Major Religions of the World Stora religionerna i världen

General Information Allmän information

(This information is from 1999) (Uppgifterna är från 1999)

Religion Religion North America Nordamerika World Världen
Christians Kristna 258,770,000 (85.5%) 258.770.000 (85,5%) 1,974,181,000 (33.5%) 1.974.181.000 (33,5%)
--Roman Catholics - Romerska katoliker 70,652,000 (34.7%) 70.652.000 (34,7%) 1,044,236,000 (18.7%) 1.044.236.000 (18,7%)
--Protestant - Protestantiska 69,523,000 (34.5%) 69.523.000 (34,5%) 337,346,000 ( 6.9%) 337.346.000 (6,9%)
--Orthodox - Ortodox 6,275,000 ( 2.1%) 6.275.000 (2,1%) 213,991,000 ( 3.1%) 213.991.000 (3,1%)
--Anglican - Anglikanska 3,259,000 ( 2.6%) 3.259.000 (2,6%) 78,574,000 ( 1.4%) 78.574.000 (1,4%)
--Other Christians - Andra kristna 109,061,000 (11.6%) 109.061.000 (11,6%) 300,034,000 ( 3.5%) 300.034.000 (3,5%)
Muslims Muslimer 4,389,000 ( 1.2%) 4.389.000 (1,2%) 1,155,109,000 (18.2%) 1.155.109.000 (18,2%)
Nonreligious Nonreligious 28,201,000 ( 8.8%) 28.201.000 (8,8%) 762,640,000 (16.4%) 762.640.000 (16,4%)
Hindus Hinduer 1,308,000 ( 0.5%) 1.308.000 (0,5%) 799,028,000 (13.5%) 799.028.000 (13,5%)
Buddhists Buddhister 2,637,000 ( 0.2%) 2.637.000 (0,2%) 356,270,000 ( 6.0%) 356.270.000 (6,0%)
Atheists Ateister 1,628,000 ( 0.5%) 1.628.000 (0,5%) 762,640,000 ( 4.3%) 762.640.000 (4,3%)
Chinese Folk Religionists Kinesiska Folk Religionists 844,000 ( 0.0%) 844.000 (0,0%) 381,632,000 ( 2.5%) 381.632.000 (2,5%)
New-Religionists Nya Religionists 813,000 ( 0.5%) 813.000 (0,5%) 101,406,000 ( 2.2%) 101.406.000 (2,2%)
Tribal-Religionists Tribal-Religionists 41,000 ( 0.0%) 41.000 (0,0%) 99,736,000 ( 1.8%) 99.736.000 (1,8%)
Sikhs Sikher 514,000 ( 0.1%) 514.000 (0,1%) 22,837,000 ( 0.3%) 22.837.000 (0,3%)
Jews Judar 6,015,000 ( 2.4%) 6.015.000 (2,4%) 14,313,000 ( 0.3%) 14.313.000 (0,3%)
Shamanists Shamanists 1,000 ( 0.0%) 1000 (0,0%) 10,854,000 ( 0.2%) 10.854.000 (0,2%)
Confucians Confucians 26,000 ( 0.0%) 26.000 (0,0%) 6,253,000 ( 0.1%) 6.253.000 (0,1%)
Baha'is Bahaierna 770,000 ( 0.1%) 770.000 (0,1%) 6,932,000 ( 0.1%) 6.932.000 (0,1%)
Jains Jains 7,000 ( 0.0%) 7000 (0,0%) 4,151,000 ( 0.1%) 4.151.000 (0,1%)
Shintoists Shintoister 56,000 ( 0.0%) 56.000 (0,0%) 2,778,000 ( 0.1%) 2.778.000 (0,1%)
Mandeans Mandeans 0 0 38,000 38.000
Spiritists Spiritists 149,000 149.000 12,184,000 12.184.000
Zoroastrians Zoroastrians 76,000 76.000 2,486,000 2.486.000
Ethnic Religionists Etniska Religionists 434,000 434.000 225.421,000 225.421,000
Other Religions Andra religioner 591,000 ( 0.2%) 591.000 (0,2%) 1,019,000 ( 0.3%) 1.019.000 (0,3%)
BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Buddhists are about 56% Mahayana, 38% Theravada (or Hinayana), and 6% Tantrayana (or Lamaism). Buddhister är ca 56% Mahayana, 38% Theravada (eller Hinayana) och 6% Tantrayana (eller LAMAISM). Chinese folk religionists follow a combination of Confucian, Taoist, Buddhist, universalist, and local deities. The Confucianist listing is non-Chinese followers of Confucianism. Hindus are about 70% Vaishnavites, 25% Shaivites, 2% neo-Hindus and reformed Hindus, 3% other. Kinesiska folk religionists följa en kombination av konfucianska, Taoist, buddhistiska, Universalist och lokala gudarna. Den Confucianist notering icke-kinesiska anhängare av konfucianism. Hinduer är ca 70% Vaishnavites, 25% Shaivites, 2% neo-hinduer och reformerade hinduer, 3% övriga. Muslims are about 83% Sunni, 16% Shia, and 1% other Schools. Muslimer är ca 83% sunnimuslimer, 16% shiamuslimska och 1% andra skolor. The Atheists listed here are described as being opposed to all religions. Ateisterna listade här beskrivs som motståndare till alla religioner.


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är