Southern Baptist trosbekännelser

Allmän information

Trosbekännelser har alltid varit viktiga för baptisterna.

Även om inte närmar sig trosbekännelser, trots att de har spelat en mycket viktig roll i Baptist liv.

Viktigare att baptisterna i dag är deras roll i att hjälpa oss lod djup Baptist History.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
f=


Se även:


London (Westminster) bikten


London Baptist Confession


New Hampshire Confession

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är