Solipsism

Allmän information

Solipsism är den filosofiska uppfattningen att endast den själv eller kan känna att existera. I sin mest extrema form, innehar solipsism att alla uppfattar föremål och händelser är bara produkter av personligt medvetande och att detta medvetande ensam verkligen är riktig. De flesta former av solipsism, däremot, utgår från skepticism och hävdar att det enda som verklig kunskap är möjlig är sinnet och dess innehåll, varför de ensamma med rätta kan sägas existera. En variant av denna form hävdar att endast i första person fallet är kunskap om sinnet möjligt. Problemet med att tänka på andra har fått stor diskussion i samtida Anglo American filosofi.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post
Bibliografi
FÖR Buford, Essays on Other Minds (1970), B Stroud, betydelsen av Philosophical Skepsis (1984); AJTD Wisdom, Other Minds (1953).


Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'