Oktoberkriget

Allmän information

Yom Kippur, den judiska Försoningsdagen, firas i början av hösten på Tishri 10 i den judiska kalendern, 10 dagar efter Rosh hashana, det nya året. Betraktas som sabbat av Sabbater är Yom Kippur präglas av fasta, börjar bekännelse till Gud för synder som begåtts under det senaste året, och böner om förlåtelse. Iakttagande på Yom Kippur Eva med kol nidre tjänst ånger. Ursprungligen var Yom Kippur den enda dagen på året då översteprästen i det inre helgedom av Templet (det allraheligaste) för att offra. En get - den så kallade syndabock - symboliskt redovisade synder det judiska folket, drevs sedan ut i öknen.

TRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Vår lista över 2300 religiösa Ämnesområden
E-post

Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Skicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är
http://mb-soft.com/believe/belieswm.html'