Hagiografi

Allmän information

Hagiografi är att skriva av livet för Saints. Generellt skriftliga Lives of Saints liknar stilen andra skrifter i samma period, men med avsikten att demonstrera makt och helighet finns i de heliga liv, särskilt de mirakel som tillskrivs dem. In the 17th century, en grupp av jesuiterna, som blev känd som Bollandists ställa om vetenskapligt studera källorna till helgonens liv. Deras arbete var framgångsrik i att ha avslöjat den historiska situationer av helgonens liv, gör det möjligt för forskare att skilja legend från faktum. Moderna hagiographers bruk de metoder för samtida biografiska skriva, studera bevarade källor och bedöma deras historiska värde.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
Joan A. Range

Bibliografi
Delehaye, Hippolyte, The Legends of the Saints (1902, övers. Av Donald Attwater, 1974).


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'