Christadelphians, Thomasites Christadelphians, Thomasites

General Information Allmän information

A small Christian sect founded in the United States c. En liten kristen sekt grundades i USA c. 1845, the Christadelphians were originally called Thomasites after their founder, John Thomas (1805 - 71). 1845, Christadelphians var ursprungligen hette Thomasites efter sin grundare, John Thomas (1805 till 71). Rejecting all doctrinal development, they claim to return to biblical belief and practice. They do not believe in the Trinity, but awaited the Second Coming of Christ and his establishment of a theocracy centered in Jerusalem; only those who believe in the gospel will become immortal. Avvisa alla doktrinära utveckling, hävdar de att återvända till biblisk tro och praxis. De tror inte på treenigheten, men väntade Kristi återkomst och hans upprättande av en teokrati centrerad i Jerusalem, endast de som tror på evangeliet kommer att bli odödlig . There is no central organization of clergy; it is therefore difficult to ascertain membership. Det finns ingen central organisation av präster, det är därför svårt att kontrollera medlemskap.

BELIEVE Religious Information Source web-siteTRO
Religiösa
Information
Källa
webbplats
Our List of 1,000 Religious Subjects Vår lista över 1000 religiösa Ämnesområden
E-mailE-post

This subject presentation in the original English language Denna fråga presenteras i den ursprungliga engelska språket


Send an e-mail question or comment to us: E-mailSkicka ett e-mail eller kommentar till oss: E-post

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at De viktigaste TROR web-sida (och indexet till personer) är