Läkare i kyrkan

Allmän information

Den romersk-katolska kyrkan erkänner 30 män och 3 kvinnor som framträdande teologer, människor från vilka alla katoliker kan tryggt lära av. Ursprungligen fanns det fyra Läkare (den katolska eller västra kyrkan), anges först i 1298 AD:

Senare har fyra motsvarande Läkare i östra (ortodoxa) Kyrka heter i 1568 AD:

Inga kvinnor fanns med i listan fram till 1970 AD.

Här är hela listan över de nuvarande 33 Läkare i kyrkan, i ungefärlig kronologisk ordning.