Monoteism och treenigheten

Avancerad information

Gud har inte uppenbara sig i klart definierade trinitarisk termer i OT. Att göra detta skulle ha gett onödiga frestelser till polyteism mot bakgrund av den antika kulturen. Men OT förbereder för treenighetsläran på flera sätt: (1) Det använder ett ord i plural för Gud (elohim) i singular verb (Mos 1:1 och ofta). (2) Den sysselsätter olika triadiska formler i referensbeloppet till Gud (t.ex. de tre - man besök av Mos 18:2, det tredelade Gudens namn av patriarker i Exod. 3:15 och ofta, och tre gånger - talat "heliga" av Isa. 6:3) . (3) "Guds ängel / Herren" hänvisar ibland till Gud som sin avsändare, ibland talar som om han själv var Gud. (4) Fader, Ande, och Word är alla verksamma inom skapande (Mos 1:1 - 3, se också Joh 1:1 - 3).

(Elwell evangelikal ordbok)

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'