Monoteism och NT

Avancerad information

Även om NT bekräftar trinitarism (se t.ex. Matt. 28:19, II Kor. 13:14) är det outspokenly monoteistiska också (se t.ex. Apg 17:22 - 31). På NT författarna ingen konflikt förelåg mellan de läror som Gud är en och att på samma gång han är tre i ett. Paulus den monoteistiska kan med förtroende att "det finns ingen Gud utom en" (I Kor. 8:4), och i det nästa andetag med hjälp av en partiell trinitariska formel, kan han förklara med samma förtroende för att "det finns bara en Gud, Fadern, från vilken allting kom och för vem vi lever, och det finns bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting kom och genom vilken vi lever "(8:6).

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
R Youngblood
(Elwell evangelikal ordbok)

Bibliografi
P lapide och J Moltmann, judiska monoteismen och kristna trinitariska Läran, WF Albright, från stenåldern till kristendomen, R Youngblood, hjärtat av OT.


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'