Solipsism Solipsism

General Information Allmän information

Solipsism is the philosophical view that only the self exists or can be known to exist. In its most extreme form, solipsism holds that all perceived objects and events are merely the products of personal consciousness and that this consciousness alone is genuinely real. Most forms of solipsism, however, are derived from skepticism and argue that the only things of which genuine knowledge is possible are the mind and its contents; hence these alone may justifiably be said to exist. Solipsism är den filosofiska uppfattningen att endast den själv eller kan känna att existera. I sin mest extrema form, innehar solipsism att alla uppfattar föremål och händelser är bara produkter av personligt medvetande och att detta medvetande ensam verkligen är riktig. De flesta former av solipsism, däremot, utgår från skepticism och hävdar att det enda som verklig kunskap är möjlig är sinnet och dess innehåll, varför de ensamma med rätta kan sägas existera. A variant of this form argues that only in the first person case is knowledge of the mind possible. En variant av denna form hävdar att endast i första person fallet är kunskap om sinnet möjligt. The problem of the minds of others has received considerable discussion in contemporary Anglo American philosophy. Problemet med att tänka på andra har fått stor diskussion i samtida Anglo American filosofi.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post
Bibliography: Bibliografi
FO Buford, Essays on Other Minds (1970); B Stroud, The Significance of Philosophical Scepticism (1984); AJTD Wisdom, Other Minds (1953). FÖR Buford, Essays on Other Minds (1970), B Stroud, betydelsen av Philosophical Skepsis (1984); AJTD Wisdom, Other Minds (1953).


This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är