Native American Church

Allmän information

Native American kyrkan är ett religiöst organ som består av indianer från olika stammar främst i sydvästra USA. Kyrkan kombinerar några lärdomar av traditionella kristendomen med religiöst bruk av drogen Peyote. Peyote inducerar onormal mentala tillstånd eller hallucinationer när tuggas, ger användaren en känsla av direkt kontakt med Gud. Kyrkans peyote ceremoni är en all - natten ritual. Sedan sekelskiftet har ansträngningar gjorts för att begränsa användningen av peyote i denna ritual, och 1990 den amerikanska högsta domstolen fastslog att det inte strider mot grundlagen att åtala församlingsmedlemmar för innehav av peyote. Rörelsen började omkring 1890 bland Kiowa indianerna men snart sprider sig. Sedan 1918 Native American kyrkan formellt har införts i flera västerländska stater. Det är löst organiserad dock och saknar tillförlitlig medlemsantal.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
C Conrad Wright

Bibliografi
DF Aberle, The Peyote Religion bland Navajo (1982); EF Anderson, Peyote (1980), OC Stewart, Peyote Religion (1987) och Peyotism i väst (1984).


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'