

Ps 72:2 + +

anspelning?

Re 19:12

Da 10:6

anspelning

Re 19:13

Jes 63:1

anspelning

Re 19:15

Ps 2:9

anspelning

Re 19:15

La 1:15

anspelning

Re 19:15

Jes 63:3

anspelning

Re 19:17,18

Jes 34:6

anspelning?

Re 19:17,18

Hes 39:17-20

anspelning

Re 19:19

Ps 2:2

anspelning

Re 19:20

Isa 30:33

anspelning?

Re 19:20

Da 7:11,26

anspelning?

Re 20:4

Da 9:22,27

anspelning?

Re 21:1

Isa 65:17

anspelning

Re 21:2

Hes 40:1-49 48:1-35 + +

anspelning?

Re 21:3

Eze 37:27

anspelning

Re 21:4

Jes 25:8

anspelning

Re 21:4

Isa 65:19

anspelning

Re 21:5

Isa 43:19

anspelning

Re 21:6

Jes 55:1

anspelning

Re 21:10

Eze 40:2

anspelning

Re 21:12

Eze 48:31

anspelning

Re 21:15

Sak 2:1

anspelning

Re 21:15

Eze 40:3

anspelning

Re 21:19

Isa 54:11,12

anspelning

Re 21:23

Isa 60:19

anspelning

Re 21:23

Eze 48:35

anspelning?

Re 21:24,25

Isa 60:3,11,20

anspelning

Re 21:27

Jes 52:1

anspelning

Re 21:27

Eze 44:9

anspelning

Re 22:1,2

Sak 14:8

anspelning

Re 22:1,2

Eze 47:1,7,12

anspelning

Re 22:3

ZEC 14:11

anspelning?

Re 22:5

Isa 24:23

anspelning

Re 22:5

Isa 60:19

anspelning

Re 22:5

Eze 48:35

anspelning

Re 22:10

Da 8:26

anspelning?

Re 22:10

Da 12:4

anspelning?

Re 22:12

Isa 40:10

anspelning

Re 22:13

Jes 41:4

anspelning

Re 22:13

Jes 44:6

anspelning

Re 22:16

Isa 11:1,10

anspelning

Re 22:17

Jes 55:1

anspelning

Re 22:18

De 4:2

anspelning

Re 22:18

De 12:32

anspelning

Re 22:20

Hab 2:3

anspelning?


Totalt Listings Here

Matthew

102

Mark

39

Luke

68

John

49

Apostlagärningarna

96

Romans

75

1 Kor

41

2 Kor

13

Galaterbrevet

16

Efesierbrevet

10

Philipians

3

Kol

3

1 Thessalonikerbrevet

2

2 Tess

2

1 Timothy

8

2 Timoteus

2

Titus

0

Philemon

0

Hebreerbrevet

99

James

17

1 Peter

22

2 Peter

12

1 Johannes

5

2 John

0

3 John

0

Jude

8

Uppenbarelseboken

245


Totalt

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är