Sabellianism

Avancerad information

En av flera former av Modalistic Monarchianism som dök upp i 3d och 4: e århundradet efter Kristus, var Sabellianism kristen kätteri uppkallad efter Sabellius, en präst bannlyst av påven Callistus jag i 220.

Att förneka den kristna läran om treenigheten, hävdade Sabellius att Gud är tre bara i förhållande till världen, i så många "manifestationer" eller "modes".

Enhet och identitet i Gud är sådan att Guds son inte fanns tidigare inkarnation, ty Fadern och Sonen är alltså ett led Fadern med Sonen i sitt lidande och död (så kallad Patripassionism).

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
D> Eusebius av Caesarea och Athanasius var motståndare Sabellianism, tillsammans med Hippolytus av Rom, Tertullianus, och Dionysios av Alexandria.

Den kätteri fördömdes av en synod i Rom 262.

Agnes Cunningham

Bibliografi


Kelly, John ND, Early Christian Doctrine (1958).


Se även:


Monarchianism


Adoptianism

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är