Profetior som Jesus Kristus Fulfilled

Allmän information

Det finns ett hundratal profetior i Gamla testamentet som ofta betecknas som uppfylls av Jesus.

Var och en av dem har utsatts för en omfattande granskning av otaliga forskare och andra författare, med uppsåt att vare sig bevisa eller motbevisa giltighet.

Eftersom många hundratals böcker har skrivits om dessa olika frågor, och mycket av argumentet i endera riktningen verkar vara beroende av yttrandena från de olika författarna har TROR valt att inte komma in i dessa frågor, men bara för att lista de vanligaste godtagna.

ÄMNE

OT Prophecy

NT Fulfillment

Som Guds Son

Ps 2:7

Lu 1:32,35

Eftersom utsäde av kvinnan

Ge 3:15

Ga 4:4

Som Abrahams säd

Ge 17:7 22:18

Ga 3:16

Eftersom utsäde av Isaac

Ge 21:12

Heb 11:17-19

Eftersom utsäde av David

Ps 132:11 Jer 23:5

Ac 13:23 Ro 1:3

Hans ankomst vid en bestämd tid

Ge 49:10 Da 9:24,25

Lu 2:1

Han är född av en jungfru

Isa 7:14

Mt 1:22,23 Lu 2:7

Han kallas Immanuel

Isa 7:14

Mt 1:22,23

Han är född i Betlehem i Judeen

Mic 5:2

Mt 2:1 Lu 2:4-6

Great personer kommer för att tillbe honom

Ps 72:10

Mt 2:1-11

Dråpet på barnen i Betlehem

JER 31:15

Mt 2:16-18

Han är kallade ut ur Egypten

Ho 11:1

Mt 2:15

Hans föregås av John the Baptist

Jes 40:3 Mal 3:1

Mt 3:1,3 Lu 1:17

Han är smord med anden

Ps 45:7 Jes 11:2 61:1

Mt 3:16 Joh 3:34 Ac 10:38

Han är en profet vilja Moses

De 18:15-18

Ac 3:20-22

Han är en präst efter att Melkisedeks

Ps 110:4

Heb 5:5,6

Hans inträde på sin offentliga verksamhet

Isa 61:1,2

Lu 4:16-21,43

Sin mission med början i Galileen

Isa 9:1,2

Mt 4:12-16,23

Hans inträde offentligt i Jerusalem

Sak 9:9

Mt 21:1-5

Han kommer in i templet

Hag 2:7,9 Mal 3:1

Mt 21:12 Lu 2:27-32 Joh 2:13-16

Hans fattigdom

Jes 53:2

Herr 6:3 Lu 9:58

Hans ödmjukhet och vilja av braskande

Jes 42:2

Mt 12:15,16,19

Hans ömhet och medkänsla

Isa 40:11 42:3

Mt 12:15,20 Heb 4:15

Han är utan svek

Jes 53:9

1PE 2:22

Hans iver

Ps 69:9

Joh 2:17

Hans förkunnelse av liknelser

Ps 78:2

Mt 13:34,35

Hans underverk

Isa 35:5,6

Mt 11:4-6 Joh 11:47

Hans hållning förebrå

Ps 22:6 69:7,9,20

Ro 15:3

Hans avvisas av sina bröder

Ps 69:8 Jes 63:3

Joh 1:11 7:3

Han är en sten av snubblande till judarna

Isa 8:14

Ro 9:32 1PE 2:8

Att han är hatad av judarna

Ps 69:4 Jes 49:7

Joh 15:24,25

Hans avvisas av de judiska ledarna

Ps 118:22

Mt 21:42 Joh 7:48

Att judar och hedningar borde förena sig emot Honom

Ps 2:1,2

Lu 23:12 Ac 4:27

Han blivit bedragen av en vän

Ps 41:9 55:12-14

Joh 13:18,21

Hans lärjungar överge honom

Sak 13:7

Mt 26:31,56

Hans säljs för trettio stycken silver

ZEC 11:12

Mt 26:15

Hans pris ges för Potter's field

ZEC 11:13

Mt 27:7

Intensiteten i hans lidande

Ps 22:14,15

Lu 22:42,44

Hans lidande som för andra

Isa 53:4-6,12 Da 9:26

Mt 20:28

Hans tålamod och tystnad i nöd

Jes 53:7

Mt 26:63 27:12-14

Han är slagna på kinden

Mic 5:1

Mt 27:30

Hans anlete är behäftad

Isa 52:14 53:3

Joh 19:5

Han var spotta på och gisslade

Jes 50:6

Herr 14:65 Joh 19:1

Hans händer och fötter som spikades upp på korset

Ps 22:16

Joh 19:18 20:25

Han är övergiven av Gud

Ps 22:1

Mt 27:46

Han är hånade

Ps 22:7,8

Mt 27:39-44

Galla och ättika som givit honom att dricka

Ps 69:21

Mt 27:34

Hans kläder är skildes, och massor rösterna för hans mantel

Ps 22:18

Mt 27:35

Han är numrerade med de som överträder

Isa 53:12

Mr 15:28

Hans förbön för hans mördare

Isa 53:12

Lu 23:34

Död

Isa 53:12

Mt 27:50

Ett ben på honom inte skall brytas

Ex 12:46 Ps 34:20

Joh 19:33,36

Han var genomborrade

ZEC 12:10

Joh 19:34,37

Han är begravd med de rika

Jes 53:9

Mt 27:57-60

Hans kropp ser inte korruption

Ps 16:10

Ac 2:31

Uppståndelsen

Ps 16:10 Isa 26:19

Lu 24:6,31,34

Hans himmelsfärd

Ps 68:18

Lu 24:51 Ac 1:9

Han sitter på Guds högra sida

Ps 110:1

Heb 1:3

Hans utövar prästerliga ämbete i himlen

ZEC 6:13

Ro 8:34

Han är den främsta hörnsten i kyrkan

Isa 28:16

1PE 2:6,7

Han är kung i Sion

Ps 2:6

Lu 1:32 Joh 18:33-37

Omvandlingen av ofrälse till honom

Isa 11:10 42:1

Mt 1:17,21 Joh 10:16 Ac 10:45,47

Hans rättfärdig regering

Ps 45:6,7

Joh 5:30 Re 19:11

Hans universella herravälde

Ps 72:8 Da 7:14

html 2:9,11

Varaktigheten av hans rike

Jes 9:7 Da 7:14

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är