Andel Faith

Avancerad information

(Rom. 12:6). Paulus säger här att var och en var att utöva sin profetians gåva, dvs undervisning, "enligt den andel av tro." Meningen är att yttranden av "profeten" inte var att fluktuera i förhållande till sina egna impulser eller oberoende tankar, men skulle anpassas till sanningen uppenbarats för honom som troende, dvs skulle enlighet med det. Vid post-Reformation gånger denna fras användes på så sätt att alla Skriften skulle tolkas i förhållande till alla andra Skriften, dvs att inga ord eller uttryck skulle vara isolerade eller tolkas på ett sätt som strider mot den allmänna undervisningen. Detta kallades också "analogi av tro."

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
(Easton illustrerad ordbok)


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'