GILTIG Calling

Allmän information

Alla de som Gud har predestinated till liv, och de som bara har han kallas,


Ro 8:30 11:7 Ef 1:10,11

genom hans ord och Ande,


2Th 2:13,14 2Co 3:3,6

av detta tillstånd av synd och död där de är till sin natur, till nåd och frälsning genom Jesus Kristus;


Ro 8:2 Ef 2:1 - 5 2Ti 1:9,10

upplysande sig andligt och savingly att förstå saker av Gud;


Ac 26:18 1Co 2:10,12 Ef 1:17,18

ta bort deras hjärta av sten, och ge dem ett hjärta av kött;

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
D> förnya sitt testamente, och genom hans allsmäktiga makten att bestämma dem till vad som är bra;


Eze 11:19 html 2:13 De 30:6 Eze 36:27

och effectually dra dem till Jesus Kristus;


Ef 1:19 Joh 6:44,45

ännu, så de kommer mest fritt, görs villiga av hans nåd.


Så 1:4 Ps 110:3 Joh 6:37 Ro 6:16 - 18

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är