Jesus på korset

The Seven Words

Allmän information

Vår Herre yttras syv minnesvärda "ord" (eller påståenden) från korset, nämligen